Vrijwel alle educatieve uitgeverijen hebben hun materialen opengezet voor thuis, zo meldt Dr. Kees Vernooy, expert in leesonderwijs. Hij maakte voor zijn nieuwsbrief een overzicht dat gericht is op het omgaan van scholen met het lesgeven aan de leerlingen thuis. Hierbij een update van de lijst die Dr.Kees Vernooy heeft gemaakt met vrij beschikbare online content van educatieve uitgeverijen. Waardevolle info uit de nieuwsbrief van Kees Vernooy die wij mochten overnemen.

Sinds dinsdag is de lijst met een aantal uitgeverijen aangevuld. Hierbij de aangevulde lijst, zodat scholen in Nederland en Vlaanderen kunnen kijken wat ze kunnen gebruiken. We hebben overigens nooit de pretentie gehad om een 100% volledige lijst samen te stellen, want dat zou de nodige tijd vergen, o.a. omdat de lijst zowel op het primair als voortgezet onderwijs betrekking heeft. Vooral kleine uitgeverijen met deelprogramma’s hebben gereageerd  met de wens op de lijst geplaatst te worden, omdat ze hun materiaal opengezet hadden.

We hebben van veel scholen positieve reacties gehad op de rondgestuurde lijst. Wel werden er af en toe opmerkingen gemaakt dat er tussen methoden soms grote verschillen bestaan met betrekking het op maat toesnijden van materiaal op de thuissituatie. Dit had ik overigens ook al opgemerkt.

Erg zorgelijk is, dat de bizarre situatie waarin scholen op dit moment zitten vooral de tweedeling in het onderwijs duidelijker laat zien. Kinderen uit kansarme groepen zijn extra de dupe door de huidige situatie (zie in dat verband rubriek 4).

  1. Opengestelde methoden en programma’s 

. SNAPPET

Ik verneem dat vooral scholen die met SNAPPET werken het in dat verband makkelijker hebben. Leraren kunnen namelijk zien wat kinderen thuis doen c.q. bij problemen feedback geven. Voor meer info:

. Zwijsen en Delubas

Scholen zijn enthousiast over de inzet van uitgeverijen als Zwijsen en Delubas. De scholen voelen zich door deze uitgeverijen echt geholpen, omdat ze concreet oefenmateriaal  krijgen en niet zogenaamde stappenplannen waarbij men vervolgens alles zelf moet uitzoeken. Zo kunnen de leerlingen met het verstrekte oefenmateriaal thuis doorgaan met Veilig Leren Lezen KIM en Estafette 3. Voor Estafette 2 heeft Zwijsen de Leestrainer opengesteld , zodat men daarvan ook gebruik kan maken. Zwijsen is ook druk bezig om voor taal en rekenen lessen klaar te zetten.

Voor meer info de volgende links:

https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen

https://www.delubas.nl/nieuws/afstandsonderwijs/

https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen

https://www.zwijsen.nl/inspiratie/thuis-door-corona-leerlingen-lezen-veilig-door

https://www.uitgeverijzwijsen.be/oefenbundels

.https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/oefensoftware_bij_het_leren_lezen_hoe_zet_je_het_in_en_wat_levert_het_op_-_edile_onderzoeksrapport_2017.pdf

Toelichting op het aanbod van Zwijsen:

Veilig leren lezen kim-versie

Voor Veilig leren lezen bieden we gratis complete thuislessen aan, inclusief filmpjes waarin een leerkracht lesinstructie geeft en PDF’s van de bijbehorende materialen.

–             Alle basislessen van kern 7 t/m kern 10 staan online

–             Alle ankerverhalen van kern 7 t/m 10 staan online bij de 1e lesdag van elke kern.

Pennenstreken 2

–  Groep 3: Alle basislessen van kern 7 t/m kern 9 staan online met kort instructiefilmpje en bijbehorend schrijfboek, zowel in verbonden als in blokschrift.

–  Groep 4: Alle basislessen vanaf les 28 tot en met les 50 komen vanaf 25 maart live te staan met kort instructiefilmpje en bijbehorend schrijfboek, zowel in verbonden als in blokschrift.

Estafette

Voor Estafette bieden we gratis complete thuislessen aan, inclusief filmpjes waarin een leerkracht lesinstructie geeft en PDF’s van de bijbehorende materialen.

