Categorie: Afstandsonderwijs

Pagina 1/3

Afstandsonderwijs, E-learning, MBO, VO

Elf aanbevelingen voor als je een online-cursus ontwerpt

Afstandsonderwijs, Didactiek, E-learning, HBO, HO, MBO, Online leren, VO

Simultaan onderwijs blijkt onder voorwaarden te kunnen

Afstandsonderwijs, Covid-19, Onderzoek, PO, Vlaanderen, Welbevinden

Vlaams onderzoek laat zien dat impact van Corona bij lagere schoolkinderen groot was

Afstandsonderwijs, KomenskyPost info, MBO, ROC

Hoe dom kun je zijn door de feestelijke opening van het MBO-Jaar nu al te verzieken!

Afstandsonderwijs, Blended learning, Corona, Didactiek, Online leren, PO, VO

Maakten de ervaringen met ‘coronaonderwijs’ de hooggespannen verwachtingen waar?

Afstandsonderwijs, Covid-19, Didactiek, Italië, Online leren, PO, VO

Didactica a Distanza op Italiaanse scholen tijdens de pandemie

Afstandsonderwijs, Covid-19, Leerachterstanden, PO, Vlaanderen, VO

Pedro de Bruyckere: wenken voor na corona

Afstandsonderwijs, Beleid, Covid-19, KomenskyPost info, Kwaliteit

Hoe lang moeten we in de ‘Staat van het Onderwijs’ nog lezen dat de kwaliteit van ons onderwijs verder achteruitgaat?

Afstandsonderwijs, KomenskyPost info

Welke lessen trok het onderwijsveld uit 2020?

Afstandsonderwijs, Didactiek, E-learning, Hoogbegaafdheid, Klassenmanagment, Leerlingenzorg, Passend onderwijs, PO, VO

Maatwerk is geboden

Thema door Anders Norén