Lerarenregister, MBO, OCW, Onderwijscoöperatie, PO, professionaliseren, VO

De ongeldige verkiezingen voor de Deelnemersvergadering van het lerarenregister

Door Frans van Haandel

tegel

Op 1 augustus 2017 is de wet ‘beroep leraar en lerarenregister’ in werking getreden. De wet is tot stand gekomen in overleg tussen OCW en de Onderwijscoöperatie (OC). De Onderwijscoöperatie heeft als motto “van, voor en door leraren”, maar is in de praktijk een bestuursorganisatie die ver van de beroepsgroep afstaat. Ondanks stellige uitspraken van de Onderwijscoöperatie dat lidorganisaties hun leden hebben geraadpleegd bij de besluitvorming rond het lerarenregister is dat in werkelijkheid bij geen van de lidorganisaties gebeurd. Het artikel “Het Lerarenregister: niet leren maar registreren staat centraal” gaat uitgebreid in op de totstandkoming van het lerarenregister.

Nu de wet er is, was het aan de Onderwijscoöperatie om een deelnemersvergadering in te richten. De deelnemersvergadering bestaat uit alle leraren ingeschreven in het wettelijk lerarenregister. Bij de totstandkoming van de wet was namelijk door de instemmende politieke partijen benadrukt dat het register in handen van de beroepsgroep zelf moest zijn, en de beroepsgroep het zelf vorm geeft op basis van het one-man-one-vote principe. De Onderwijscoöperatie besloot voor een vertegenwoordiging van de deelnemersvergadering verkiezingen uit te schrijven.

Op de eerste dag van de verkiezingstermijn, 4 september 2017, heb ik contact opgenomen met de verkiezingscommissie met het verzoek me in contact te brengen met de toezichthoudende instantie bij de verkiezingen. Op 16 september ontving ik dit ontwijkende antwoord: “De verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor de controle van het stemproces. Over de wijze van controle worden tijdens de verkiezingen geen uitspraken gedaan. Er wordt verantwoording over het gehele verkiezingstraject afgelegd in een verslag aan het bestuur van de Onderwijscoöperatie”. De verkiezingen lopen tot 24 september, dus het is kort dag. Ik heb, conform verkiezingsreglement, bezwaar gemaakt:

brief-png

Omdat ik inmiddels geen vertrouwen meer heb om tijdig een “onverwijlde en gemotiveerde” beslissing te ontvangen zet ik ook hier in het openbaar wat zaken op een rijtje. Michel Rog heeft in de Tweede Kamer al vragen over de verkiezingen ingediend. De email die ik ontving van de verkiezingscommissie maakt duidelijk dat het de intentie is van de Onderwijscoöperatie om de procedure ‘gewoon’ door te laten gaan.

83.000 stemcodes terwijl er 46.000 leraren in het vrijwillig register staan

Diverse mensen op internet signaleerden dat ze een stemcode ontvangen hebben terwijl ze geen leraar zijn. De Onderwijscoöperatie gaf op vragen aan dat ze 83.000 stemcodes hebben verstuurd. Terwijl er 46.000 leraren in het vrijwillige register staan. De Onderwijscoöperatie heeft een stemcode gestuurd naar alle emailadressen die ze hadden in het kader van het vrijwillig register. Er zijn mensen die aangeven ooit hun emailadres achtergelaten te hebben met een zwemtegel en nu een code ontvingen evenals aanbieders van scholing.

Ook Tweede Kamerlid Paul van Meenen ontving een code om te stemmen.

In een poging om veel inschrijvingen in het vrijwillig register te suggereren heeft de Onderwijscoöperatie jarenlang op allerlei bijeenkomsten usb-sticks en memorybanks gegeven in ruil voor het ter plekke starten van inschrijving. De eerste stap is dan een emailadres achterlaten. Veel verder kom je ter plekke niet want een bewijsstuk toevoegen moest je thuis doen. Duizenden mensen hebben hun emailadres achtergelaten in ruil voor de gadget en vervolgens thuis nooit de aanmelding af gemaakt. Maar de Onderwijscoöperatie heeft steeds gedaan alsof die mensen ‘bezig waren in het registratieproces’. In een factcheck toonde ik aan dat er veel minder leraren in het register stonden dan de Onderwijscoöperatie als feit naar voren bracht. Dat er nog veel mensen bezig waren met inschrijven, werd ook het standpunt van OCW. Staatssecretaris Dekker antwoordde op Kamervragen:deze groep is gebaseerd als op de groep die momenteel nog in dat proces actief is. Het verschil tussen deze groepen in het vrijwillige register is dat de geregistreerden alle stappen in het systeem voor volwaardige registratie hebben doorlopen. Degenen die zijn ingeschreven werken hier nog aan.

