Bloggen, Onderwijscoöperatie, VO

Nog 2 miljoen beschikbaar voor leraren met een goed idee

Sinds 2015 kunnen leraren po, vo en so  subsidie aanvragen via het LerarenOntwikkelFonds (LOF) voor een goed initiatief om onderwijs nog beter te maken. Rhea Flohr, vmbo-docente aardrijkskunde en mediawijsheid op het Antoon Schellenscollege in Eindhoven, krijgt met de toegekende subsidie de kans om een ‘Leertuin’ te realiseren.  Zij inspireert hiermee collega’s om een nieuwe onderwijsweg in te slaan en ze creëert letterlijk ruimte voor een gedifferentieerde lesaanpak. Haar aanvraag (zie link onder dit artikel) kan een stimulans voor anderen zijn om mee te doen. Pak die kans!

Door Ankie Cuijpers

Waarom zou je op papier M O E T EN verwoorden hoe de bloedsomloop werkt als je het ook met behulp van een filmpje kan? Is een klassikale instructie nog de beste oplossing voor alle leerlingen? Is een proefwerk zoals we dat nu hebben nog wel de beste manier om te controleren of de leerling de leerstof begrepen heeft? Moeten alle leerlingen dezelfde opdrachten maken? Op welke manier kan ICT mijn lessen ondersteunen. Vragen die Rhea Flohr al geruime tijd bezighouden. De subsidie van €5000, die zij via het LOF kreeg, maakte het mogelijk om afgelopen augustus te starten. Zij hoopt daarmee een antwoord te vinden op bovenstaande vragen.  Voor dit doel richt zij een fysieke ruimte in waarin zowel leerlingen als docenten uitgedaagd worden om op een andere manier naar leren te kijken én verschillende werkvormen te ervaren.

De site van de Onderwijscoöperatie vermeldt het doel van het LOF “Leraren worden in staat gesteld op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep.”  Leraren uit het mbo kunnen gebruik maken van de regeling Onderwijs Pioniers MBO.

Als fervent blogger houdt Rhea Flohr haar lezerspubliek op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat de aanloop met vallen en opstaan plaatsvindt, beschrijft zij in de blog ‘Een spannend leermoment’. Er is sprake van ‘torenhoge verwachtingen en diepe teleurstellingen’.   Inmiddels is het maart en hoe verliep het een en ander?

Wat wil zij met het lokaal?  “Eigenlijk ga ik vooral schuiven met tafels en computers waardoor er in de ruimte verschillende werkplekken ontstaan: individueel aan een computer, in een kleine groep aan een instructietafel of een werkplek voor een tweetal. Een muur van het lokaal verf ik groen zodat er filmpjes gemaakt kunnen worden met behulp van een greenscreen.”

Begin augustus verkeert de beoogde Leertuin, zoals Rhea Flohr het lokaal benoemt,  nog in de metamorfosebeginstand: stoelen en tafels in busopstelling, een paar posters aan de muur, eigenlijk een klaslokaal zoals zovele.  Door noeste arbeid van deze docente krijgt een witte muur de gewenste groene uitstraling, die nodig is om als greenscreen te fungeren. Dit is een achtergrondscherm dat wordt gebruikt voor chromakey-toepassingen. Chromakey is een techniek waarbij een onderwerp wordt gefilmd of gefotografeerd tegen een groene (of blauwe) achtergrond. Met deze techniek kan men achteraf een willekeurige achtergrond plaatsen. Voor het optimaliseren van geluidsopnames hangt eind oktober het akoestiekschuim op zijn plek. Verspilde moeite zo blijkt, want dan komt de toestemming van de directie  voor een verlaagd plafond toch nog. De aankleding: zitzakken, belichting voor het greenscreen en een vitrinekast voor robotjes zijn besteld.

Het project begint te leven

Het is inmiddels half november en de zitzakken zijn gearriveerd.  Elke  woensdag is de Leertuin het domein van Rhea Flohr. Een enthousiaste collega die ook gebruik maakt van dit lokaal: ”Doordat er nu een ruimte is (de leertuin) waar losser lesgegeven kan worden, ga ik ook losser met de leerlingen om. Ik ben minder streng en daardoor blijft de sfeer in de klas echt fijn!”  Een dag na Sinterklaas komt de directie op bezoek en lezen we op Rhea Flohrs blog hoe een les verloopt. “Ik heb een Nearpod presentatie die ik in groepjes bespreek. Die groepjes heb ik gevormd op basis van de expertgroepjes. Die expertgroepjes heb ik uit elkaar gehaald zodat we nu ook van elkaar kunnen leren. De groepjes zijn maximaal vijf leerlingen groot. Tien leerlingen die niet bij mij aan tafel zitten en dus zelfstandig effectief aan het werk moeten zijn met aardrijkskunde. Topografie van de Nederlandse rivieren is een van de activiteiten. Zelfstandig te maken, zonder mijn hulp. Op Yurls staan ook nog verschillende oefeningen en filmpjes waar leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen.”

Haar laatste blog over het LOF dateert van half februari en is het tijd om het greenscreen echt te gaan gebruiken. Leerlingen uit de eerste klas gaan met het weerbericht aan de slag en tweede klassers presenteren een EU-land. Collega’s hebben de weg naar de Leertuin inmiddels ook gevonden en experimenteren onder andere met het greenscreen:  leerlingen die zichzelf voorstellen met achtergrondfoto’s van hun hobby of spreekbeurten over bloedsomloop met het hart als achtergrondafbeelding.  Op vrijdag 19 mei is iedereen welkom bij de feestelijke opening van de Leertuin van 15.00 uur tot 17.00 uur.  Inschrijven kan via dit formulier.

Er is nog 2 miljoen beschikbaar voor leraren po, vo en so om subsidie aan te vragen via het LOF.  De aanvraag sluit op 18 april.

De aanvraag van Rhea Flohr
De blog van Rhea Flohr

Volgende week op KomenskyPost een interview met Antoon van Geffen en Michel van Ast over het LOF project LerenDoenMaken

Geef een reactie

29 − = 19

Translate »