Docenten, KomenskyPost info

De privatisering van het onderwijs

McKinsey adviseert sluiting van 40% van de openbare scholen in Boston

Diane Ravitch is de grand-old-lady van het Amerikaanse onderwijs. Zij adviseerde verschillende presidenten en is een fervent blogger. Wie haar volgt kan dagelijks rekenen op een spervuur van blogs waarbij het aantal blogs van Pedro de Bruyckere verbleekt. zie https://dianeravitch.net/
Diane Ravitch staat op de bres voor public education en gelijke onderwijskansen voor iedereen. Recent maakte ze melding van een advies van McKinsey. Dit management-adviesbureau is ingeschakeld door de burgemeester van Boston. Uit een uitgelekt rapport zou blijken dat men adviseert 40% van de openbare scholen in Boston te sluiten. De zogenaamde Charter Scholen worden gelijk gesteld met de ‘public schools’. Dit als gevolg van wat genoemd wordt “The Bill Gates Compact” een initiatief van de Bill and Melinda Gates foundation.
Amerika kent Charterscholen die een grote mate van vrijheid hebben om hun onderwijs te organiseren. Ze zijn oorspronkelijk opgezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Maar of dat lukte? Kritisch zijn Ravitch’ artikelen over de Charterscholen die in een aantal staten met publiek geld zijn verworden tot commerciële instellingen. Diane Ravitch schreef “The Myth of the Charter School” lees ook het artikel: http://www.alternet.org/education/5-devastating-facts-about-charter-schools-you-wont-hear-national-school-choice-week .
In de VS is in veel staten al sprake van privatisering van het gevangeniswezen. Gaat dit nu ook met het onderwijs gebeuren? Enige tijd geleden diende Sander Dekker het conceptwetsvoorstel “Meer ruimte voor nieuwe scholen” in. Dit wetsvoorstel moet het beginnen van een school eenvoudiger moet maken. Kan dit consequenties hebben voor ons onderwijs doordat het bijvoorbeeld de ongelijkheid tussen scholen groter maakt?
Kennisland stelt in een commentaar op het plan van Dekker dat dit niet ver genoeg gaat en dat de grote macht van de besturen in ons land niet wordt gebroken. Kennisland pleit voor meer mogelijkheden om een aantal zaken binnen de bestaande scholen te veranderen en ziet daarbij de besturen vooral als sta-in-de-weg. https://www.kl.nl/opinie/meer-ruimte-voor-nieuwe-scholen-is-niet-genoeg/ .
Vormt het makkelijk beginnen van een nieuwe school gecombineerd met vrijere sponsorsregels (zie het bestaande Sponsorconvenant van PO-raad, VO-raad) een bedreiging voor het gelijkheidsbeginsel van ons onderwijs dat, zo blijkt uit de Staat van het Onderwijs 2014-2015, toch al onder druk staat.
Onder het convenant staat ook de naam van onderwijsondernemer en VNO-CNW voorzitter Hans de Boer. Iemand die alles weet van commercie en onderwijs. Volgens het NRC-Handelsblad mede-ontwikkelde hij met subsidie de Vakgildescholen om het concept vervolgens voor 1 miljoen aan een uitzendbureau te verkopen. http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Bekostiging/scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring-2015-2018.pdf
Komen er scholen in de toekomst in het Gooi en Wassenaar die zijn voorzien van de mooiste hardware, gebouwen, meubilair en gespecialiseerde docenten? Uiteraard kan elke leerling zich in principe inschrijven alleen wonen er in deze streken weinig bijstandsgezinnen.

Jan Lepeltak

Geef een reactie

10 + = 13

Translate »