De mogelijkheid om een inschrijving in het vrijwillige register te voltooien sloot echter op 1 augustus 2017. Er kan geen sprake meer zijn dat je degenen die ooit hun emailadres achterlieten maar nooit werkelijk aanmeldden nu nog ‘actief in het proces’ of ‘aangemelden’ kunt noemen. In strijd met het verkiezingsreglement  heeft de verkiezingscommissie deze mensen stemcodes gestuurd. In haar ‘FAQ deelnemersvergadering’ erkent de commissie ook zelf dat er mensen (kunnen) zijn die geen leraar zijn en wel een stemcode ontvingen. De ‘oplossing’ is dat het bestuur van de Onderwijscoöperatie “er op vertrouwd dat deze personen geen gebruik zullen maken van hun stemcode”.

stemmen-jpeg

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie… Dat zijn degenen waarvan de verkiezingscommissie zegt dat aan hen verantwoording wordt afgelegd…

Onder nummer 23 stelt de verkiezingscommissie dat “Leraren die voor 1 augustus in het vrijwillige register zijn aangemeld” een stemcode kregen. Dit is aantoonbaar onjuist. Het gevolg van 37.000 onjuiste stemcodes wordt gebagatelliseerd met de woorden “De verkiezingsregels zijn opgesteld op basis van vertrouwen en bewust laagdrempelig en uitnodigend gehouden, zodat zoveel mogelijk leraren kunnen deelnemen aan deze eerste verkiezingen.

stemcode-jpeg

Verder zegt de verkiezingscommissie: “Een in verkiezingen gespecialiseerd bureau checkt de uitgebrachte stemmen op onjuistheden.” Er is echter niet meer dan een lijst welk emailadres waarop stemde. Het is derhalve zeer de vraag wat er verstaan wordt onder ‘onjuistheden’. Dat ‘een bureau’ de stemmen ‘checkt’ suggereert dat, zonder duidelijke openbare criteria en toezicht, ‘een bureau’ uitgebrachte stemmen gaat schrappen. Dat geeft geen vertrouwen dat de 37.000 onjuist verstrekte stemcodes aangepakt worden, dat geeft nog een extra reden waarom deze verkiezingen ongeldig verklaard moeten worden en er dus geen uitslag bekend gemaakt kan worden.

Dan nog een technisch detail. Het bureau dat deze verkiezingen uitvoert is http://www.votecompany.nl/. De website laat zien dat ze uitstekend in staat zijn ludieke verkiezingen te organiseren. Maar er is geen enkele aanleiding te verwachten dat zij door “de uitgebrachte stemmen te checken op onjuistheden” met alleen een lijst van waarop gestemd is per emailadres een onderscheid kunnen maken tussen geldige en ongeldige stemmen.

stemcompany-jpegfragment van de website van votecompany.nl

Conclusie – Is er nog een kans voor de Onderwijscoöperatie?

Het moge duidelijk zijn dat de Onderwijscoöperatie die pretendeert de beroepsgroep te vertegenwoordigen hiermee wederom een blamage voor de beroepsgroep is en niet de voorgestelde vertegenwoordiging van de beroepsgroep is. De staatssecretaris weet hiervan, maar gaat onverdroten voort alles bij de Onderwijscoöperatie onder te brengen. Ook de problemen van het op deze wijze doorzetten van het lerarenregister zijn door OCW vriendelijk aangehoord waarna er niets mee gedaan is.

Het is duidelijk dat de Onderwijscoöperatie verwacht dat de onrust rond de verkiezingen wel weer overwaait en zich niets aantrekt van de beroepsgroep. Dat is helaas  niet veel anders dan bij Onderwijs2032 en de ingelaste ‘verdiepingsfase’ daarbij.

De onderwijscoöperatie heeft 50 leraren in dienst als ambassadeur en wil dit aantal verdubbelen naar 100 ambassadeurs. Maar zolang leraren in het implementatieplan van de Onderwijscoöperatie slechts gezien worden als communicatiemiddel om de OCW/OC boodschap draagvlak te geven en er niet geluisterd wordt naar leraren zal elke marketinginspanning tevergeefs zijn.

project

Een fragment uit het communicatiebeleid van de Onderwijscoöperatie voor het lerarenregister.

Het bestuur en het richtinggevende bureau van de Onderwijscoöperatie bestaat niet uit leraren. Tot 1 augustus was zelfs een onderwijswerkgever de ‘onafhankelijke maar niet neutrale’ voorzitter. Gelukkig is nu nadrukkelijk gekozen om op zoek te gaan naar een leraar als voorzitter. Aan deze voorzitter de verantwoordelijkheid om de Onderwijscoöperatie om te vormen tot een werkelijke beroepsgroepvertegenwoordiger waarbij “van, voor en door leraren” niet meer alleen een marketinglabeltje op de buitenkant is. De eerste lakmoesproef zal zijn of deze ongeldige verkiezingen afgeblazen worden of dat er via een publicitair mistoffensief gedaan wordt alsof er niets aan de hand is.

 

 

Geef een reactie

23 − 18 =

Translate »