Kinderen op school vaardig willen maken met ICT en technologie. Dat is het uitgangspunt van het onlangs gelanceerde online platform ‘LerenDoenMaken’. Een subsidie van het LerarenOntwikkelfonds (LOF) stelt Antoon van Geffen, leraar po en ICT’er op bs St. Victor in het Gelderse Afferden, in staat om een lang gekoesterde wens werkelijkheid te laten worden. Kinderen én leerkrachten voorbereiden op de toekomst.

Door Ankie Cuijpers

“Altijd maar die powerpoint bij presentaties.” Van Geffen is er klaar mee. Vier jaar geleden start hij een project om ICT-vaardigheden van leerlingen te vergroten, maar veel is dan nog analoog. Hij vindt een bondgenoot op het gebied van ICT, Michel van Ast, ouder van drie leerlingen op zijn school. Met zijn tweeën bedenken ze het online platform ‘LerenDoenMaken’ waarmee leerlingen én docenten hun ICT-vaardigheden kunnen verbeteren. De subsidie van €30.000 via het LOF is grotendeels besteed aan het ontwikkelen van content, de implementatie van de site en het coachen van collega’s bij alle scholen van SPOM (bestuur).

De behoefte aan deze vorm van ondersteuning blijkt groot. Meteen de eerste week melden zich al 50 scholen aan. Op de site vindt een leerling én een leraar, gemakkelijk de weg naar een tool/ICT-gereedschap om een product zoals een film, een 3-D ontwerp, een muziekstukje of een tijdlijn te maken.

Volgens de bedenkers werken leerlingen aan vaardigheden die belangrijk zijn voor hun toekomst: creatief-, probleemoplossend- en kritisch denken, samenwerken, communiceren, computational thinking, informatievaardigheden, ict-minecraftbasisvaardigheden en mediawijsheid. En het is leuk!  In de hal zitten Sem en Ole uit groep 7. Ze hebben ieder een iPad en de juf heeft hen vandaag als maatjes gekoppeld. Dat wisselt per keer. Elke vrijdagochtend hebben ze één uur les in ‘leren doen maken’. Sem en Ole besluiten gezamenlijk om vandaag aan Minecraft te werken. Sem heeft al eerder gewerkt met Game Studio, Animoto en Remix. Hij vindt het heerlijk om creatief bezig te zijn en zijn enthousiasme voor deze werkwijze is duidelijk: “Ik wil iedere keer doorgaan, gewoon lekker doorgaan en helemaal niet stoppen. Zo leuk vind ik het!” Volgens Ole is het samenwerken met telkens een andere medeleerling fijn.“ Je leert ook andere kinderen beter kennen.”

De LOFsubsidie is mede toegekend, opdat alle scholen in Nederland gebruik kunnen maken van ‘LerenDoenMaken’. De subsidie is vooral bedoeld om de uren die een docent in het project stopt te kunnen compenseren. Antoon van Geffen kreeg veel medewerking van  Adecon, een webdesigner. De navigatie van de site is zeer gebruiksvriendelijk. Daarnaast behoort selectie op vaardigheid en niveau (po onderbouw/middenbouw/bovenbouw en vo-onderbouw) tot de mogelijkheden. Met één klik, via het menu opdrachten, heeft een leerling toegang tot veel overzichtelijk ingedeelde ICT-gereedschappen. Deze zijn geselecteerd naar beroepen. Zo levert een klik op het icoon programmeur/game-ontwerper al zes keuzemogelijkheden zoals een game maken, programmeren of oefenen met robotica.

filmshotDe gymzaal is dit lesuur in gebruik voor filmopnames. Vijf jongens uit groep 7 maken een vervolg op de film ‘Trump en de Mexicaanse muur’.  Bij het icoon voor het beroep ‘filmmaker/fotograaf’ zit een opdracht die de stappen Leren, Doen en Maken toont. Stapsgewijs krijgen leerlingen hier uitleg over het maken van een film. Ze vinden daar tevens de opdracht voor een script. Besluiten de leerlingen om deze opdracht te maken dan kan men de knop ‘Ik wil deze opdracht doen’ aanklikken. Hiervoor is echter een account vereist. Antoon van Geffen heeft voor elke groep op zijn school een eigen account aangemaakt. De leerling kan vervolgens aan de slag en het eindproduct opslaan in zijn eigen portfolio. Leerkrachten van andere scholen die gebruik maken van het platform moeten zelf zo’n account aanmaken voor hun groep. Elke aangemelde school krijgt een eigen beheerpagina.

Nog lang niet alle docenten beschikken over de ICT-vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. De website is leerlinggestuurd en niet docentgestuurd. De leerling kan nu dus zelfstandig aan de slag en is niet langer afhankelijk van zijn leraar als het om ICT gaat. De docent kan alle producten van leerlingen zien en vervolgens beoordelen met behulp van sterren, met een maximum van vijf. Het is aan de docent zelf om de criteria te bepalen. Maar het belangrijkste is de feedback die de leraar aan de leerlingen kan geven. Die is opbouwend en daagt leerlingen uit het product te verbeteren (hoe goed het ook is) en om bij een volgend product nog meer aandacht te besteden aan specifieke kenmerken of vaardigheden.

Het lesuur ‘leren doen maken’ vraagt niet om een klassikale setting. Op verschillende plekken op school werken leerlingen aan hun zelfgekozen opdrachten. Zo zitten Sven en Vin met enkele andere leerlingen in een lokaal. Dat het platform kan bijdragen aan de oriëntatie op de beroepskeuze, blijkt uit hun verhaal. Ze hebben beide gekozen voor Remix en enthousiast laten ze zien hoe dat werkt. Ze koppelen poppetjes aan muziek en we horen een ‘lekkere’ beat. “Misschien wil je wel dj worden en dan weet je nu hoe dat werkt”, legt Vin uit. Ze hebben alle twee al eerder samengewerkt aan het ‘architectenhuis’ zoals zij het 3-D ontwerpen noemen. Sven: ”Ik weet nu dat ik later architect word.” Vin vindt bouwen in Minecraft geweldig en vervolgt “Nu ik met het architectenhuis heb gewerkt weet ik het zeker. Ik word echt architect.”

Er is nog 2 miljoen beschikbaar voor leraren po, vo en so om subsidie aan te vragen via het LOF.  De aanvraag sluit op 18 april.

De website https://lerendoenmaken.nl/

De aanvraag https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/leren-doen-maken/