Categorie: Kwaliteit

Pagina 1/4

Beleid, Brugperiode, De staat van het onderwijs 2021, Kansenongelijkheid, Kwaliteit, Onderwijsraad

Hoe krijg je het onderwijs in beweging?

Afstandsonderwijs, Beleid, Covid-19, KomenskyPost info, Kwaliteit

Hoe lang moeten we in de ‘Staat van het Onderwijs’ nog lezen dat de kwaliteit van ons onderwijs verder achteruitgaat?

Beleid, Curriculum, Didactiek, Funderend onderwijs, Kwaliteit, Leraren

‘We nemen meer tijd voor focus’

Algemeen, Beleid, Kwaliteit, OCW, Politiek, Prakrijk

Onderwijsraden en de bananenmonarchie

Beleid, Kleuteronderwijs, Kwaliteit, Lerarenopleiding, Pabo, PO, Politiek

“Zorg voor een doorgaande lijn van groep 1 tot 8”

Beleid, Kleuteronderwijs, Kwaliteit, Lerarenopleiding, Lerarentekort, Pabo, PO

Kijk verder dan de mannen

Didactiek, Kwaliteit, Lerarenopleiding, Pabo, Stage

Eerste studenten studeren af aan een academische pabo

Kansenongelijkheid, Kwaliteit, Leerlingenzorg, Lerarenopleiding, PO, professionaliseren, Toetsen

Leerlingvolgsysteem als noodzakelijke monitoring

Beleid, Didactiek, Kwaliteit, Laaggeletterdheid, Onderzoek

Leessymposium in coronatijd

Bloggen, Curriculum, Didactiek, Klassenmanagment, Kwaliteit, Onderwijsmythes, Onderzoek, PO, VO

Waarom onderwijsvernieuwingen vaak mislukken

Thema door Anders Norén