Door Haye van der Werf

De tijden zijn veranderd. Deelnemers, studenten zijn bewuste kiezers geworden. Daarmee heeft het onderwijs ook de plicht hen wegwijs te maken in de politiek en de standpunten van de verschillende partijen.

Maar ze kunnen ook bondgenoten zijn of worden als het om de juiste keuzes gaat m.b.t. goed onderwijs en een betere samenleving. Voor zover ze dat zelf al niet doen zoals LAKS en JOB laten zien.
Huidige deelnemers op de roc’s, in het voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs volgen niet langer blindelings hun ouders. Zie het artikel in Vrij Nederland. Wat dat betreft zijn de tijden ook veranderd.
De huidige deelnemers zijn mondiger, geëmancipeerd en hebben een eigen mening.

Ter illustratie een viertal voorbeelden:
1.  Op 6 februari bood Jongeren Organisaties Beroepsonderwijs (JOB) de mogelijkheid aan de politiek om antwoorden te geven en standpunten kenbaar te maken. JOB organiseerde Stem mbo! Het studentendebat, waar de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen met elkaar en mbo-studenten in debat gingen.
2. Genoegzaam bekend inmiddels de HOAX van LAKS; het nepnieuws dat zij zouden deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. In deze tijd van ‘nepnieuws’ een niet echt gewaardeerd grap (zie de reacties van de NOS e.a.) maar wel een geslaagde poging hun wensen onder de aandacht te brengen.

Uit deze twee voorbeelden moge ook blijken dat de ‘bevoogding’ van organisaties als JOB en Laks voorbij is. Waren het tot voor kort gedoogde belangenclubs die, gesubsidieerd door OCW, toch vooral product waren van de ‘repressieve tolerantie’ nu worden het meer en meer eigenstandige, jonge instituties met een eigen cultuur en agenda.

3.Het onderzoek van Vrij Nederland
    Politieke voorkeur van jongeren van 18 t/m 25

2007      2016

VVD                                       10%       10%
PvdA                                      14%         4%
PVV                                           7%       27%
SP                                             26%        5%
CDA                                        11%         1%
D66                                            3%          7%
ChristenUnie                        7%        3%
GroenLinks                             5%        7%
SGP                                             2%        4%
Partij voor de Dieren        2%        2%
50Plus                                                       1%
VNL                                                             1%
DENK
Piratenpartij                                           2%
Forum voor de Democratie
GeenPeil                                                   1%
Nieuwe Wegen
Andere partij                                          1%
Ik zou niet gaan stemmen
Blanco                                                         2%
Weet ik (nog) niet            10%       21%
Wil ik niet zeggen               1%          3%

Andere kleine,  nieuwe partijen 1%

Bron: Vrij Nederland

Belangrijke conclusie:
Zoals gezegd: jongeren volgen niet langer blindelings de ouders en hun gedrag is volatiel. Met name de ‘gevestigde partijen’ zien hun aandeel onder de kiezers zo maar aanzienlijk slinken of toenemen.
18 – 25 Jarigen zijn goed voor ongeveer 2 miljoen kiesgerechtigden. Me dunkt, de moeite om naar die categorie campagne te voeren en daarin de kwaliteit van het onderwijs nadrukkelijk mee te nemen.

4. Jongeren/Studenten en televisiemakers in de media over onderwijs. Steeds vaker duiken in de media deelnemers en rappers op die een duidelijke mening hebben over het (beroeps-)onderwijs, de politiek en de beleidsvoornemens. Kijk of beluister de volgende voorbeelden: https://elijahalvares.wordpress.com/ Een student van het ROC van Amsterdam (onderwijsassistent, niveau 4) die commentaar geeft op  de ontwikkelingen vmbo en mbo. Niet altijd even genuanceerd en in een ‘DENK’-achtige wijze prijst hij zijn onderwijs en
docenten enerzijds de hemel in maar etiketteert anderzijds de roc’s als plof-kip-fabrieken die elke poging tot verheffing en stapeling om financieel en organisatorische redenen blokkeren. Dat noem ik “DENK”- achtig omdat ‘verbinden en afstoten’ de toonzetting is.  Noem het maar jeugdige overmoed en enthousiasme die nog niet worden gecorrigeerd door de docent-mentor die hij bewondert en bijna op eigen kracht tot ‘D66 Amsterdam Docent van het jaar
2016’ heeft gemaakt.   http://www.parool.nl/amsterdam/laura-polder-verkozen-tot-leraar-van-amsterdam-2016~a4420930/  Het zal je kind maar wezen! Maar het levert wel een nieuw geluid en een duidelijk standpunt!
http://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/390737-druktemaker-massih  Een rapper Massih Hutak die in dit fragment wel heel recht-voor-de-raap commentaar geeft op de beleidsvoornemens van Sander Dekker. Zo zout heb ik het zelden gegeten en de vraag is of hier nog sprake is van ‘goede smaak’.
Maar Radio 1 zendt het wel uit en het wordt gehoord.

https://www.youtube.com/channel/UCc0kHafEIzm6PiqyrsC5lyg
Tim Hofman, bekend van BNN en recent zijn dichtbundel “Gedichten van de broer van Roos” is een YOUTUBE-kanaal begonnen waarop hij aandacht vraagt voor misstanden op scholen en jongeren oproept zich politiek te manifesteren.
Zo was hij onlangs ook op het hierboven genoemde JOB onderwijsdebat en zal daar verslag van doen op zijn kanaal.

Ten slotte
Na de recente ‘nieuwe’ bezetting van het Maagdenhuis door studenten en wetenschappelijk medewerkers is het ‘deelnemersprotest’ ook doorgedrongen tot het vo en het mbo. We gaan roerige tijden tegemoet en de jongeren willen daar nadrukkelijk een steentje toe bijdragen.  Nu maar hopen dat de bestuurders en politici luisteren en adequaat handelen. In het belang van goed en eigentijds onderwijs.