Corona, E-learning, KomenskyPost info, MBO, PO, VO

Nieuwe tips en links over afstandsonderwijs

Dag collega’s,

Kees Vernooy maakte een overzicht voor zijn nieuwsbrief naar aanleiding van de mails die hij afgelopen week binnenkreeg. Ze laten zien dat er grote verschillen tussen scholen bestaan bij de invulling van het afstandsonderwijs. Hij gaat in op de verschillen en geeft daarbij nuttige tips en links over zaken alsL

. Hebben de kinderen de laptops mee naar huis gekregen;

. Wordt het thuiswerk van de kinderen al of niet nagekeken. Sommige scholen zien nakijken en feedback geven als een zaak van de ouders;

. Moet het thuiswerk uitdagend of niet te moeilijk (niet te veel opdrachten geven hoor!) zijn;

. Moeten de kinderen thuis alleen maar leerstof herhalen, of wordt er ook nieuwe leerstof aangeboden;

. Scholen die de methoden blijven volgen versus scholen die alleen maar werkbladen verstrekken;

. De Snappet en Gynzy-scholen versus de scholen die niet over dergelijke programma’s beschikken;

. Scholen die opvang alleen als opvang zien en geen instructie aan de kinderen in de opvang geven;

. Scholen die met ouders te maken hebben die hun kinderen niet helpen of met ouders die hun kinderen thuis stevig ondersteunen. Met betrekking tot de laatste categorie: een school merkte op: straks blijkt dat de kinderen thuis veel meer vooruit gaan, dan normaal op school het geval is.

Ik heb zeker niet de pretentie een volledig beeld te kunnen schetsen.

Kortom: op het einde van het schooljaar zouden er wel eens grote verschillen tussen scholen kunnen bestaan met betrekking wat ze met het afstandsonderwijs bereikt hebben. De vraag zal ook zijn: hoe zit het met de continuïteit van het leren van de  leerlingen?

Verder opvallend deze week:

. zie 2: hoe gaan de beste onderwijslanden, zoals onder andere Finland, met corona om?

. zie 5: corona versterkt de problematiek van ongelijke kansen in het onderwijs;

. zie 8: de zorgelijke en zeer sterke toename van discriminatie in het onderwijs;

. zie 10: de campagne van de Vlaamse overheid om het ‘leesvirus’ (m.i. geen gelukkige term in deze tijd!) in het onderwijs te versterken.

 • Afstandsonderwijs

Tips van je collega’s voor het geven van afstandsonderwijs

Dat de scholen dicht zijn en kinderen thuis blijven, betekent niet dat er geen les wordt gegeven. Integendeel. In het hele land doen docenten en andere onderwijsprofessionals er alles aan om zo goed mogelijk onderwijs op afstand te geven. Een greep uit al hun tips. Voor meer info

AFSTANDSONDERWIJS VEROORZAAKT STRESS

‘De schoolmail ziet er bijna uit als mijn werkmail’

Leerlingen én ouders klagen over de ongecoördineerde stroom aan taken en opdrachten. ‘Het is ook voor scholen allemaal erg snel moeten gaan. Ze sturen nu bij.’ Voor meer info

Gemeente Amsterdam stelt ruim 3000 laptops ter beschikking voor thuisonderwijs. Voor meer info

Video’s die je op weg helpen bij het geven van onderwijs op afstand. Voor meer info

Omwenteling op school: ineens is de leraar live op YouTube. Voor meer info

LAKS-voorzitter Pieter Lossie (18) op de bres voor 1 miljoen leerlingen: ‘Les op afstand is niet populair’. Voor meer info

Hoe hou je tijdens de coronacrisis contact met ál je leerlingen? Voor meer info

Preteaching met élke leerling: “Een stevige uitdaging, maar het kan”. Voor meer info

6800 extra laptops voor leerlingen om thuis lessen te volgen. Voor meer info

Melden ongeoorloofd schoolverzuim niet nodig. Voor meer info

Beste juf geeft nu les vanuit huis: ‘ Je leert kinderen op een andere manier kennen’. Voor meer info

Invalpool voor noodopvang Arnhemse kinderen en laptops voor thuisonderwijs. Voor meer info

Scholen langer dicht: hoe moet dat nu met toetsen?

De scholen blijven tot en met de meivakantie dicht, maakte premier Mark Rutte dinsdagavond bekend. Wat zijn de gevolgen voor toetsen en de overgang naar het volgende leerjaar? Voor meer info

Deze man helpt honderden Amsterdamse kinderen met huiswerk (en veel meer).

