Categorie: Lerarenopleiding

Pagina 1/4

Coaching, Docenten, Kwaliteit, Leraren, Lerarenbegeleiding, Lerarenopleiding, Pabo, Stage, Vlaanderen

De ene mentor is de andere niet

Lerarenbegeleiding, Lerarenopleiding, Lerarentekort

Lerarentekort: Uitgestroomde leraren zoetjesaan laten terugvloeien. Met jonge starters is te lang gesold.

Boekrecensie, Coaching, Lerarenbegeleiding, Lerarenopleiding, MBO, Pabo, VO

Leren durven coachen

Coaching, Docenten, Leraren, Lerarenbegeleiding, Lerarenopleiding, Vlaanderen

Sense and sensibility: hoe en waarom ik leraar werd

Beleid, Kwaliteit, Leerachterstanden, Lerarenopleiding, Politiek, Prakrijk, Primair onderwijs, salaris, VO, Werkdruk

Zoek oplossingen voor het lerarentekort zoals focussen op de basisvaardigheden

Begrijpend lezen, Curriculum, Kwaliteit, Laaggeletterdheid, Leesproblematiek, Lerarenbegeleiding, Lerarenopleiding, Pabo, Primair onderwijs

Verbeter het leesonderwijs, de lerarenopleiding wil wel, maar het moet ook kunnen

Beleid, De staat van het onderwijs 2021, Didactiek, Gelijke kansen, KomenskyPost info, Kwaliteit, Lerarenopleiding, Passend onderwijs, Politiek

Bij het ‘afscheid’ van Jeanet Meijs

Gelijke kansen, Kansenongelijkheid, Kwaliteit, Lerarenopleiding, Onderzoek, Pabo, PO, professionaliseren, salaris, Schooladvies, TVserie Klassen, VO

Ligt de sleutel voor noodzakelijke verbetering bij de lerarenopleidingen?

Lerarenopleiding, Pabo, Vlaanderen, VO

Studiedesoriëntatie

Beleid, Kleuteronderwijs, Kwaliteit, Lerarenopleiding, Pabo, PO, Politiek

“Zorg voor een doorgaande lijn van groep 1 tot 8”

Thema door Anders Norén