Afstandsonderwijs, E-learning, MBO, VO

Elf aanbevelingen voor als je een online-cursus ontwerpt

Wilfred Rubens

Bij het ontwerpen van een online cursus is het aanbrengen van structuur van groot belang. Drie docenten van de Missouri Southern State University hebben op basis van hun expertise aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van structurele componenten in een online cursus.

De auteurs gaan daarbij uit van online cursussen met een vaste doorlooptijd en met een expliciete weekindeling. Dergelijke cursussen bieden veel lerenden houvast. Volwassen lerenden leren soms ook graag in eigen tijd en tempo. Dit doet wel een groot beroep op zelfregulering. Een aantal aanbevelingen kan ook op dit type online cursussen worden toegepast. Verder zijn ook andere indelingen mogelijk dan een weekindeling (studietaken-opdrachten, thema’s-leeractiviteiten, etc).

De aanbevelingen zijn:

 1. Maak gebruik van een consistent ontwerp binnen de hele online cursusstructuur. Gebruik een herkenbaar patroon van activiteiten die lerenden elke week moeten doorlopen. De verschillende activiteiten kunnen herkenbaar zijn aan bepaalde symbolen of kleuren.
 2. Maak gebruik van een doelbewuste oriëntatie op de cursus. Lerenden weten dan hoe de cursus is opgebouwd en wat van hen wordt verwacht. Dat kan door een afbeelding van de cursusstructuur in het begin aan te bieden en toe te lichten, maar bijvoorbeeld ook door een introductievideo te gebruiken.
 3. Geef lerenden ruimte en tijd om te leren over de beste manieren om online te leren en over de vaardigheden die nodig zijn om online cursussen succesvol te volgen. Je kunt bijvoorbeeld een video gebruiken met tips bij online leren of een zelfbeoordeling waarmee lerenden kunnen kijken of online leren passend is voor hen.
 4. Maak in het begin van de cursus laagdrempelige online opdrachten aan die niet meetellen voor een beoordeling, maar waarmee lerenden verschillende functionaliteiten van de digitale leeromgeving kunnen uitproberen. Dankzij het gebruik van deze ‘low-stakes’ opdrachten kunnen lerenden technologische vaardigheden aanleren die nodig zijn om succesvol online te leren. Mijn opmerking: lerenden die al vertrouwd zijn met de digitale leeromgeving kunnen deze opdrachten negeren.
 5. Maak gebruik van een checklist bij de start van een week. Deze checklist bevat alle opdrachten en taken voor die week. De checklist kan dienen als een visueel geheugensteuntje voor de lerende om de leerinhoud te verwerken of als voorbereiding op komende opdrachten of opdrachten die uit meerdere delen bestaan. Mijn opmerking: sommige digitale leeromgevingen bevatten specifieke functionaliteiten voor checklists.
 6. Gebruik gestructureerde discussiefora (of andere vormen van onderlinge interactie, zoals live online sessies). Moedig lerenden aan om van elkaar te leren en vragen te stellen aan de docent. Mijn opmerking: je moet deze fora een expliciete plek binnen het ontwerp geven, willen ze succesvol zijn. Lerenden vinden het vaak ook lastig om schriftelijk vragen te stellen waarop zij niet onmiddellijk een antwoord krijgen. Het inbouwen van live online sessies is dan een goed -soms beter- alternatief.
 7. Maak gebruik van consequente aankondigingen gedurende de week volgens een voorspelbaar schema. De auteurs adviseren drie berichten per week. Mijn opmerking: aankondigingen kunnen inderdaad betrokkenheid bevorderen. Bij cursussen met een vaste doorlooptijd gebruik ik aankondigingen meestal aan het begin van een week, voorafgaand aan live online sessies en als herinnering aan belangrijke opdrachten.
 8. Maak gebruik van consequente deadlines van opdrachten. De auteurs adviseren een vaste dag en een vast tijdstip waarop opdrachten elke week moeten worden ingeleverd. Dat is volgens hen belangrijker dan een bepaalde dag of een bepaald tijdstip. Mijn opmerking: ik vind duidelijke deadlines -ook zichtbaar in een kalender of op het dashboard van de lerende- belangrijker dan vaste deadlines. Bij online cursussen zonder vaste doorlooptijd zouden lerenden de mogelijkheid moeten hebben om een eigen planning te maken die zichtbaar wordt in een kalender of op een dashboard. Helaas kennen de meeste digitale leeromgevingen een dergelijke functionaliteit niet.
 9. Het gebruik van rubrics met ingebedde beoordelingshulpmiddelen maakt volgens de auteurs een snelle en minder subjectieve methode van beoordeling mogelijk (voor omvangrijke opdrachten en kleine opdrachten). Mijn opmerking: je kunt ook op een andere manier beoordelen.
 10. Geef lerenden betekenisvolle en geïndividualiseerde feedback. Gedetailleerde feedback kan volgens de auteurs te realiseren zijn als je gebruik kunt maken van standaard commentaren die je op basis van het werk van een lerende aan kunt passen. Mijn opmerking: automatische feedback is minder persoonlijk, maar heeft als voordeel dat deze onmiddellijk gegeven wordt (en docenten minder tijd kost).
 11. Maak gebruik van anonieme evaluaties door studenten voor het verkrijgen van feedback van lerenden op de cursus. Mijn opmerking: dit staat echter los van het aanbrengen van structuur.

Wilfred Rubens

E-learning, zelfstandig adviseur, edublogger, politiek, onderwijs, pedagogiek, learning & development, education, leren, opleiden

Dit artikel verscheen eerder in www.te-learning.nl

Gerelateerd

Sterke en minder sterke kanten van asynchroon en synchroon online leren volgens Tony Bates 15 april 2022 In “Didactisch gebruik technologie”

Het 5 stages-model opnieuw bekeken 5 mei 2022 In “Didactisch gebruik technologie”

Vier misconcepties over online leren 26 mei 2022 In “Wetenswaardigheden”

Delen Wetenswaardigheden

Geef een reactie

59 + = 60

Translate »