Bloggen, Docenten

1 mei: een jaar KomenskyPost

Op 1 mei is het precies een jaar geleden dat KomenskyPost online kwam. Het begon als een experiment. Kun je met een groep min of meer gelijkgestemden een online onderwijsmagazine starten? Oorspronkelijk zou het gaan om artikelen van binnen- en buitenlandse edubloggers. Je maakt als redactie een keuze uit een aanbod dat erg groot is, om niet te zeggen te groot. Kwaliteit en kwantiteit gaan niet altijd samen. Al snel gingen we vooral zelf artikelen en reportages schrijven en daarbij ook anderen vragen iets te schrijven. Kennis van zaken en leesbaarheid staan daarbij voorop.

KomenskyPost kent geen adverteerders of onderwijsorganisaties die ons sponsoren. Er is geen enkele commerciële invloed of anderzijds op de redactionele inhoud

Op het Edubloggersdiner van 2015 is het idee verder besproken en uiteindelijk zijn we in het voorjaar van 2016 als vijfkoppige redactie gestart. Vier van de vijf redactieleden hebben lange tijd lesgegeven in po, vo of mbo. De redactieleden zijn bijzonder geïnteresseerd in ICT en onderwijs en iedereen heeft onderwijs-journalistieke ervaring.
In ons redactiestatuut staat dat we onafhankelijk zijn en hoe we dat willen blijven, rationeel/kritisch (dus niet achter elke hype aanlopen) en we schrijven voor docenten en iedereen die zich bij onderwijs betrokken voelt.

Enkele redactieleden hebben in het verleden slechte ervaringen met de relatie-uitgever-commercie-redactionele inhoud. De redactie is daarom volledig onafhankelijk. KomenskyPost kent geen adverteerders of onderwijsorganisaties die ons sponsoren. Er is geen enkele commerciële invloed of anderzijds op de redactionele inhoud.

De naamgever

Bij de naamgeving is gekozen voor de humanistische vrijdenker Komensky (Comenius). Komensky (Moravië, 1592 – Amsterdam, 1670) was pedagoog en onderwijsvernieuwer. Hij was de eerste die op het belang van illustraties in leerboeken wees. Komensky stond voor onderwijs en gelijke kansen voor iedereen ongeacht stand of inkomen. Hij was ook politiek vluchteling die Nederland vond als veilige haven. Hij is uiteindelijk in Amsterdam gestorven en in Naarden begraven.
Een beschrijving van KomenskyPost op de site van het tijdschrift De Nieuwe Meso verraste ons aangenaam: Veel weblogs over onderwijs zijn vergaarbakken van persoonlijke stukjes van allerlei aard: praktijkervaringen en onderzoekssignaleringen worden afgewisseld met vlammende opinies of meer ‘freischwebende’ mijmeringen. Om daar wat eenheid in te brengen, heb je een consequente aanpak en een redactie nodig. Dat soort blogs zijn er maar weinig.
“Maar afgelopen voorjaar zag het nieuwe weblog Komensky Post het licht, dat een heel mooie aanwinst lijkt te zijn. Het is een weblog dat zich richt op gefundeerde besprekingen van onderwijspraktijk, met redacteuren die vrijwel allemaal stevige praktijkervaring hebben. Er ligt een accent op onderwijsonderzoek en het gebruik van ICT, maar het is zeker geen weblog voor ‘nerds’. De rustige, wat afstandelijke toon is een prettig alternatief naast andere weblogs waar een strijdlustiger vocabulaire wordt gehanteerd.”

