Categorie: VO

Pagina 1/21

Beleid, content, Kwaliteit, Leraren, Methodekeuze, onderwijsuitgeverijen, professionaliseren, VO, Werkdruk

Moeten wij ook toe naar een kwaliteitsalliantie voor leermiddelen?

Didactiek, Instructiemethode, Onderwijsmythes, PO, VO

Grijze dogma’s

Afstandsonderwijs, E-learning, MBO, VO

Elf aanbevelingen voor als je een online-cursus ontwerpt

Bekostiging, Beleid, Handschrift, ICT, Kwaliteit, Onderwijsmythes, onderwijsuitgeverijen, Onderzoek, PO, VO

Het mag (moet) wat kosten

Boekrecensie, Coaching, Lerarenbegeleiding, Lerarenopleiding, MBO, Pabo, VO

Leren durven coachen

Algemeen, PO, Schooladvies, VO

Ons onderwijs als klimduin: ‘stapelen’ of ‘matchen’

Begrijpend lezen, Dyslexie, Kwaliteit, Laaggeletterdheid, Leerachterstanden, Leesproblematiek, Onderzoek, Politiek, Primair onderwijs, Technisch lezen, VO

Komt er een einde aan de laaggeletterdheid? Niet op deze manier.

Afstandsonderwijs, Didactiek, E-learning, HBO, HO, MBO, Online leren, VO

Simultaan onderwijs blijkt onder voorwaarden te kunnen

Beleid, Kwaliteit, Leerachterstanden, Lerarenopleiding, Politiek, Prakrijk, Primair onderwijs, salaris, VO, Werkdruk

Zoek oplossingen voor het lerarentekort zoals focussen op de basisvaardigheden

Didactiek, KomenskyPost info, PO, VO

Instructie of ontdekkend leren? Er is een derde weg

Thema door Anders Norén