Waarom KomenskyPost?

Een geheel onafhankelijk, deskundig en niet-commercieel on-line platform

Nieuwe apps en technologische gadgets worden dagelijks aangeboden. CEO’s van bedrijven als Microsoft en Google willen ons graag vertellen hoe en wat we moeten onderwijzen.  Onderwijsorganisaties (Onderwijscoöperatie en sectorraden) vertellen, na ‘veld’ raadplegingen, welke kant het op moet gaan. Trendwatchers menen de toekomst te voorspellen. Mythes worden als waarheden gepresenteerd, wielen opnieuw uitgevonden.
Er staan kennelijk grote belangen op het spel. KomenskyPost is voor innovatie maar onderbouwd, doordacht en voor de docent behapbaar. We delen graag het onderwijsnieuws uit binnen- en buitenland en hebben daar vaak een mening over.
KomenskyPost (Kompost) biedt een platform aan docenten die een idee of mening online met anderen willen delen.

De humanistische vrijdenkersgeest van Komensky (Comenius) speelt daarbij een rol.
De redactie is volledig onafhankelijk. KomenskyPost kent geen adverteerders. Er is dus geen commerciële invloed op de redactionele inhoud.

Komensky, beter bekend als Comenius (1592 – 1670), was asielzoeker (in Nederland), pedagoog, onderwijsvernieuwer en humanist. Hij was de eerste pedagoog die het belang van het gebruik van afbeeldingen in het onderwijs benadrukte. Comenius stond standenloos onderwijs voor, waarbinnen elk kind zich volledig kon ontwikkelen. Zijn opvattingen zijn nog opmerkelijk actueel.

KomenskyPost
Een onafhankelijke, kritische keuze uit de wereld van onder meer edubloggers, met ook eigen reportages en columns.

 

 

PRIVACY-VERKLARING VAN KOMENSKYPOST.NL

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het educatieve digitale platform Komenskypost.nl (hierna: ‘Komenskypost’) verwerkt van haar gebruikers, lezers, auteurs of andere geïnteresseerden.

Indien je Komenskypost bezoekt of persoonsgegevens aan Komenskypost verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze verklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze verklaring geheel door te lezen en desgewenst te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
J.Lepeltak (hoofdredacteur)
Deze functionaris is bereikbaar via j.lepeltak@komenskypost.nl

2. Welke gegevens verwerkt door Komenskypost.nl en voor welk doel
2.1       In het kader van uw gebruik van Komenskypost worden slechts de volgende persoonsgegevens verwerkt van auteurs:
a) voor- en achternaam,
b) emailadres
b) optioneel ook adres, telefoonnr.

2.2       Komenskypost verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende       doeleinden: ter voorkoming van spam en de mogelijkheid tot interactie/communicatie

E-mail berichtgeving (opt-out):

Komenskypost gebruikt je naam en e-mailadres indien je deze vrijwillig hebt opgegeven voor een RSS-feed waarmee je op de hoogte blijft van nieuwe blogs. Afmelding is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

  1. Bewaartermijnen

Verwerkt en bewaart de genoemde persoonsgegevens gedurende het bestaan van Komenskypost. Bij opheffing worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Komenskypost passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens en de hosting van Komenskypost wordt gebruik gemaakt van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker (Hostnet) hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Komenskypost je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met eerder genoemde functionaris.

5.2    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan info@komenskypost.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

 

Amsterdam, 23-5-2018

Thema door Anders Norén