Hoogtepunten

Inmiddels wordt KomenskyPost dagelijks goed gelezen. Het aantal bezoekers varieert van enkele honderden, tot enkele duizenden per dag.  Meest gelezen en becommentarieerd was de ‘dyslexie-affaire’ over de verdrievoudiging in tien jaar van het aantal ‘dyslectici’ op school, begonnen met een verslag in KomenskyPost van de lezing van professor Anna Bosman tijdens de ResearchEd dagen 2017 in Amstelveen. Daarin verklaarde zij deze raadselachtige groei. Het verslag van Bosman’s lezing werd overgenomen door onderwijsnieuwssites en vervolgens opende het AD er mee. Ik hoorde het ’s morgens bij het radio1 journaal en dacht: ook toevallig! Niet dus. Het NOS-journaal nam het bericht over en Anna Bosman zat ’s avonds tot haar eigen niet geringe verbazing bij Humberto Tan in RTL Late Night waarbij ze nog eens aangaf dat ze al jaren beweerde dat slecht lees- en schrijfonderwijs voor een belangrijk deel de oorzaak is van de schrijf- en leesproblematiek bij de meeste kinderen. Dit leidde tot veel polemische reacties. U kunt het allemaal nog op KomenskyPost lezen.
Ook de wekelijkse beschouwingen van Casper Hulshof, het redactielid dat nog lesgeeft (UU),  over de afleveringen van het televisieprogramma Dreamschool werden veel gelezen en gewaardeerd. Veel gelezen zijn ook de bijdragen van docenten, zoals over de zomervakantie 2016 en de reviews van blogs van docenten. Veelbelovend is onze jongste blogger Elijah Alvares, mbo-student en binnenkort hbo-student. We zullen nog regelmatig over zijn betrokkenheid met onderwijs publiceren. Dat we voortdurend op zoek zijn naar actuele items is vanzelfsprekend en  we waarderen dan ook de initiatieven van collega’s die telkens weer hun kijk op onderwijs leveren.

De redactie bestaat uit onafhankelijk denkende kritische volgers van het onderwijs, zelf afkomstig uit het onderwijs. We denken over sommige zaken verschillend, zoals over het lerarenregister en de Onderwijscoöperatie. We proberen de discussie zakelijk te houden, wat niet altijd lukt.

De redactie gaat graag een tweede jaar in. Eén aspect dat we binnenkort willen aanpakken is de financiering van dit vrij toegankelijk onafhankelijk E-zine. Het eerste jaar betaalde de redactieleden zelf de onvermijdelijke kosten. Toch willen we op zoek naar het creëren van een budget, zonder ons over te leveren aan adverteerders of andere geldschieters. We zijn van plan om dit jaar een of meer events te organiseren.  Daarvoor willen we een toegangsprijs vragen. De opbrengst willen wij aanwenden voor het betalen van de hosting, het onderhoud van de site en de overige redactiekosten.

Reacties, ideeën etc. worden bijzonder op prijs gesteld. U kunt ze onder dit artikel kwijt. Via ons emailadres kunt u ook eigen bijdragen in de vorm van een artikel insturen.

U kunt u gratis abonneren op KomenskyPost via www.komenskypost.nl en ons volgen op Twitter @komenskypost of op Facebook Komenskypost.nl/

Redactie: Jan Lepeltak (hfd.red.), Ankie Cuijpers (eindredactie), Gerard Wegman (design), Casper Hulshof (leerpsycholoog) Universiteit van Utrecht, Haye van der Werf (oud-bestuurder en beleidsambtenaar beroepsonderwijs bij OCW)

Jan Lepeltak

 1. Jan Lepeltak

  Goede ideeen en dank voor de waardering. JL

 2. Reactie door auteur

  admin

  Allereerst gefeliciteerd. Ten tweede: Iets om over na te denken.
  Is het een idee om de beste artikelen te bundelen tot een boek?
  Vrijwillige donatie uitzetten? Kan toch wat opleveren. Elke euro telt.
  Een stukje voor pluslezers geschikt maken wat uiteraard een kleine bijdrage kost, bijvoorbeeld een euro p.m.
  Zomaar wat ideeën.
  Maar – ten derde – vooral doorgaan! Het succes betaalt zich terug. Op wat voor manier dan ook.
  Ik heb niet altijd de tijd om te lezen of te schrijven (doe ik ook graag). Het is wel een heel mooi initiatief dat ik van harte ondersteun.
  Hanneke de Frel-Hofland

 3. Reactie door auteur

  admin

  Gefeliciteerd, Ankie en de andere leden van de redactie. Mooi werk!
  Sandra Verbruggen

Geef een reactie

+ 5 = 6

Translate »