Waarom KomenskyPost?

Een onafhankelijk, deskundig en niet-commercieel on-line onderwijsplatform.

KomenskyPost publiceert artikelen over actuele onderwijsonderwerpen. We delen graag onderwijsnieuws uit binnen- en buitenland. De bijdragen worden geleverd door experts op hun terrein

Daarnaast is er in KomenskyPost ook ruimte voor artikelen over onderwijs- en jeugdbeleid in ruimere zin.
KomenskyPost biedt een platform aan docenten, beleidsmakers, wetenschappers en andere direct betrokkenen die een idee of mening online met anderen willen delen.

De humanistische vrijdenkersgeest van Komensky (Comenius) speelt daarbij een rol.
De redactie is volledig onafhankelijk. KomenskyPost kent geen adverteerders. Er is  geen commerciële invloed op de redactionele inhoud. De kosten worden gedragen door de redactie en aangevuld door middel van crowdfunding. Zie onze homepage.

Komensky, beter bekend als Comenius (1592 – 1670), was asielzoeker (in Nederland), pedagoog, onderwijsvernieuwer en humanist. Hij was de eerste pedagoog die het belang van het gebruik van afbeeldingen in het onderwijs benadrukte. Comenius stond standenloos onderwijs voor, waarbinnen elk kind zich volledig kon ontwikkelen. Zijn opvattingen zijn nog opmerkelijk actueel.

KomenskyPost
Een onafhankelijke onderwijsplatforum dat grotendeels bestaat uit oorspronkelijke artikelen (beschouwingen, reportages en columns), en verder een kritische keuze uit de wereld van onder meer edubloggers.

Translate »