Privacy verklaring

PRIVACY-VERKLARING VAN KOMENSKYPOST.NL

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het educatieve digitale platform Komenskypost.nl (hierna: ‘Komenskypost’) verwerkt van haar gebruikers, lezers, auteurs. We maken geen gebruik van cookies. Gegevens zullen nooit worden gedeeld met externe partijen.

Indien je Komenskypost bezoekt of persoonsgegevens aan Komenskypost verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze verklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze verklaring geheel door te lezen en desgewenst te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
J.Lepeltak (hoofdredacteur)
Deze functionaris is bereikbaar via j.lepeltak@komenskypost.nl

2. Welke gegevens verwerkt door Komenskypost.nl en voor welk doel
2.1       In het kader van uw gebruik van Komenskypost worden slechts de volgende persoonsgegevens verwerkt van auteurs:
a) voor- en achternaam,
b) emailadres
b) optioneel ook adres, telefoonnr. .
Gegevens van lezers/gebruikers worden niet bijgehouden. Cookies worden niet gebruikt.

2.2       Komenskypost verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende  doeleinden: ter voorkoming van spam en de mogelijkheid tot interactie/communicatie.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Komenskypost gebruikt je naam en e-mailadres indien je deze vrijwillig hebt opgegeven voor een RSS-feed waarmee je op de hoogte blijft van nieuwe blogs. Afmelding is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

  1. Bewaartermijnen

Verwerkt en bewaart de genoemde persoonsgegevens gedurende het bestaan van KomenskyPost. Bij opheffing worden de persoonsgegevens vernietigd.

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KomenskyPost passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens en de hosting van Komenskypost wordt gebruik gemaakt van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker (Hostnet) hebben wij een verwerkersovereenkomst.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Indien je klachten hebt over de wijze waarop KomenskyPost je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met eerder genoemde functionaris.

5.2    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan info@komenskypost.nl

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Amsterdam, 23-5-2018

[contact-form][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Website’ type=’url’/][contact-field label=’Reactie’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Translate »