Categorie: MBO

Pagina 1/7

Boekrecensie, Coaching, Lerarenbegeleiding, Lerarenopleiding, MBO, Pabo, VO

Leren durven coachen

Afstandsonderwijs, Didactiek, E-learning, HBO, HO, MBO, Online leren, VO

Simultaan onderwijs blijkt onder voorwaarden te kunnen

Afstandsonderwijs, KomenskyPost info, MBO, ROC

Hoe dom kun je zijn door de feestelijke opening van het MBO-Jaar nu al te verzieken!

KomenskyPost info, MBO, Online leren, ROC

Mbo’s gaan ook na corona verder met online onderwijs. Een verstandige beslissing?

fusie/schaalvergroting, KomenskyPost info, MBO, ROC

Fusiegolf ROC’s-AOC’s, what’s in a name.

Gelijke kansen, Kansenongelijkheid, MBO, Schooladvies, Speciaal onderwijs

Een verkeerd advies

Bekostiging, MBO, PO, Schoolbesturen, VO

210 miljoen extra! Het douceurtje van Slob lost niet veel op

Burgerschap, Burgerschapskunde, Curriculum, Maatschappijleer, MBO, VMBO, VO

De cartoon op het Emmaus, en waarom het niet goed gaat met burgerschapsonderwijs

Didactiek, Docenten, HBO, Laaggeletterdheid, Leesproblematiek, Lerarenopleiding, MBO, VMBO, VO

Lezen? Een zaak voor alle vakken

Afstandsonderwijs, Blended learning, Corona, Didactiek, E-learning, Klassenmanagment, MBO, Online leren, VO

Simultaan onderwijs

Thema door Anders Norén