Maurice: mijn persoon zit iPadscholen in weg.

Door Jan Lepeltak

Maurice de Hond trekt zich,  na vijf  jaar actief te zijn geweest, terug uit de organisatie van de Steve Jobs scholen (O4NT)voor wat het Nederlandse onderwijs betreft.  Hij zal zich alleen op de buitenlandse markt richten met het door hem opgerichte bedrijf sCoolSuite, dat actief is met verspreiding van het O4NTschoolconcept (ook onder de naam Steve JobsSchool) en ontwikkelen van software voor gepersonaliseerd. Vorige maand opende hij het nieuwe kantoor van zijn bedrijf.

Ruim vijf jaar geleden was Maurice de Hond mede-initiator van O4NT, een onderwijsmodel waarbij op scholen gepersonaliseerd leren mogelijk wordt. ICT en de iPad zijn daarbij een middel om te zorgen dat er bij leerkrachten meer tijd wordt vrijgespeeld om aandacht aan leerlingen te schenken.

Scholen in Nederland, Zuid-Afrika en Spanje werken met deze aanpak en de door sCoolSuite ontwikkelde software.

Maurice de Hond stelt dat er wereldwijd grote belangstelling bestaat voor deze innovatie. Bezoekers uit meer dan 40 landen hebben de Nederlandse scholen bezocht stelt hij. Tevens heeft hij in veel landen lezingen gehouden. Inmiddels wordt er volgens zijn persbericht met vertegenwoordigers van meer dan zes landen gesprekken gevoerd over de verdere uitrol. Er zou niet alleen belangstelling voor het schoolmodel zijn, maar ook voor de sCoolTools, software waarmee scholen een gepersonaliseerde aanpak goed kunnen uitvoeren. Zo  stelt de Hond dat er vorige week een contract gesloten is met een Koreaanse partner voor een uitrol in dat land.

Het mag geen Maurice de Hond-show zijn.

Maurice de Hond: “O4NT en sCoolSuite zijn véél meer dan mijn persoon. Mede vanwege mijn persoonlijke achtergrond en bekendheid kon het onderwijsconcept versneld van start gaan. Maar dit heeft ook geleid tot een onevenwichtige positionering, die onvoldoende recht doet aan de pedagogische en onderwijs-technische aspecten waar een grote groep professionals dagelijks aan werkt. Het mag geen Maurice de Hond-show zijn. Het concept is  de laatste jaren  volwassen geworden en  bewijst zich op meerdere scholen in binnen-en buitenland. De media linkt mij altijd aan de iPad en aan termen als “niet meer hoeven te leren schrijven”. Dit klopt niet en heeft niks met de essentie van ons concept te maken. De iPad is niet het doel maar één van de middelen om ons doel te bereiken. Dat elk kind op zijn eigen niveau les kan krijgen en leerkrachten efficiënter kunnen werken. Iets waar wereldwijd steeds meer naar gezocht wordt.”

Dus mijn betrokkenheid binnen Nederland werkt inmiddels contraproductief.

De Hond vindt dat de aandacht voor zijn persoon de ontwikkeling van de Steve Jobsscholen in de weg staat: “De uitvergroting in de Nederlandse media van wat daarbij (nog) niet goed gaat, met koppen die het negatieve nog verder versterken, gekoppeld aan mijn persoon, doet velen te kort: de leerkrachten en directeuren, die met veel enthousiasme met dit concept werken, de leerlingen en hun ouders en alle medewerkers binnen ons bedrijf. Dus mijn betrokkenheid binnen Nederland werkt inmiddels contraproductief. Daarom lijkt mij het beste om me niet meer met het Nederlandse onderwijs bezig te houden en daarover via de media niet meer naar buiten te treden en binnen ons bedrijf me volledig te richten op de uitrol in het buitenland. Waar veel vraag naar is.”  Aldus Maurice de Hond.

Als afscheid van een periode van vijf jaar waar hij  regelmatig gevraagd en ongevraagd zijn kijk op het onderwijs heeft gedeeld, heeft Maurice de Hond, op zijn eigen site, een laatste stuk geschreven over het Nederlandse onderwijs.: drie grote uitdagingen.  Daarin spreekt hij zijn grote waardering uit voor het werk dat leerkrachten en directeuren van dag tot dag doen en door omstandigheden steeds zwaarder geworden is. Hij beschrijft daarbij drie grote uitdagingen, waarvoor het onderwijs, volgens Maurice, in Nederland staat, zonder naar schuldigen te wijzen. In de hoop dat het mede leidt tot een brede bewustwording en gewerkt wordt om daar oplossingen voor te vinden. Om daardoor de jeugd optimaal voor te bereiden op hun toekomst en ze daarbij het maximale te laten halen uit  hun potentieel.

Op de foto: Maurice de Hond  met echtgenote.  Hun kinderen waren de aanleiding om  iPadscholen te starten.
(foto: J .Lepeltak)