Er is veel discussie over de werkdruk van een docent en vaak lees je dan dat een docent niet mag klagen, want die heeft toch zoveel vakantie. KomenskyPost nodigde docenten uit om als gastblogger de komende weken hun verhaal te vertellen over vakantie en werk.

Door Marenka van Toor- Oude Nijhuis,
docent op het Liemers College in Zevenaar.

De zon schijnt meer dan de afgelopen weken en de wandelvierdaagse gaat weer overal van start. Een week voordat mijn zomervakantie officieel begint, ontvang ik appjes van vriendinnen: heb je al vakantie? Bijna, met een hoop zonnetjes hierachter, is mijn antwoord.

Eens kreeg ik een nieuwe collega, hij ging het vak Frans geven. Trots liet hij zijn agenda zien: elke week stond er onder in de hoek een getal…zoveel weken nog tot de zomervakantie. Drie weken later kwam hij niet meer, hij functioneerde niet goed. Tja.

Ik tel niet, nooit af naar een vakantie, de vakantie komt vanzelf.

Geen vijf weken per jaar, geen zes, maar twaalf! Ik nummer mijn pagina’s niet, nooit. Het woord vakantie, opgeschreven in mijn agenda tijdens de twaalf weken in een jaar, dat is genoeg.

De laatste schoolweken voor de zomervakantie zijn hectisch, maar het heeft wel iets. In de school lopen nauwelijks nog leerlingen. Wij, docenten, zijn in de weer met veel papier, koffie, thee en onze devices. Vergadering hier, overleg daar. Kan Susan misschien toch nog over? Kan Ruben opstromen? Gaan we de ruimtes opnieuw inrichten? Er worden afscheidsfeestjes gepland. Eén collega gaat met pensioen en twee collega’s gaan emigreren. We hebben een locatie uitje, een team uitje en een sectie uitje. De dagen worden goed gevuld.

En dan is het vrijdag: de rapporten worden uitgedeeld aan leerlingen, er wordt afscheid genomen en elkaar een fijne vakantie toegewenst. Met collega’s proosten we op het afgelopen schooljaar en gaan met grote boodschappentassen naar huis: bedankjes van leerlingen en materiaal om in de vakanties eens goed door te spitten, op te ruimen of gewoon eens weg te gooien.

De eerste week na de start van de zomervakantie werk ik nog even door. Dat wil zeggen, enkele uurtjes per dag bezig zijn met school.

Laptop opschonen, mailbox opschonen, lesboeken voor komend schooljaar bekijken, een proefwerk wat ik vergeten ben terug te geven aan de hardwerkende, vaak afwezige Ben, toch maar bewaren in een extra map. Mijn schooltas eens helemaal uitpakken, de paperclips en lege bordstiften gaan de prullenbak in.

Projecten voor komend schooljaar uitwerken en planners maken voor het nieuwe jaar. Het boekje van de introductieweek goed doornemen. Ik moet over zes weken een lunch meenemen voor collega’s: meteen in mijn nieuwe schoolagenda opschrijven. Ik moet bladeren van eind juli naar begin september. En zo maak ik de week vol.

Daarna is het voor mij echt vakantie. Geen wekker meer zetten, met mijn dochtertje op stap en eens uitgebreid koken voor mijn man. Rustig een vakblad lezen over onderwijs, zonder de druk te hebben sowieso iets nuttigs en uitvoerbaars uit de artikelen te willen halen. Oké, nog één keer mijn schooltas open doen om extra goed in mijn agenda te kijken: het is echt waar, ik hoef pas de eerste week van september weer te werken.
Ik app mijn vriendinnen: ik heb vakantie!

Marenka van Toor – Oude Nijhuis is docent op het Liemers College in Zevenaar. Ze is mentor van klas 1 niveau SBB en geeft de vakken Nederlands en Mens en Maatschappij.
Haar speerpunten zijn het zo goed mogelijk afstemmen van het onderwijs op de individuele leerling en het actief betrekken van de leerling bij het onderwijsproces, peer support.