Door Elijah Alvares

Een vaak besproken onderwerp dat je hoort als we spreken over het mbo is toch wel echt de doorstroom van het mbo naar het hbo en het hoge percentage mbo-studenten dat na het eerste jaar stopt met de gekozen hbo-studie. In het document ‘Monitor Beleidsmaatregelen’, te vinden op www.mboraad.nl, staat vermeld dat er van de mbo-studenten die doorstromen naar het hbo 39% stopt na het eerste jaar van hun studie.
Als ik in mijn directe omgeving en netwerk rondvraag naar hoe dit zou kunnen komen, krijg ik vaak te horen dat de studenten niet voldoende voorbereid worden op het hbo. Het niet voorbereid zijn omvat de weinige kennis van studievaardigheden, de sfeer en omgang met elkaar op een hbo en wellicht wel het belangrijkste: het onrealistische en gemakzuchtige beeld dat mbo-studenten hebben van het hbo.
Het leest voor u waarschijnlijk ongenuanceerd, maar het zijn de woorden van de mbo’ers zelf.
Er is dus behoefte aan een oplossing voor dit probleem. Minister Jet Bussemaker (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft daarom Studentlab in het leven geroepen. Dit is een lab dat studenten vanuit het mbo en hbo de kans geeft om in de huid te kruipen van een schooldirecteur of minister. Mbo- en hbo-studenten werken samen in verschillende regio’s en steden om een oplossing te zoeken voor een betere doorstroming van mbo naar hbo. De oplossing mag van alles en nog wat zijn, mits die past binnen de wet en de door het ministerie van OCW gestelde regels betreffende de kwaliteit van het onderwijs.
Binnen de regio’s zijn er themagroepen vastgesteld. Iedere groep heeft een thema en gaat hiermee aan de slag. Mijn groep heeft als thema ‘maatwerk’ gekozen, omdat dit vaak meespeelt in de resultaten van de student, als je kijkt naar cijfers, maar ook naar persoonlijke ontwikkeling.
Al gauw volgde een intensieve brainstorm en kwamen we uit op het beeld dat mbo-studenten van hbo-studenten hebben en vice versa. Zo denken mbo-studenten vaak dat de hbo-student elitair en superslim is, wat de mbo’er een gevoel geeft van ‘ik ben minder’. De hbo’er daarentegen gaat er vanuit dat de mbo-student dom, plat en minder betekenend is dan hij- of zijzelf. Dit beeld zorgt juist voor zelfoverschatting bij de hbo-student.
Kortom, het beeld van zowel de mbo- als de hbo-studenten is vaak onjuist of onrealistisch, wat kan zorgen voor antipathie en het geen weet hebben van elkaar. Dit kan nare gevolgen hebben voor de toekomst, omdat mbo- en hbo-studenten elkaar juist tegenkomen op de werkvloer. Een goed beeld hebben van de groep waar je mogelijk mee samen gaat werken is dan op z’n minst wel zo handig.
Omdat wij vinden dat dit probleem een cruciale rol speelt binnen de doorstroming van mbo naar hbo, hebben wij besloten om dit te gaan oplossen door middel van ons idee: het verbinden van de mbo- en hbo-student met bedrijven uit de verschillende sectoren.
Wij zouden graag een module willen ontwikkelen waarin mbo- en hbo-studenten samen, in groepsverband, een oplossing vinden voor een casus welke wordt aangereikt door een opdrachtgever die daarbij kiest uit verschillende werkvelden. Wij zijn er vrij zeker van dat hierbij de mbo-studenten veel kunnen leren van de hbo’ers, maar de hbo’ers óók van de mbo’ers.
Daarom willen wij de gemengde werkgroepen iedere week laten samenwerken aan de casus. Tijdens die samenwerking observeert en begeleidt een geschikte coach hen, zodat het samenwerkingsproces bewaakt blijft, waarbij de hbo’er niet alle moeilijke taken wegkaapt en de mbo’er het ook aandurft om de wat ingewikkeldere taken op te pakken.
In het kader van professionaliseren is aan deze oplossing niets mis, aangezien de studenten direct in contact staan met de opdrachtgevers, wat een grote mate van zelfverantwoordelijkheid met zich meebrengt. Uiteindelijk beslist de opdrachtgever of de oplossing voor de casus voldoende is.
Eigenlijk zou je ons conceptplan kunnen vergelijken met Studentlab: studenten uit verschillende disciplines samen laten werken en tot een oplossing laten komen voor een probleem. Studenten laten we door deze aanpak in hun eigen kracht staan en verbinding zoeken met elkaar. Iets wat wij vandaag de dag naar mijn mening nog net iets te weinig doen.
Laten we daarom onze studenten, nota bene de toekomst van Nederland, klaarstomen om wél meer te werken vanuit hun kracht, passie en het allerbelangrijkste: vanuit verbinding!

elijah-alvaresWie is Elijah Alvares? “Ik ben een negentienjarige gedreven mbo – student aan het ROC van Amsterdam. Ik volg daar momenteel de opleiding onderwijsassistent. Naast deze opleiding bezoek ik onderwijsconferenties, geef ik empowerment cursussen, ben ik bezig met het ontwikkelen van een nieuw vak.