Categorie: Beleid

Pagina 1/13

Bekostiging, Beleid, Gelijke kansen, Jeugdzorg, Kansenongelijkheid, Leerachterstanden, Politiek, Schooladvies, Schoolbesturen

“Ongelijke kansen, wat valt er aan te doen?”

Beleid, Boekrecensie, Leraren, Vlaanderen

Brandweerlieden aller landen verenigt u: pak de onderwijsproblemen ‘stroomopwaarts’ aan

Bekostiging, Beleid, Schoolbesturen

Pak de oorzaak van bovenmatige reserves aan!

Beleid, Brugperiode, De staat van het onderwijs 2021, Kansenongelijkheid, Kwaliteit, Onderwijsraad

Hoe krijg je het onderwijs in beweging?

Beleid, Curriculum, KomenskyPost info, Staat van het onderwijs 2020

De Staat van het Onderwijs 2020: het jaar waarin verschillen nog groter werden

Afstandsonderwijs, Beleid, Covid-19, KomenskyPost info, Kwaliteit

Hoe lang moeten we in de ‘Staat van het Onderwijs’ nog lezen dat de kwaliteit van ons onderwijs verder achteruitgaat?

Beleid, Curriculum, Didactiek, Funderend onderwijs, Kwaliteit, Leraren

‘We nemen meer tijd voor focus’

Algemeen, Beleid, Kwaliteit, OCW, Politiek, Prakrijk

Onderwijsraden en de bananenmonarchie

Beleid, Kleuteronderwijs, Kwaliteit, Lerarenopleiding, Pabo, PO, Politiek

“Zorg voor een doorgaande lijn van groep 1 tot 8”

Beleid, Kleuteronderwijs, Kwaliteit, Lerarenopleiding, Lerarentekort, Pabo, PO

Kijk verder dan de mannen

Thema door Anders Norén