MBO

Elijah Alvares: een trotse mbo’er en een DenkendeDoener

AlvaresBegin juni kwam de VO-raad met het voorstel voor een 5-jarig vmbo. Via Twitter lazen we onderstaande tweet van Elijah Alvares. Wie is Elijah, die leerlingen wil betrekken bij dit besluit? Op zijn website schrijft hij:Ik ben een achttienjarige gedreven mbo – student aan het ROC van Amsterdam. Ik volg daar momenteel de opleiding onderwijsassistent. Naast deze opleiding bezoek ik onderwijsconferenties, geef ik empowerment cursussen, ben ik bezig met het ontwikkelen van een nieuw vak en loop ik ook nog stage binnen het speciaal voortgezet onderwijs”

el

Een mbo-student die onderwijsconferenties bezoekt dat is al bijzonder. Wat is empowerment en welk nieuw vak ontwikkelt hij en waarom een studie onderwijsassistent? Elijah legt het graag uit.

Je moet leren voor jezelf op te komen

Het tweede jaar van zijn opleiding zit er bijna op.  Deze week is zijn laatste stageweek aan een praktijkafdeling van een vso-school in Amsterdam, cluster 2, 3 en 4. In gesprekken met deze leerlingen ervaart hij dat ze zich weggestopt voelen en zich buiten school niet gekend voelen. “Ik vraag door naar hun rol. Is het een interpretatie? Wat zouden ze er zelf aan kunnen doen en waar hebben ze mijn hulp bij nodig?” Dit is een van de redenen waarom Elijah de opleiding onderwijsassistent is gaan volgen. “Het onderwijs boeit steeds meer. Ik maak me zorgen over de huidige aanpak in het vmbo- en mbo-onderwijs. Er is te weinig aandacht voor empowerment, burgerschap en ondernemerschap. Dit vind ik belangrijk, omdat je moet leren om voor jezelf op te komen, maar je moet wel dingen genuanceerd kunnen zeggen.” Als stagiair in het onderwijs ervaart hij de nukken van de dagelijkse lespraktijk. “Veel tijd was ik kwijt aan administratieve werkzaamheden. Dat zie ik liever anders. Er is meer tijd nodig voor de leerling zelf. Verder zou er meer creativiteit moeten komen.”

Wat is empowerment?

Als je weet wie je bent en waar je voor staat en als je weet hoeveel je waard bent. Dan pas kunn je verder praten over effectieve ontwikkeling. Het begint namelijk allemaal bij het bewust zijn van wie je bent en wat je doet. Laat empowerment nou het vak zijn waar al deze dingen aan de orde komen. Een vak dat wordt gegeven door inspirerende en hartverwarmende docenten die niet alleen kijken naar de prestaties, maar naar de student. De student leert zichzelf en zijn medestudenten beter kennen. Dit zorgt automatisch voor meer empathie en compassie. Het vak empowerment zorgt ervoor dat de student even tijd voor zichzelf en zijn medestudenten heeft. Een klassenmoment.

Leer elkaars cultuur kennen

Vanuit zijn multiculturele achtergrond, in Nederland geboren en getogen en ouders Surinaams, kan hij zijn stem laten horen en duidelijk maken dat het multiculturele aspect een belangrijke rol speelt in de opvoeding van jongeren. “We weten te weinig van elkaar. We moeten veel meer met elkaar in contact komen. Ik ervaar dat dit vreugde brengt. Het is daarom belangrijk dat buurthuizen open blijven en dat jongeren bij elkaar thuis komen. Ik vond het hartstikke leuk om eens bij een medestudent op de boerderij te kijken en hij vond het heerlijk om bij mij Surinaamse gerechten te proeven. Organiseer een uitwisseling met andere scholen in je omgeving en maak kennis met elkaars culturen.”

“Het bewust zijn van slavernij moet niet alleen voor zwarte mensen belangrijk zijn, maar voor iedereen.”