Het zijn lessen EST3 maar deze zijn zowel voor EST2 als voor EST3 gebruikers prima in te zetten. Zie voor meer uitleg hierover de brieven voor de leerkrachten.

–             Voor groep 4-5-6 staan de eerste drie lesweken online

–             Voor groep 7 en 8 staat de eerste lesweek online.

Spelling in beeld – Taal in beeld

–  De digiboeken van Spelling in beeld staan nu open voor thuisgebruik. Scholen kunnen de digiboeken inzetten ter vervanging van het papieren werkboek. Ook zijn hier de digitale uitlegkaarten en instructiefilmpjes te vinden.

–  Als extra oefenmateriaal voor Taal en Spelling kunnen scholen gratis gebruik maken van het digitale programma Werkuur. Dit programma bevat extra taken die aansluiten bij Taal in beeld en Spelling in beeld. Het gaat om extra werk waarin leerlingen dus niet verder gaan in de leerlijn. Gebruikers van Taal in beeld en Spelling in beeld ontvangen op 24 maart een e-mail hoe ze de methode thuis kunnen inzetten.

Wizwijs

Vanaf week 14 wordt er gratis extra oefenmateriaal voor Wizwijs op de thuislessen pagina geplaatst. Gebruikers van Wizwijs ontvangen een e-mail, zodra dit materiaal online staat.

Peuters 

Ook voor de allerkleinsten zijn leuke thuis-activiteiten online gezet van Uk & Puk en Woezel & Pip. https://www.zwijsen.nl/inspiratie/gratis-werkbladen-met-activiteiten-voor-peuters

Werkbladen voor thuis

Er is een algemene pagina met werkbladen voor thuis, voor diverse groepen.

Software

Via Basispoort zijn alle leerlingsoftware programma’s opengezet voor thuisgebruik. Scholen die nog geen licentie hadden voor de leerlingsoftware kunnen met een proeflicentie hier ook gebruik van maken. Alle gebruikers van de software zijn hierover per edm geïnformeerd. 

Scholen die werken met een oudere versie van de methode (Veilig leren lezen 2e maan, Estafette 2, Schatkist 2) kunnen met een proeflicentie ook gebruik maken van deze leerlingsoftware en op deze manier kennis maken met de vernieuwde methoden!

Verder: Estafette editie 3

Reminder: webinar Estafette bovenbouw op 15 april

Op woensdag 15 april gaat het geplande Estafette webinar door! In de bovenbouw ligt de nadruk op begrijpend lezen en studerend lezen We lopen praktisch een les door: hoe geef je de les met de nieuwe methode in groep 7 en 8. Meer informatie en gratis aanmelden op: https://www.zwijsen.nl/inspiratie/webinar-estafette-in-de-praktijk-in-groep-7-en-8

. Malmberg

Per methode en per groep heeft Malmberg lesmateriaal klaargezet voor de gebieden:

Rekenen

Taal

Aanvankelijk lezen

Voortgezet lezen

Voor meer info:

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/corona-en-afstandsonderwijs.htm

. Van In

Heeft verschillende methoden opengezet. Voor meer info:

https://www.vanin.be/nl

Zie in dat verband ook:

. Thuisleren in Vlaanderen met digitale leerplatformen. Voor meer info:

https://www.boek.be/nieuws/thuisleren-met-digitale-leerplatformen

. Uitgeverij Meulenhoff

Leerkrachten in het primair onderwijs hebben mogelijkheden om op afstand les te geven. Al het lesmateriaal is via Basispoort toegankelijk. Ook is het materiaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO toegankelijk en zijn er tijdelijk gratis licenties. Voor meer info:

https://www.thiememeulenhoff.nl/ondersteunen-lesgeven-op-afstand-corona

. Noordhoff

Hieronder vind je de oplossingen die Noordhoff biedt per onderwijstype:

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

Hoger onderwijs

Voor meer info de volgende link:

https://www.noordhoff.nl/nieuws/-/details/noordhoff-en-het-coronavirus

. Diataal

Ook Diataal stelt teksten en oefenmateriaal gratis beschikbaar voor alle thuisschool-ouders! Tekstenlab is een digitale tekstenbank vol met interessante thema’s, teksten én werkbladen op verschillende niveaus van uitgeverij Diataal. Eigenlijk bedoeld voor leerkrachten en docenten van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Maar ook heel geschikt voor thuisschool-ouders. Hiermee kun je werken aan de leesvaardigheid van kinderen op verschillende niveaus. De teksten zijn informatief en bevatten verschillende onderwerpen. Laat het kind zelf kiezen over welk thema ze willen lezen, dat vergroot de leesmotivatie! De bijbehorende werk- en antwoordbladen zijn gratis te printen. 

