Didactiek, Instructiemethode, Kleuteronderwijs

Spelend leren en ‘guided play’ als alternatief voor directe instructie

Door Wilfred Rubens

Volgens ScienceDaily concludeert leert een meta-studie van de Universiteit van Cambridge dat ‘begeleid spelenderwijs leren’ voor kinderen tot acht jaar even effectief kan zijn als meer traditionele klassikale instructiemethoden.

De studie laat deze effecten zien bij de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheden, rekenvaardigheden en sociale vaardigheden, en bij de ontwikkeling van executieve functies.  Begeleid spelenderwijs leren blijkt zelfs voor bepaalde, vooral wiskundige, vaardigheden zelfs effectiever te zijn. De data zijn afkomstig van negenendertig studies waar in totaal 3800 kinderen van drie tot acht jaar in hebben geparticipeerd.

Guided play‘ (begeleid spelenderwijs leren) betreft in het algemeen speelse educatieve activiteiten die kinderen de vrijheid geven om op hun eigen manier aan een leerdoel te werken. Volwassenen geven daarbij enige, zorgvuldige, sturing met behulp van open vragen en aanwijzingen.

Volgens één van de auteurs van het onderzoeksartikel wordt pas relatief kort onderzoek gedaan naar spelend leren. Meestal wordt directe instructie dan vergeleken met spelend leren waarbij lerenden volledig vrij zijn. In deze studie hebben de onderzoekers met name gekeken naar spelend leren waarbij jonge leerlingen worden begeleid.

Er zijn volgens de onderzoekers nog steeds vragen over hoe begeleid spelend leren in het onderwijs toegepast kan worden. In het algemeen is er volgens hen echter bewijs dat deze aanpak effectief en soms effectiever kan zijn dan ‘direct instruction‘. De aanpak blijkt nooit minder effectief te zijn.

Andere interessante constateringen van de onderzoekers zijn:

  • Een mogelijke verklaring voor het positieve effect van begeleid spelenderwijs leren is dat enige, zorgvuldige, sturing effectief kan zijn om kinderen te leren logische stappen te doorlopen die rekenopgaven vaak met zich meebrengen.
  • Begeleid spelenderwijs leren houdt vaak handenarbeid in. Abstracte wiskundige concepten worden daardoor concreet. Je past ze toe. Er is sprake van mentale visualisatie.
  • Begeleid spelenderwijs leren kan ook leiden tot verbetering van de motivatie, het doorzettingsvermogen, de creativiteit en het zelfvertrouwen van de kinderen.
  • Er waren ook aanwijzingen dat begeleid spelend leren de ontwikkeling van het cognitieve vermogen van kinderen om tussen taken te wisselen, beter ondersteunt. Dit is opvallend omdat het snel wisselen van taken wordt afgeraden omdat je daardoor minder effectief leert.

Ik vind dit interessante bevindingen. Merk wel op dat zowel begeleid spelenderwijs leren als directe instructie op een verschillende manier vorm kunnen krijgen. Je zult dus specifieker moeten kijken naar wat begeleid spelender leren effectief of meer effectief maakt. Daarnaast hebben de onderzoeker gekeken naar een specifieke doelgroep (jonge kinderen). Je kunt de bevindingen niet zo maar generaliseren naar oudere lerenden.

Het artikel zelf: Kayleigh Skene, Christine M. O’Farrelly, Elizabeth M. Byrne, Natalie Kirby, Eloise C. Stevens, Paul G. Ramchandani. Can guidance during play enhance children’s learning and development in educational contexts? A systematic review and meta‐analysis. Child Development, 2022; DOI: 10.1111/cdev.13730

Dit artikel verscheen ook de site www.te-learning.nl

Wilfred Rubens is deskundige en onafhankelijk adviseur op het gebied van e-learning en te-learning (technology enhanced learning).   Wilfred publiceert regelmatig ook over leren op afstand.

Photo by Liesbeth Wattimury Fotografie (www.liesbethwattimury.nl)

Foto: Speleon (c) J.Lepeltak

Geef een reactie

11 − = 7