Elk jaar op de zaterdag het dichtst bij de langste dag (21 juni) vindt in het Observatorium Robert Morris (bij Lelystad) het Sunsationfestival plaats. Ik neem daar dan plaats op mijn meegebrachte stoeltje om ’s morgens van 5 tot ongeveer 9 uur de opkomst van de zon te vieren, terwijl veel dichters en muzikanten deze tijd opvullen. Regelmatig komen er voor mij onbekende dichters en schrijvers hun opwachting maken.

rudo-hoe-ik-talent-voor-het-leven-kreegZo had ik nog nooit gehoord van Rodaan Al Galidi, afkomstig uit Irak. Hij heeft verschillende dichtbundels gepubliceerd, maar ik was ook erg onder de indruk van zijn boek: “Hoe ik talent voor het leven kreeg”. Hij beschrijft hierin zijn negen jaar in een AZC. Ik wil iedereen die roept: “Vluchtelingen, ze worden hier in de watten gelegd”, aanraden dit boek te lezen. Je krijgt dan een heel ander gevoel bij iemand in de watten leggen.

 

Het Observatorium Robert Morris is een van de zeven zogenaamde land-art projecten in de IJsselmeerpolders. Nu vernam ik dat er elke laatste zondag in de maanden mei tot en met september dagtochten (per bus) georganiseerd worden langs deze landschapskunstwerken. Ik heb daar aan deelgenomen.

rudo-emiel-hakkenes-polderkoortsZoals ik, als ik naar een ander land op vakantie ga, altijd probeer wat literatuur uit dat land tot mij te nemen, zo heb ik mij ook op deze “vakantiedag” voorbereid. Geen literatuur, maar achtergrondinformatie over deze polders.

Allereerst las ik: “Polderkoorts” van Emiel Hakkenes. Hierin wordt de geschiedenis van de Zuiderzeewerken beschreven voordat er een aanvang genomen werd met de drooglegging. Vooral de schilder Eibert den Herder (de Don Quichot van de Zuiderzeewerken) uit Harderwijk waarschuwde keer op keer voor de gevolgen voor de visserij.

rudo_vriend-nieuwelandAansluitend las ik “Het nieuwe land” van Eva Vriend. Als kleindochter van een Zuiderzeepolderpionier ging zij op zoek naar de geschiedenis van deze polders. In dit boek wordt
de selectieprocedure beschreven die gebruikt werd om de personele invulling te regelen. Aan het eind van het boek legt ze een relatie tussen de toen gebruikte selectieprocedure en hoe de procedures in de huidige tijd plaatsvinden.

 

 

Gezien het feit dat dit jaar de Zuiderzeewet 100 jaar geleden is aangenomen, de moeite waard om een en ander tot je te nemen.

Rudo de Groot,

voormalig directeur van basisschool Wheermolen in Purmerend