Digitale geletterdheid, ICT, Informatica, Kwaliteit, Lerarenopleiding, Vlaanderen

Samenwerking Vlaanderen bij ontwikkelen digitale geletterdheid Nederlandse leraren

Jos Tolboom luidt de bel voor het nieuwe eindexamen informatica.

Onlangs werd bekend dat Nederland gaat samenwerken met Vlaanderen in het verbeteren van de digitale geletterdheid van leraren. Vlaanderen lijkt zijn eerdere achterstand omgezet te hebben in een voorsprong. In Nederland zijn de projectplannen nog niet bekend gemaakt, omdat er eerst een publieke aanbesteding moet plaatsvinden. 

Charlotte Struyve, onderzoeker aan de KU Leuven, vertelt iets over de ontwikkelingen in Vlaanderen.

Onze Vlaamse minister zal inderdaad op een bijeenkomst gerefereerd hebben naar de Digisprong, die van start is gegaan in 2020. Men wil hiermee een inhaalbeweging doen (“van achterstand naar voorsprong”) omdat diverse internationale studies hadden aangetoond dat we in Vlaanderen op dit vlak wat achterop hinkten. De Digisprong mikt op vier pijlers:

  • een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur in scholen
  • een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-beleid in scholen
  • ICT-competente leraren en lerarenopleiders die gebruik maken van aangepaste digitale leermiddelen
  • een kennis- en adviescentrum ter ondersteuning van het werkveld

Dat is natuurlijk niet iets dat je vandaag op morgen zomaar kan installeren, sommige pijlers vragen wel wat meer tijd. Dat blijkt ook uit het recente rapport van de Onderwijsinspectie. De infrastructuur is er bv. al serieus op vooruit gegaan, maar de ingebedheid in de klaspraktijk van leraren is nog te beperkt.

Belangrijk hierbij is dat de Digisprong en het onderzoek van de onderwijsinspectie zich uitsluitend richt op het gebruik van ICT als middel om tot sterkere school- en klaspraktijken te komen. Het richt zich niet op de mate waarin leerlingen zelf digitale vaardigheden verwerven. Uiteraard hangt het ene wel met het andere samen: je kan niet verwachten dat leerlingen digitaal vaardiger worden als ze nooit op school en in de klas blootgesteld worden aan digitale leermiddelen. Het internationaal vergelijkend onderzoek ICILS (International Computer and Information Literacy Study), georganiseerd door de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (kortweg IEA), richt zich wel op de leerlingprestaties inzake computer- en informatiegeletterdheid en computationeel denken. Je kan deze studie dus vergelijken met studies zoals TIMSS of PIRLS, maar dan gericht op digitale vaardigheden bij leerlingen in het tweede jaar van het secundair (voortgezet) onderwijs. Zowel Vlaanderen als Nederland doet hieraan mee (en nog 30 andere landen). Voor Vlaanderen betreft dit de eerste deelname. Nederland nam vroeger ook al eens mee aan de cyclus in 2013. Dat zorgt ervoor dat Nederland de trend over de jaren zal kunnen monitoren.

Ikzelf ben projectcoördinator voor ICILS in Vlaanderen. Voor Nederland betreft dit Alexander Krepel. De dataverzameling heeft plaatsgevonden in april-mei 2023. De eerste Vlaamse resultaten worden verwacht op 12 november 2024. Dan worden tevens de internationale resultaten weergegeven. Voor Nederland zal de bekendmaking dus ook vermoedelijk op 12 november 2024 zijn (in ieder geval niet vroeger). Ik kan je dus nu nog niks vertellen over de resultaten gezien alles onder strikt embargo staat tot 12 november 2024. De analyses moeten trouwens ook nog van start gaan. We wachten nog op de internationale dataset zodat we alle eigen resultaten in internationaal perspectief kunnen plaatsen.

Met andere woorden: later dus meer.

Charlotte Struyve

Charlotte Struyve (PhD) is als senior onderzoeker verbonden aan de KU Leuven en VIVES Hogeschool. Ze is onderzoekscoördinator van de Vlaamse deelname aan de International Computer and Information Literacy Study (ICILS). Daarnaast doet ze onderzoek naar de professionele loopbaan van leraren en schoolleiderschap.

Geef een reactie

39 − 29 =

Translate »