Op de website van Diataal zijn de gegevens te vinden om in te loggen in Tekstenlab.

www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/diaplus-tekstenlab/thuisonderwijs/

. Muiswerk

Basis- en middelbare scholen kunnen nu via Muiswerk Flexi en Numo een gratis licentie aanvragen, waarmee ze leerlingen toegang tot een online leeromgeving kunnen bieden tot het eind van het schooljaar. Voor de niveaus van groep 1 tot en met 8 gaat het om de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, Frans, Spaans en binnenkort ook Duits. Muiswerk Flexi biedt veel lesmateriaal, formatieve toetsjes, effectieve instructies en feedback aan. Voor meer info:

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200316_00152028/gratis-licentie-voor-online-leeromgeving-basis-en-voortgezet-onderwijs

. Uitgeverij Deviant 

Al haar online lesmateriaal is tot het einde van dit schooljaar kosteloos beschikbaar voor alle docenten van Nederland.

Zie: www.uitgeverij-deviant.nl/afstandsonderwijs-corona.

. Lexima

Op de site van Lexima staat nu ook informatie over Flits! Tutorlezen en thuiswerken. Ouders kunnen zonder kosten het programma gebruiken en scholen kunnen zonder kosten tot 1 mei gebruik maken van een proeflicentie. Voor meer info:

https://www.lexima.nl/remedieren/flits-tutorlezen

https://www.lexima.nl/nieuws/coronacrisis-thuisonderwijs-organiseren-met-leximasoftware

. Nieuwsbegrip

Met Nieuwsbegrip probeert de CED  ook iets voor thuis te doen. Alle abonnees mogen zonder meerkosten gebruik maken van Nieuwsbegrip Goud, waarbij de leerlingen ook de basisles digitaal kunnen lezen en verwerken.

Onze verschillende acties voor leren op afstand en online staan hier beschreven:

https://www.nieuwsbegrip.nl/page/2020/nieuwsbegrip-en-leren-op-afstand

Ook heeft Nieuwsbegrip speciaal filmpjes laten maken voor beheerders en leerkrachten die nu voor het eerst met Nieuwsbegrip Goud gaan werken. Voor meer info:

https://www.nieuwsbegrip.nl/page/2085/aan-de-slag-met-nieuwsbegrip-zilver-of-goud

Voor scholen die niet werken met Nieuwsbegrip kunnen twee maanden een gratis proeflicentie krijgen.

. VRT

De VRT brengt een extra programma-aanbod voor onderwijs en ouderen door impact coronavirus. Voor meer info:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/vrt-brengt-extra-programma-aanbod-voor-onderwijs-en-ouderen-door/

. Klokhuis

Ook de NRT afleveringen van Klokhuis zijn bruikbaar. Voor meer info de volgende link:

https://www.hetklokhuis.nl/

. Eureka YouTube instructiefilmpjes. 

Welk aanbod vind je nu al?

Rekenen basisonderwijs: YouTube-overzicht Rekenen | RekenTrapperS

Spelling basisonderwijs: YouTube-overzicht Taal | Als Spelling een Kwelling Is

Frans werkwoorden vervoegen: YouTube-overzicht Frans

Een instructiefilm legt uit en doet voor. Je vindt via de linken hoe je met die filmpjes kan werken en leren. Heel bruikbaar voor nieuwe instructies. Ook bruikbaar om stappenplannen en instructies te automatiseren en in te oefenen.

https://mailchi.mp/6cc85bdc3d23/kom-je-naar-onze-vakantiecursus-1388679?e=bdcd5781e1

. Voorleeshoek

De volgende  link is leuk voor je eigen kinderen/kleinkinderen of om aan leerkrachten en ouders door te geven in het kader van leesplezier / leespromotie.

