Docenten, Lerarenregister, Onderwijscoöperatie

De brainstormsessie van de Onderwijscoöperatie: een haastklus?

De bedoeling zal goed zijn geweest, maar de uitwerking van de brainstormsessie die de Onderwijscoöperatie heeft ontwikkeld roept vragen op.  Docenten hebben vanaf 14 november tot 5 december de tijd om hun leeractiviteiten in te voeren.  Daarna  volgen de regionale ontwerpsessies waarbij de  informatie uit de brainstorm wordt gebruikt als input.  Een eerste terugblik.

Door Ankie Cuijpers

De brainstormsessie moet antwoord geven op de vraag  ‘Welke leeractiviteiten zijn voor jou belangrijk om je bekwaamheid te onderhouden?’

Na het invoeren van drie leeractiviteiten beoordeel je vervolgens de vijf nieuwste leeractiviteiten die door anderen zijn toegevoegd. Ik vraag me af welke van de opgevoerde leeractiviteiten besproken worden in de volgende fase, de ontwerpsessie. Zijn het de sterren en de hartjes die dat bepalen? Met sterren geef je aan in hoeverre  je de leeractiviteit van belang vindt voor het bekwaamheidsonderhoud van alle leraren en met hartjes geef je aan  in hoeverre de leeractiviteit van belang is voor jouw bekwaamheidsonderhoud. Tot mijn verbazing krijg ik ook nog eens een activiteit van mijzelf om feedback op te geven. Telt die dan mee? Geen idee. Die geef ik wel vijf sterren en vijf harten. Na afloop krijg ik een link per mail gestuurd voor het volgen van wat collega’s vinden van mijn leeractiviteiten, maar dan krijg ik ook nog eens meerdere mails met reacties van collega’s. De mails over de reacties bevatten exact dezelfde inhoud. Hier gaat volgens mij iets mis.

Via de info in de link kan ik zien welke positie mijn leeractiviteit heeft ten opzichte van andere leeractiviteiten. Geen idee wat hiermee precies bedoeld wordt. Is het de positie verkregen door de waardering met sterren en/of hartjes?

Wat ik mij ook afvraag is op welke wijze mijn leeractiviteiten aan collega’s voorgelegd worden.

Ik vul hierna meerdere malen de brainstorm in met telkens verschillende leeractiviteiten. Blijkbaar kan dat.

Uiteindelijk besluit ik om contact op te nemen met de Onderwijscoöperatie en mijn vragen voor te leggen. Het is ook niet duidelijk of iedereen die wil deelnemen aan de ontwerpsessie welkom is. De informatie hierover is tegenstrijdig. Bij de brainstormsessie staat: Let wel niet alle toezeggers worden daadwerkelijk uitgenodigd. De ontwerpsessie vermeldt: Meld je hieronder aan en je ontvangt een uitnodiging voor een sessie, op een van onderstaande data, bij jou in de buurt.

Tijdens het gesprek, dat zeer prettig verloopt, vullen we samen een sessie in en kijken we naar de vragen. De meesten beantwoordt de medewerkster meteen. Om te beginnen mag iedereen die zich aanmeldt voor de ontwerpsessie deelnemen. Vanwege het geringe aantal sessies was aanvankelijk gekozen om deelname te beperken. Inmiddels is de informatie op de site aangepast.

Dan de vraag over de hartjes en sterren. In de ontwerpsessie komen de activiteiten met de meeste scores hierop als eerste aan de beurt, daarna alle andere ingevoerde leeractiviteiten. De computer legt random de leeractiviteiten aan collega’s voor ter beoordeling. Maar of dat geldt voor de nieuwste die meteen na het invullen van je eigen leeractiviteiten verschijnen en voor de best beoordeelde, dat weet ik niet.  We praten ook nog even over het begrip bekwaamheid of dit voor elke docent dezelfde betekenis heeft. Waarschijnlijk niet, want met de leeractiviteit ‘een workshop bijwonen’ ben je er niet.

Inmiddels kan ik nog slechts éen keer een brainstormsessie invullen.  Het  mailverkeer naar aanleiding van reacties kan niet aangepast worden.  Na 5 december volgen er regionaal verspreid ontwerpsessies  met elk maximaal 15 deelnemers. Dan stellen docenten criteria op voor herregistratie en regels voor validering van het aanbod voor het lerarenregister. Bij meer aanmeldingen komen er meer sessies.

Op twitter lees ik onderstaande tweet:

‘Wordt deelname aan te dure flutcursussen zonder rendement (met goede lunch) een voorwaarde voor baanbehoud? Really?’

Na het lezen van dit artikel zal duidelijk zijn dat het antwoord nee is.  Met een pro-actieve houding kun je zelf bijdragen aan het tot stand komen van criteria die gaan gelden.

De vragen uit de brainstormsessie:

Vraag 1: Omschrijf je leeractiviteit en geef aan waarom deze activiteit bijdraagt aan jouw bekwaamheidsonderhoud.

Vraag 2: Geef de leeractiviteit een zo kort mogelijke benaming, dit maakt het voor je collega’s makkelijker om te reageren. Verbeter indien nodig je omschrijving.

Vraag 3: Geef de leeractiviteit een zo kort mogelijke benaming, dit maakt het voor je collega’s makkelijker om te reageren. Verbeter indien nodig je omschrijving.

Vraag 4: Verbeter hier jouw leeractiviteit. Wanneer je tevreden bent, vink dan de checkbox aan.

Vraag 5: Hieronder zie je de vijf nieuwste leeractiviteiten die door anderen zijn toegevoegd. Geef met de sterretjes aan in hoeverre je de leeractiviteit van belang vindt voor het bekwaamheidsonderhoud van alle leraren. Geef met de hartjes aan in hoeverre de leeractiviteit van belang is voor jouw eigen bekwaamheidsonderhoud. Wil je een leeractiviteit verbeteren en als nieuwe leeractiviteit toevoegen, klik dan op ‘Verbeteren’.

Vraag 6.  Geef je mening over de vijf best beoordeelde leeractiviteiten tot nu toe. Geef met de sterretjes aan in hoeverre je de leeractiviteit van belang vindt voor het bekwaamheidsonderhoud van alle leraren. Geef met de hartjes aan in hoeverre de leeractiviteit van belang is voor jouw eigen bekwaamheidsonderhoud.

 1. Hannes Minkema

  Man, man, man… hebben wij als leraren werkelijk niks beters te doen dan ons te verliezen in ‘sterretjes en hartjes’ en ‘regionale ontwerpsessies waarbij de informatie uit de brainstorm wordt gebruikt als input’?

  Op gezag van een door OCW gesubsidieerde club waarvan leraren geen lid kunnen worden en die besluiten neemt zonder draagvlak bij leraren te peilen? Ga nou gauw weg.

  Ik herken de absurde-maar-dwingende ict-’tool’ die de Onderwijscoöperatie ook in juni gebruikte om de geworven (en deels betáálde!) leraren in hun paadje te laten lopen, met debiele stellingen en nog debieler ‘prioritering van reacties’. Ga toch weg.

  Als er érgens burgerlijke ongehoorzaamheid vanwege leraren geboden is, door zich niét te registreren en niét aan ‘herregistratiecriteria’ te voldoen, dan is het wel in dit flut-‘lerarenregister’.

  In de beroepsgroep die zij – gratuit – beweert te vertegenwoordigen, hebben ‘de Onderwijscoöperatie’ en diens beleid volstrekt onvoldoende draagvlak. En dat lijkt ‘de Onderwijscoöperatie’ geen bal te kunnen schelen.

Geef een reactie

80 + = 84

Translate »