De Onderwijsraad kwam afgelopen week met een advies: de samenwerking in en met lerarenteams moet verbeteren en daarvoor moeten scholen de juiste voorwaarden creëren.  Maar samenwerken doe je niet enkel binnen schoolteams. Kijk ook over de muren van je eigen school en dat kan als lid van The Crowd.

The Crowd, meer dan alleen samenwerken in je team

The Crowd is een vereniging, een open professionele leergemeenschap, een netwerk en een platform voor onderwijsprofessionals die de regie voor een leven lang leren in eigen hand willen houden. De kern van The Crowd zijn de activiteiten, die voor het overgrote deel door de aangesloten deelnemers worden geïnitieerd en gefaciliteerd. Deelnemers hebben toegang tot al die activiteiten. Maar ook tot alle andere deelnemers, ieder met zijn eigen ervaring en expertise. En het overgrote deel van alle activiteiten wordt niet alleen bedacht en georganiseerd door de deelnemende docenten, maar vindt ook plaats op de scholen waar zij werken.

Bij The Crowd is het dus ook mogelijk om met een schoolteam een activiteit te organiseren en collega’s van andere scholen uit te nodigen om met en van elkaar te leren.

Het grootste deel van de aangesloten docenten houdt de activiteiten die op de agenda staan in de gaten en kiest ervoor om er een aantal per jaar bij te wonen. Omdat de meeste activiteiten niet de traditionele vorm van een workshop- of trainingsmiddag hebben (die zijn er overigens ook wel), maar uitgaan van delen, co-creatie, samenwerken, uitwisselen, enzovoorts, worden deze ervaren als zeer inspirerend en waardevol.

Voor elk wat wils

Afgelopen schooljaar was The Crowd  te gast op verschillende locaties zoals het Antoon Schellens College in Eindhoven.  De organisatie was in handen van vo- docente  (vmbo) Rhea Flohr.

In maart was het Dominicuscollege in Nijmegen aan de beurt voor de Appsmashchallenge.  Gastheer was vo-docent (havo-vwo-gymnasium) Joost de Laat.

In Sprang-Capelle vertelde Inger van de Water, po-docent,  enthousiast over ClassDojo

Het Edcamp in maart vormde  een mooie gelegenheid  voor een tweedaags bezoek aan Texel. Ilse Meelberghs, hbo-docente  aan de Hogeschool Zuyd,  schreef een verslag van deze bijeenkomst.

Samengevat is dit wat me steeds weer raakt bij een Edcamp. De gelijkwaardigheid van de deelnemers. Hun bijna tomeloze betrokkenheid bij onderwijs, het in contact komen met onderwerpen die ook zinvol zijn en die ik anders misschien genegeerd zou hebben omdat er al zoveel (informatie) is.  Ilse Meelberghs

Op het STC (Scheepvaart en Transport College) in Brielle ontving mbo-docent Erwin van Bergen de crowdleden (crowdies) voor een Eventstorm en een workshop activerende didactiek en ICT.

bbqTraditioneel wordt het schooljaar afgesloten met een bbq, die dit jaar in Oijen (Brabant) plaatsvond en natuurlijk werd ook daar gedeeld en werden nieuwe plannen gemaakt.

 

Een wat kleiner aantal deelnemers draagt zelf ideeën aan voor thema’s of zelfs voor concrete professionaliseringsactiviteiten. De ervaring leert inmiddels dat deze activiteiten het meest succesvol zijn. Overigens is het niet zo dat degene die de activiteit bedenkt of zelf organiseert ook degene is die als expert optreedt. Dat is in veel gevallen een andere deelnemer of soms een externe expert.

Nieuwe activiteiten schooljaar 2016-2017

Op 15 september jl. werden in Helmond locatie Jan van Brabant College, op initiatief van vmbo-docente Ihsane Beyd,  nieuwe activiteiten op de agenda gezet voor dit schooljaar.  Zo is er afgesproken om met een aantal deelnemers naar de BETT in Londen te gaan, komt er een workshop over het burgerschapsspel Terra Nova voor het po, een bijeenkomst over Google classroom en Googleapps for education en Genius hour: motivatie voor leren door autonomie.  Verder is er aandacht voor formatief toetsen, programmeren, de pedagogiek van de smartphone, vloggen in het onderwijs en natuurlijk tijd voor een feestje.

Tijdens de Eventstorm ontwerp je in groepjes in een aantal rondes het idee voor een Crowdactiviteit  waaraan je zelf graag zou willen deelnemen. De ideeën worden uitgewerkt en gepresenteerd waarna de activiteit(en) waar het meest op gestemd wordt meteen een plekje krijgt op de activiteitenpagina van The Crowd.

Op de website, via Twitter en Facebook worden alle activiteiten aangekondigd.

The Crowd vroeg zich af hoe deze enigszins informele manier van leren, van professionaliseren, zichtbaar gemaakt kan worden en hoe de opbrengst gewaardeerd kan worden in het formele kader? Onlangs sprak Michel van Ast, oprichter van The Crowd,  met Maarten de Laat, professor aan de Open Universiteit Nederland en expert op het thema netwerkleren en professionalisering. Hij  roeg een mogelijke oplossing aan: waardecreatie verhalen . The Crowd experimenteert  inmiddels hiermee. In een waardecreatie verhaal worden in feite vijf vragen beantwoord:

  1. Aan welke betekenisvolle activiteit heb je deelgenomen?
  2. Welke concrete opbrengst heeft dat opgeleverd? (dat kan een concreet product als een document zijn, maar het kan ook een idee, een advies, een model, etc. zijn)
  3. Hoe heb je die opbrengst toegepast in jouw eigen praktijk en wat heeft dat mogelijk gemaakt?
  4. Wat is het effect daarvan geweest voor jou persoonlijk of voor jouw organisatie?
  5. Mogelijk heeft deze ervaring jouw begrip van ‘succes’ veranderd. Als dat zo is, hoe?

Als dit werkt, dan is het de bedoeling om alle deelnemers uit te nodigen om na iedere activiteit een waardecreatie verhaal te schrijven.

Ruimte geven en ruimte nemen

Toestaan dat (een deel van) je docenten zijn professionalisering vormgeeft op een niet-traditionele manier, bijvoorbeeld door deel te nemen aan the Crowd, vraagt lef en vertrouwen. Het vraagt lef en vertrouwen om ruimte te geven. Maar het vraagt ook van docenten, die deze ruimte krijgen, om die ruimte waardevol te benutten, om daar zorgvuldig en verantwoord mee om te gaan.

www.thecrowd.nl

Lees ook de blog van Jörgen van Remoortere  ‘Wat een gave overuren heb ik gemaakt deze week.’

Ankie Cuijpers