Colofon

Redactie:

Jan Lepeltak (hoofdredacteur)

Gaf na zijn doctoraal Nederlands en algemene taalwetenschap tien jaar les (van 1 mavo t/m 6 vwo). Hij schrijft sinds 1984 artikelen voor tijdschriften en dagbladen over ICT in het onderwijs en geeft presentaties. Hij was lector ICT en didactiek bij de lerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Initiator van de Waddencampus, een afstandsonderwijsproject met Waddenscholen.
(redactie: 06 5392 7287)

Gerard Wegman (eindredactie)

Sinds 1976 werkzaam geweest in het basisonderwijs in Purmerend, als groepsleerkracht, lid schoolleiding en als ict-coördinator. Ook actief geweest als bestuurder in het Purmerends Voortgezet Onderwijs. Was onder andere illustrator van COS (Computers op School).

Johan De Wilde

Pedagoog verbonden aan Odisee hogeschool als lerarenopleider, verantwoordelijke voor de coachingstool MyCompass en lid van Dienst Onderwijs en Kwaliteit. Hij is ook voorzitter van Velov (beroepsvereniging Vlaamse lerarenopleiders) en auteur en coauteur van de boeken De startende leraar en Leren Durven Coachen.

Judith Porcelijn

Is van de eerste lichting van de Pabo, ging daarna tien jaar invallen en heeft tot 2016 gewerkt in alle vormen van onderwijs als docent en leiding-gevende. Sinds 2014 trainer en coach bij Sterke School.  Auteur van ‘Pas voor de klas’, en diverse andere praktische onderwijsschrijfsels (www.sterkeaap.nl) . Klust bij als docent studievaardigheden. Geeft trainingen aan startende leraren. (www.sterkeschool.nl).

Casper Hulshof

Is gepromoveerd psycholoog en als docent onderwijskunde verbonden aan Universiteit Utrecht. Hij is medeauteur van het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes en andere mythes over leren en onderwijs.

Haye van der Werf 

Gepokt en gemazeld in het mbo, v/h docent, directeur, voorzitter Centrale Directie, Sectormanager Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie Ministerie OCW, Consultant, columnist MBOKrant. Vooral geïnteresseerd in de inhoud, de student en minder in de honorering en de status!

info@komenskypost.nl

Wie financiert ons?
De redactieleden en auteurs werken om niets en men is daarom geheel onafhankelijk. Kosten worden door de redactieleden gedragen aangevuld met gelden uit crowdfunding (zie daarvoor rechter column en de homepage).

Translate »