Waarom KomenskyPost?

Een onafhankelijk, deskundig en niet-commercieel on-line onderwijsmagazine

KomenskyPost publiceert artikelen over actuele onderwijsonderwerpen. We delen graag onderwijsnieuws uit binnen- en buitenland. De bijdragen worden geleverd door experts op hun terrein

Daarnaast is er in KomenskyPost ook ruimte voor artikelen over onderwijs- en jeugdbeleid in ruimere zin.
KomenskyPost biedt een platform aan docenten, beleidsmakers, wetenschappers en andere direct betrokkenen die een idee of mening online met anderen willen delen.

De humanistische vrijdenkersgeest van Komensky (Comenius) speelt daarbij een rol.
De redactie is volledig onafhankelijk. KomenskyPost kent geen adverteerders. Er is  geen commerciële invloed op de redactionele inhoud.

Komensky, beter bekend als Comenius (1592 – 1670), was asielzoeker (in Nederland), pedagoog, onderwijsvernieuwer en humanist. Hij was de eerste pedagoog die het belang van het gebruik van afbeeldingen in het onderwijs benadrukte. Comenius stond standenloos onderwijs voor, waarbinnen elk kind zich volledig kon ontwikkelen. Zijn opvattingen zijn nog opmerkelijk actueel.

KomenskyPost
Een onafhankelijke, kritische keuze uit de wereld van onder meer edubloggers, met ook eigen reportages en columns.

Thema door Anders Norén