De boeken zijn 3 weken gratis beschikbaar en al vanaf 0 jaar.

https://devoorleeshoek.nl/scholendicht/

. Gratis te downloaden kinderboeken. Voor meer info:

https://www.gratisboekendownloaden.net/category/ebooks-2/gratis-boeken-ebooks-2/kinderboeken/

http://www.gratiskinderboek.nl/

. Squla

Online lesprogramma Squla was minder goed bereikbaar wegens enorme drukte. Voor meer info:

https://www.onderwijsland.com/7/nieuws/2613/online-lesprogramma-squla-minder-goed-bereikbaar-wegens-enorme-drukte.html?utm_campaign=mail-200316

Squla over de grote toestroom van gebruikers: ‘Soms zaten we op 7000 quizvragen per seconde’. Het was een spannende week voor Squla, het bedrijf dat spelenderwijs digitaal onderwijs biedt. Ouders, docenten en kinderen wilden allemaal tegelijk gebruikmaken van het platform sinds de scholen gesloten zijn. De servers konden het af en toe niet meer aan en ouders klaagden over verbindingsproblemen. Voor meer info:

https://www.ad.nl/tech/squla-over-grote-toestroom-gebruikers-soms-zaten-we-op-7000-quizvragen-per-seconde~a096d152/

. Schoolsupport

Documentatiecentrum Online (DCOnline.nl), waar de reeksen Kijkdoos, Mini, Junior, Informatie en Uitgelicht digitaal ontsloten worden en waar bovendien informatieverwerken en onderzoekend leren gefaciliteerd worden.www.documentatiecentrum.nl/leerkrachten

Topiatrainer

Ook Topiatrainer staat open. Hierbij gaat het om oefenprogramma op het gebied van breuken, geldrekenen, woordenschat, spelling. Voor meer info:

https://www.topiatrainer.com/

. Voor meer info:

Educatieve uitgevers zetten hun materiaal vrij online

  • Opmerkingen bij het afstandsonderwijs

Didactische lessen voor afstandsonderwijs

Toolgericht of doelgericht?

Drie wijze didactische lessen voor afstandsonderwijs

Bijdrage door Dominique Sluijsmans & Tim Surma & Gino Camp & Kristel Vanhoyweghen & Daniel Muijs & Paul A. Kirschner. Voor meer info:

Collectief in vakmanschap, beter thuis in afstandsonderwijs van het Lerarencollectief.  Met o.a. Pedro De Bruyckere, Marita Eskes, en Marcel Schmeier. De link is:

  • Het beleid

Slob: scholen mogelijk langer dicht, afhankelijk van RIVM-onderzoek. Voor meer info:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5068751/scholen-mogelijk-ook-na-6-april-dicht-corona-onderzoek-rivm

Arie Slob over examens: Blijf je inzetten! Voor meer info:

https://www.ad.nl/video/arie-slob-over-examens-blijf-je-inzetten~p136764

Dicht blijven scholen

De kans is groot dat in Nederland scholen ook na 6 april dicht blijven. Het kan nog zeker een maand duren voor de scholen weer open gaan. Onderwijsminister Arie Slob liet dinsdagavond weten dat hij een RIVM-onderzoek afwacht dat pas dinsdag is begonnen en zeker een maand tot zes weken zal duren. Voor meer info:

https://www.ad.nl/politiek/kans-groot-dat-scholen-ook-na-6-april-dicht-blijven~a3dbf358/

https://nos.nl/artikel/2328250-scholen-zeer-waarschijnlijk-ook-na-6-april-dicht.html

https://www.topics.nl/scholen-blijven-waarschijnlijk-langer-dicht-nog-minimaal-een-maand-a14211333vk/ec0d015b6acb1f04d330262d84296920e6ebbfcc641c35485f047a2243afdfc5/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

Examens

Examens mogen in Vlaanderen, maar moeten niet: de onderwijsminister en experts verduidelijken hoe het verder moet met dit schooljaar. Tien hamvragen, beantwoord door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve en expert Pedro De Bruyckere. Voor meer info:

https://www.hln.be/de-krant/examens-mogen-maar-moeten-niet-de-onderwijsminister-en-experts-verduidelijken-hoe-het-verder-moet-met-dit-schooljaar~a53e2426/

Geen centrale examens in Nederland dit jaar. De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Voor meer info:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/besluit-centrale-eindexamens

