Categorie: professionaliseren

Pagina 1/4

Curriculum, Didactiek, Kwaliteit, Pedagogiek, professionaliseren

Staatspedagogiek of bestaat de universele perfecte les?

Coaching, Leraren, Lerarenbegeleiding, Ondersteuning, professionaliseren, Vlaanderen

Starters vang je samen op

Leraren, professionaliseren, Vergaderen

Laat dit stoppen…

Beleid, content, Kwaliteit, Leraren, Methodekeuze, onderwijsuitgeverijen, professionaliseren, VO, Werkdruk

Moeten wij ook toe naar een kwaliteitsalliantie voor leermiddelen?

Gelijke kansen, Kansenongelijkheid, Kwaliteit, Lerarenopleiding, Onderzoek, Pabo, PO, professionaliseren, salaris, Schooladvies, TVserie Klassen, VO

Ligt de sleutel voor noodzakelijke verbetering bij de lerarenopleidingen?

Kansenongelijkheid, Kwaliteit, Leerlingenzorg, Lerarenopleiding, PO, professionaliseren, Toetsen

Leerlingvolgsysteem als noodzakelijke monitoring

Bloggen, Curriculum.nu, KomenskyPost info, Lerarenopleiding, professionaliseren

Hoe professionele ontwikkeling te bevorderen?

Beleid, Kwaliteit, PO, professionaliseren, VO

Verander de eindtoets niet, maar verbeter proces totstandkoming schooladvies

KomenskyPost info, professionaliseren, VO

The Crowd opgeheven

Bloggen, PO, professionaliseren, VO

The 7 Habits + 1

Thema door Anders Norén