stuttgart-1181689_640Het afronden van online cursussen, MOOCS, is nog lang geen vanzelfsprekendheid, zoals uit onderzoek in Amerika blijkt. Degenen die een afgeronde opleiding hebben zijn succesvoller dan degenen zonder afgeronde opleiding. Voor de laatste categorie is een Learning Circle mogelijk een oplossing. Deze voegt een sociaal element toe door mensen bij elkaar te brengen. Gedurende zes tot acht weken krijgen ze ondersteuning van een facilitator, die groepsprocessen begeleidt om de kennis die in de groep aanwezig is naar voren te brengen. Hierbij probeert een facilitator een groep sterker te maken, door hen hun unieke sterke en zwakke punten te laten waarnemen en versterken. Learning Circles zijn niet voor iedereen geschikt, maar ze geven deelnemers aan een MOOC een leergemeenschap die de motivatie stimuleert.
Bibliothecarissen van de Chicago Public Library (CPL) werken samen met de nonprofit Peer 2 Peer University P2PU om online onderwijs beter toegankelijk te maken. Bibliotheken zijn al dienstverlenend voor de gemeenschap, ze hebben de ruimte en vaak ook computers. Bovendien hebben bibliothecarissen de kennis in huis om mensen te helpen een antwoord op hun vragen te vinden.
In Nederland biedt de OU diverse online cursussen aan. Op dit moment is de gratis MOOC over het puberbrein beschikbaar voor onder andere ouders, docenten en onderwijskundigen. Inmiddels is men gestart met les vijf. In totaal zijn er zeven lessen. Er zijn meer dan 1200 aanmeldingen. Via Twitter, reacties onder een les en het schrijven van een blog is contact met medecursisten mogelijk. De OU zal ongetwijfeld onderzoek doen naar het opleidingsniveau in relatie tot deelname en het afronden van deze MOOC. Een uitgebreide vragenlijst bij de start van de cursus geeft de onderzoekers de benodigde informatie. Misschien leidt de uitkomst ook in Nederland tot Learning Circles.

Meer informatie over Learning Circles vindt u hier:

Online Learning: Why Libraries Could Be the Key to MOOCs’ Success


Gilly Salmon en haar 5-stappenmodel.

(AC)