Een gemiste kans om de vitale positie van de onderwijssector eer aan te doen

Onderwijsvertegenwoordigers geven blijk van gebrek aan veerkracht en creativiteit door het centraal examen zo snel op te geven. Voor meer info:

https://www.topics.nl/een-gemiste-kans-om-de-vitale-positie-van-de-onderwijssector-eer-aan-te-doen-a14211666vk/1cc30fb0a8aadcac52031894a82e89838d38026d390b0b1d191d7b4f6600f4e3/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

Eindexamenkandidaten over schrappen examens: ‘Wat is mijn diploma straks nog waard?’ Voor meer info:

https://www.topics.nl/eindexamenkandidaten-over-schrappen-examens-wat-is-mijn-diploma-straks-nog-waard-a14206288vk/21f9426db730f66c3108d2315f0d82fd30bda1ea503c6906608c1dcbdd89bc6b/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

  • Ongelijke kansen

Spekman: Sluiting scholen is funest voor kansarm kind. De coronacrisis dreigt een grote tweedeling in het onderwijs te veroorzaken. Duizenden kansarme leerlingen raken nóg verder achterop, vergeleken met kinderen uit de betere buurten. Voor meer info:

https://www.topics.nl/spekman-sluiting-scholen-is-funest-voor-kansarm-kind-a14209605ad/1fc2841e1c99939803b434fe61f200c686c1caef3ee960e6dd9a027a70039d04/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

Smartschool of e-learning? Niet simpel zonder computer thuis. Wie het wél heeft staat er nauwelijks nog bij stil, maar niet alle leerlingen hebben een pc of internetverbinding thuis. Om te vermijden dat ze leerachterstand oplopen, gaat Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) op zoek naar 10.000 laptops. Eerder deden betrokken leerkrachten, scholen, en netten. Voor meer info:

https://m.standaard.be/cnt/dmf20200325_04902118?articlehash=8229854260C63537050E99DE2B668FD115A0EFC5B39AED4C91F818244F79E444A4B9F4CD92B78582166DF3EBAAF49FC57C302CF16E62D76651213A2FE9ECE8E0

Allemaal digitaal: op zoek naar 10.000 laptops voor kwetsbare leerlingen. Voor meer info:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/allemaal-digitaal-op-zoek-naar-10000-laptops-voor-kwetsbare-leerlingen

Geen school, meer ongelijkheid: ‘Sommige leerlingen moeten in hun badkamer werken’

De sluiting van de scholen vergroot de ongelijkheid tussen Amsterdamse basisschoolleerlingen. Duizenden kinderen hebben geen pc of snel internet, of volgen de lessen, bij gebrek aan ruimte, in een badkamer. Voor meer info:

https://www.topics.nl/geen-school-meer-ongelijkheid-sommige-leerlingen-moeten-in-hun-badkamer-werken-a14212134parool/05cd27c1c3032678a7b1d1fefbaae7dd37931ab1cf79e763213b76fb53f765f1/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

  • Goed onderwijs

‘Goed onderwijs bestaat niet’. Zelf klom Eddie Denessen op van arbeiderszoon tot hoogleraar. In zijn oratie Verantwoord omgaan met verschillen is hij kritisch over de Nederlandse passie voor differentiatie. Hij pleit voor meer optimisme over wat leerlingen kunnen en vraagt leraren: zijn jullie verwachtingen wel hoog genoeg?  Voor meer info:

https://didactiefonline.nl/artikel/goed-onderwijs-bestaat-niet

  • Preventie van leesproblemen in de kleutergroepen

Zo voorkom je leesproblemen al in de kleuterklas. Voor meer info:

  • De rol van ouders

Ouders over de lastige combinatie thuiswerk en kinderen: ‘Ik heb het gevoel dat ik soms een morrende mama word’. Voor meer info:

https://www.topics.nl/ouders-over-de-lastige-combinatie-thuiswerk-en-kinderen-ik-heb-het-gevoel-dat-ik-soms-een-morrende-mama-word-a14216699demorgen/90400ef8db24d76fb52b8ed8d5f94404739b8c6ebc7fc97cfc94ffdafb46d404/?context=mijn-nieuws/&referrerUserId=71816ced78f34264969f30a9837b8896

  • De Nieuwbrief van Jos Cöp

In de nieuwsbrief staat ook sterk centraal hoe scholen met de gevolgen van het coronavirus kunnen omgaan. Voor meer info:

https://padlet.com/joscop/nieuwsselectie2020