Door Haye van der Werf

Onlangs waren ruim 1000 bestuurders, managers, docenten en medewerkers mbo in de Efteling bijeen voor de conferentie ‘Droom en Daad verbinden’.
Het Consortium voor Innovatie (www.cviweb.nl) – 25 jaar geleden opgericht door een aantal mbo- directeuren – organiseert al jaren afwisselend ICT en Managementconferenties die inmiddels uitgegroeid zijn tot hèt mbo-evenement van het jaar.
Tijdens de conferentie werd ook – kort bij de opening en in een speciale workshop – aandacht besteed aan het Consortium en de prestaties.
Helaas kon Coen Free – één van de oprichters en ‘life long president’ van het Consortium – er om gezondheidsredenen niet meer bij zijn.
Op 24 april is hij in zijn woonplaats den Bosch overleden. Voor een bericht ter nagedachtenis zie deze site.

Verrassende keynote speakers, steeds nieuwe locaties en presentatievormen bepalen de kwaliteit van de mbo-conferenties. Een kwaliteit die overigens verder vooral te danken is aan de actieve rol van roc’s, aoc’s en vakscholen.
Het motto is ‘door en voor de scholen’ en dat betekent dat het gros van de presentaties, pitches, ronde tafels en workshops direct uit de praktijk van het onderwijs komt.

Op de website zijn nog veel bijdragen terug te lezen.
Eén eruit gepikt vanwege de actualiteit en de kwaliteit: De Transformatieve School.

Iliass el Hadioui, promovendus en wetenschappelijk docent aan de opleiding pedagogiek en onderwijskunde aan Erasmus Universiteit, staat aan de basis van de idee van De Transformatieve School.
Als keynote speaker hield hij een inspirerend betoog over de het feit dat in de grote steden – maar in toenemende mate ook daarbuiten – sprake is van een cultuurverandering.
Onder invloed van immigratie, toenemende culturele diversiteit en gescheiden leefwerelden ontstaat de noodzaak binnen het onderwijs verbindingen te bewerkstelligen tussen de thuiscultuur, de straatcultuur en de schoolcultuur.
Omdat elke cultuur een eigen ‘statusladder’ kent is het zaak deze te onderkennen en de onderling tegenstrijdige socialisatieboodschappen te begrijpen en productief te hanteren.
Ilias laat zien – o.m. aan de hand van filmfragmenten uit “Entre les Murs” – hoe die spanningen zich kunnen voordoen en wat de adequate reactie is op die ‘kantelpunten’ in de klas of groep.
Wat vooral opviel is zijn enthousiasmerende betoogtrant en het feit dat hij de theoretische onderbouwing koppelt aan de praktijk en inmiddels met een aantal scholen werkt aan de daadwerkelijke vernieuwing van het onderwijs gebaseerd op de cultuurverandering zoals deze zich thuis, op straat en in de school voordoet.

Aansluitend vertelde Liesbeth Gamadia van het roc van Amsterdam dan ook hoe zij systematisch en met zowel docenten als ondersteunend personeel de ideeën en aanpak van de Transformatieve School (graag leukere titel, HvdW) in praktijk brengen.
Op de website is de inleiding van Ilias terug te zien.