Niet verwonderlijk dat zijn interesses, die we op zijn website kunnen lezen, zo divers zijn: theaterkunst, cultuur, religie, politiek, burgerschap, psychologie en filosofie. “Ik heb dat van huis uit meegekregen. Ik kom uit twee culturen. Ik ben nieuwsgierig naar de manier waarop andere mensen denken en leven. Dat boeit mij. Ik lees er ook veel boeken over. Ik kijk naar DWDD en daar hoorde ik over het boek Roofstaat van Ewald van Vught. Het is zo’n 800 bladzijdes dik, maar ik maak er tijd voor om het te lezen.” (Het vertelt de geschiedenis van Nederland van de roof- en kruistochten in de middeleeuwen tot de massa-executies in voormalig Nederlandsch-Indië. red.) Vooral de geschiedenis van de slavernij vind ik interessant. Veel jongeren beseffen niet hoeveel invloed het slavernijverleden heeft tot op de dag van vandaag. Denk aan de welvaart van de westerse landen, maar ook de vele zwarte eenoudergezinnen. Men weet veel positieve dingen te vertellen over de Gouden Eeuw, maar er is ook een andere kant die te weinig aandacht krijgt binnen het huidige onderwijs. Het bewust zijn van slavernij moet niet alleen voor zwarte mensen belangrijk zijn, maar voor iedereen.”

Congres ‘Reis je mee naar 2020’

welOp de website van Elijah staat ook zijn blog over een bezoek aan het congres ‘Reis je mee naar 2020’.  Dit congres was bedoeld om te brainstormen met alle lagen van het mbo voor beter onderwijs. Elijah:” Ik pleit voor meer talent  ontwikkeling op de roc’s omdat ik ervan overtuigd ben dat als je weet wat je talent is dit ook kan benutten. ” Verder vraagt hij zich af: ” Waarom maken we alleen maar gebruik van de talenten en competenties die je moet hebben voor de opleiding? Waarom niet ook kijken naar de talenten en competenties waarover je beschikt buiten de opleiding?”

“Lef is de perfecte manier voor een oprechte dialoog.”

Voor Tanja Jadnanansing, lid Tweede Kamer voor de PvdA,  was deze blog aanleiding om Elijah uit te nodigen voor een gesprek om op te treden als ambassadeur voor LEF. Deze afkorting staat voor Luisteren, Empathie en Feedback. Elijahs enthousiasme klinkt door in zijn woorden: ”LEF is een manier om maatschappelijke problemen bespreekbaar te maken voor de gehele samenleving.” Lef is de perfecte manier voor een oprechte dialoog.”

“Ik heb veel liefde ontvangen van mijn docenten en dat wil ik doorgeven.”

Een gedreven en ambitieuze mbo’er die vast nog meer plannen heeft. “Jazeker, na deze  opleiding wil ik een sabbaticaljaar opnemen om zelf te werken aan het door mij bedachte vak Theakra. Ik wil dan ook naar onderwijs buiten Nederland kijken. Theakra zal een combinatievak worden met vooral aandacht voor sociale vaardigheden. Daarna wil ik verder studeren, eerst hbo omgangskunde en daarna aan de universiteit sociale wetenschappen en dan docent worden. Ik heb veel liefde ontvangen van mijn docenten en dat wil dik doorgeven. Ik wil ook dat leerlingen vrij zijn in hun denken en niet als docent ‘voordenken’. Bij wijze van spreken zelf al het antwoord geven: het sturen.”

“Ik ben een trotse mbo’er en DenkendeDoener: ik leer juist door het doen.”

Tot slot wil Elijah de mensen die voor hem belangrijk zijn nog noemen. “In het mbo zijn meer inspirerende personen nodig zoals Laura Polder, mijn begeleider en docente burgerschap, Tamara Beukeboom, docente empowerment en Esther Ras. Zij is mijn opleidingsmanager en geeft mij de vrijheid om mij ook te kunnen ontwikkelen buiten school (tijdens de schooluren). Zij geven mij de vrijheid om te ondernemen vanuit passie en ook mede dankzij mijn moeder en Tanja Jadnanansing ben ik gegroeid als mens.

De Edublogger Elijah Alvares

Door Ankie Cuijpers

Geef een reactie

+ 35 = 42

Translate »