In 1995 verscheen de roman ‘Oceaan van een Zee’ van Alessandro Baricco.
Haye van der Werf was zo onder de indruk van dit boek dat hij het laatste hoofdstuk heeft voorgelezen naast het sterfbed van een vriend en op zijn begrafenis in de Ruïnekerk in Bergen.
Later genoot hij ook van zijn andere fictie zoals ‘Zijde’ en ‘Novecento’.
Een bespreking en leestip voor de vakantie.

Baricco’s non-fictiebundel “De Barbaren” in 2010 was m.i. nog imponerender.
In deze bundel bespreekt de filosoof Baricco de overgang van de oude naar de nieuwe cultuur onder invloed van de opkomst van de ‘digitale wereld’.
En hoewel de titel anders doet vermoeden is hij helemaal niet zo pessimistisch over de ontwikkelingen en de wijze waarop de “Digital natives” omgaan met alle nieuwe mogelijkheden.
Aan de hand van voorbeelden m.b.t. de wijncultuur, het meeslepende voetbal van Ajax en de boekverkoop schetst hij de veranderingen die op ons afkwamen en die weliswaar veel oude bastions obsoleet maakten, maar ook nieuwe perspectieven openden die we – al surfend – moesten veroveren.
Maar sinds 2010 is er in de digitale wereld weer veel gebeurd. Twitter, Whatsapp en nog zoveel meer hebben het landschap ingrijpend gewijzigd en hetzelfde geldt de opkomst van bedrijven als Google, Amazon en daarbinnen Facebook.
Reden voor Baricco – inmiddels ‘headmaster’ van de Scuola Holden in Turijn (zoek maar op voor de details) – een vervolg op “De Barbaren” te schrijven: The Game.
Dat boek zou moeten horen tot de standaarduitrusting van elke docent.
Want niet alleen is het een gedetailleerde en uitgebreid geschiedenis van het ontstaan en de opkomst van de digitale wereld.
Het laat daarenboven – aan de hand van talloze voorbeelden – zien hoe ons denken en gedrag veranderd is door die opkomst van een ‘parallelle wereld’ die wij – of de jongens in Silicon Valley – zelf hebben geschapen.
In zijn tekst leidt hij ons binnen in die ‘parallelle wereld’ en verantwoordt de titel van het boek, namelijk “The Game”. Want in de ontwikkeling vanaf het tafelvoetbalspel naar de flipperkast en vervolgens “Space Invaders” functioneren wij ook in het dagelijks leven actief volgens regels afgeleid van het computerspel.
Met als ‘eyecatchers’ de presentatie van de eerste smartphone door Steve Jobs (nog altijd te zien op YouTube) en de verantwoording van Mark Zuckerberg voor de Amerikaanse senaat, laat Baricco zien dat ‘digitale geletterdheid’ meer is dan de beheersing van programma’s of zelfs de kunst van het programmeren.
Van belang is ook (en misschien zelfs vooral) de reflectie op wat al die digitale mogelijkheden, Artificial Intelligence en Robotica betekenen voor ons leven en ons gedrag.
Haye van der Werf
Redacteur Komensky Post