Docenten, Lerarenopleiding, VO

Waarom wil Esther voor de klas?

Er is een groot lerarentekort in het vo voor een aantal vakken en dat lossen we niet zo maar op. Waarom kiezen studenten toch voor het docentschap en waarom voor een bepaald vak? Is het die goede docent die je motiveert, zoals vaak beweerd wordt? Esther van der Linden, 23 jaar oud en sinds vorig schooljaar docente economie en wiskunde  aan het Elzendaal College in Gennep vindt onder andere dat onderwijs normen en waarden aan moet leren.

Wat was jouw drijfveer om wiskunde en economie te gaan studeren? 

Ik wist al heel lang dat ik juf wilde worden. In het begin had ik nog voor ogen om dit op een basisschool te doen maar naarmate ik ouder werd bleek ik het leuker te vinden om op een middelbare school te gaan werken. De doelgroep leek mij leuker aangezien ik dacht dat ik pubers meer kon leren. Toen kwam de keuze voor het vak. Wiskunde was voor mij altijd een makkelijk vak, maar economie vond ik interessanter. Uiteindelijk heb ik besloten om de lerarenopleiding economie te gaan volgen. Tegen het eind van deze opleiding ben ik gaan nadenken of ik nog door wilde voor wiskunde. Met de gedachte het is nu of nooit heb ik besloten om ook de lerarenopleiding wiskunde te volgen. Hier ben ik nu nog mee bezig in een deeltijdstudie. Voor mij waren het voornamelijk de vakken die de keuze hebben bepaald. Ik herinner me nog een goede docent geschiedenis, maar dit vak vond ik zelf minder leuk dus de docenten hebben voor mij niet geleid tot een bepaalde vakkeuze.

Hoe was je voorbereiding  op het lesgeven tijdens de lerarenopleiding?

De lerarenopleiding economie heb ik in de voltijd gedaan waarbij je veel stages loopt. Ik heb stage gelopen op het Kandinsky college en het SSgN-roc, beide in Nijmegen. Mijn lio-stage heb ik gedaan op het Merlet college te Grave.  Wat dat betreft ben ik wel goed voorbereid. Vorig jaar heb ik gewerkt op het RSG Lingecollege in Tiel. Ik ben wel van mening dat er meer aandacht mag gaan naar het niveau waarin je lesgeeft. Vakinhoudelijk leer je veel over wat je in de praktijk nooit nodig gaat hebben als het gaat om leerlingen. Bij wiskunde is dit nog anders aangezien ik een deeltijdstudie volg en ondertussen al werk heb. Maar klassenmanagement blijft een aandachtspunt.

Maar het niveau van een docent moet toch meer omvatten dan wat de leerling moet kunnen. Begrijp ik nu dat je het daar niet mee eens bent?

De docent moet inderdaad meer kennen en kunnen dan de leerlingen, maar wat mij betreft mag er een duidelijker accent komen te liggen op de didactiek dan op de vakinhoud.

Welke verwachtingen heb je voor de toekomst in het onderwijs?

Ik verwacht dat we leerlingen meer normen en waarden aanleren. Ik mis dit niet in de praktijk, maar denk wel dat dit de basis is voor het vmbo-onderwijs. Daarnaast veel vaardigheden maar veel minder kennis. Via internet is er zo veel mogelijk en ligt de wereld eigenlijk aan je voeten. Het is belangrijk dat leerlingen weten hoe ze de juiste informatie verzamelen.

Je noemt het internet als informatiebron. Hoe gebruik jij dat in je lessen? Kun je een voorbeeld geven?

Leerlingen hebben allemaal een laptop en als ze bijvoorbeeld een theorievraag niet weten kunnen zij dit zelfstandig opzoeken. Ze schrijven dan het antwoord in hun schrift met de bronnen die ze hiervoor hebben gelezen. Leerlingen werken veel op laptops. Dit is ook de toekomst voor veel leerlingen dus ik vind het ook belangrijk dat zij hier goed mee om kunnen gaan.

Wat zegt het lerarenregister jou?

Ik ben er zelf ook ingeschreven. Het geeft een overzicht van de bevoegdheden en bekwaamheden van een docent.

Hoe bereid je het nieuwe schooljaar voor?

Lessen worden in de basis klaargemaakt, maar vaak nog aangepast naarmate ik klassen en hun niveau beter leer kennen. Daarnaast vind ik het prettig om de eerste week zonder voorkennis de klassen in te gaan om te merken hoe leerlingen zijn zonder er een vooroordeel over te (kunnen) hebben. De mentor heeft een overzicht gemaakt van medische problemen of zwaar emotionele problemen; deze neem ik wel door maar verder niet qua gedrag van de leerlingen.

Een pas afgestudeerde docente hield het een half jaar vol. Ze wilde geen politieagentje spelen. Hoe zie jij dat?

In het begin zal je duidelijk en heel consequent moeten zijn zodat leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Dit kan ook met een lach of humor. Zolang de verwachtingen duidelijk zijn. Geef  dan ook vooral aan wanneer een leerling het heel goed doet. Geef een ‘goede’ leerling een compliment en laat deze leerling een voorbeeld zijn; alle leerlingen willen graag een compliment en de kans is groot dat medeleerlingen dat gedrag kopiëren. Als begeleiding heb ik eens per twee weken een gesprek met een collega, eventueel is een coach mogelijk in de klas.

Wat is jouw rol in de vaksectie?

Ik ben bij economie en wiskunde verantwoordelijk voor de 2-mavo/havo. Voor economie ben ik ook verantwoordelijk voor 2=basis/kader. Dit betekent dat ik hiervoor de lessen opzet en een planning maak. Daarnaast controleer ik de toetsen hiervoor en bepaal ik de normering bij de toetsen. Dit wordt gecontroleerd door een collega. Daarnaast controleer ik de lessen en toetsen van de collega die ze maakt voor 2-kader/mavo en voor 2-havo/vwo. Op het Elzendaal college in Gennep wordt gewerkt met 2-jarige brugklassen. Op dit moment geef ik 17 uur les verdeeld over 2-VMBO B/K en 2-MAVO/HAVO. Ik heb verder geen andere taken.

Een laatste vraag. Wat vind je van de hoogte van je salaris?

Ik ben tevreden over mijn salaris.

Ankie Cuijpers

  1. Jos

    Jammer dat ze informatie, die je haalt van internet, verwart met kennis die in je hoofd zit. Pas dan kun je verbanden gaan leggen. Informatie is vluchtig, kennis beklijft.

Geef een reactie

11 − = 7

Translate »