Abdelhamid startte in 2011 het project Studiezalen. Vanuit 24 locaties in kwetsbare Amsterdamse wijken helpt hij samen met zijn team ruim 700 kinderen. Hij zorgt voor huiswerkbegeleiding, een veilige omgeving en een verbreding van hun leefwereld. Voor meer info

Pedro De Brucykere op de VRT over het omgaan van scholen met het coronavirus. De link naar het uitgezonden programma

Ouders en scholen vrezen leerachterstanden nu scholen dicht blijven.

Scholen en ouders vrezen voor leerachterstanden nu de scholen langer dicht blijven. Hoewel thuisonderwijs op de meeste plekken goed loopt, zijn achterstanden onvermijdelijk, denken de meeste schooldirecteuren. Voor meer info

Door deze wiskundedocente kregen de leerlingen van haar school al na een dag online les. Voor meer info

Duizenden laptops voor basisschoolkinderen dankzij oproep van gemeente Rotterdam. Voor meer info

Amsterdam stelt laptops beschikbaar voor thuisonderwijs

We stellen laptops en wifi-hotspots beschikbaar aan leerlingen die thuis niet beschikken over de juiste middelen om onderwijs op afstand te volgen. Zo kunnen ook deze leerlingen op een goede manier thuis onderwijs volgen en contact houden met hun docenten en klasgenoten. Met deze noodmaatregel willen we kansenongelijkheid tegengaan en voorkomen dat kinderen extra achterstanden oplopen nu de scholen tijdelijk gesloten zijn. Voor meer info

Van “hele klus voor leerkrachten” tot “druk voor ouders”: is het haalbaar om vanop afstand nieuwe leerstof aan te leren? Voor meer info

Kinderombudsvrouw: haal kinderen in onveilige thuissituatie naar school. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept op om kinderen die hun schoolwerk niet thuis kunnen maken, naar school te laten gaan. Onder hen kunnen kinderen zitten die noodgedwongen de hele dag in een onveilige situatie zitten nu ze niet naar school kunnen. Voor meer info

 • Wat gebeurt er internationaal?

Hoe gaan de landen met het beste onderwijs met corona om? Voor meer info

 • Ouders en corona

Van NEMO: thuis proefjes doen. De link

Coronacrisis met pubers in huis? Zo haal je de druk van de ketel. Voor meer info

Met deze cultuurtips worden uw kinderen geen schermzombies:

Voor heel wat thuiswerkende ouders is het dezer dagen de grootste uitdaging: hoe hou je kinderen de godganse dag bezig, zonder dat ze in hersenloze schermzombies veranderen? Wij zochten voor u naar cultureel verantwoorde oplossingen, van thuistheater over onlinedino’s spotten tot DIY-kunst. Voor meer info

 • Het beleid

Weyts lanceert nieuwe richtlijnen voor afstandsonderwijs in Vlaanderen na paasvakantie.

Leerlingen zijn maximaal vier uur per dag bezig met taken voor scholen. Dat is de nieuwe richtlijn van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) voor na de Paasvakantie. Vanaf dan geven leerkrachten nieuwe leerstof, maar Weyts wil grenzen trekken. Ook voor ouders, want zij investeren best maximaal twee uur per week in de begeleiding van het studiewerk. Voor meer info:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200403_04912137

Als scholen na paasvakantie niet heropenen, zal er nieuwe leerstof aangeleerd worden

Als de scholen vanwege de coronamaatregelen niet meteen na de paasvakantie kunnen heropenen, dan zullen de leerkrachten overgaan tot de “preteaching” van nieuwe leerstof. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) na overleg met het onderwijsveld. Pedagoog Pedro De Bruyckere benadrukt dat het belangrijk is dat dit schooljaar op een of andere manier wordt afgesloten, door de scholen te openen. Voor meer info

Slob: zorgen om kinderen die van radar verdwijnen. Voor meer info

Onderzoek naar rol kinderen bij overdragen coronavirus in Nederland duurt langer. Voor meer info

 • Gelijke kansen en corona

Kansenongelijkheid kan toenemen door thuisonderwijs

Nu lesgeven digitaal plaatsvindt rijst de vraag: hoeveel kinderen hebben toegang tot een geschikte computer om mee te werken? Kortom: de financiële kant bij gelijke kansen! Voor meer info

Zorgen in concentratiescholen: ‘We hebben sommige leerlingen al drie weken niet meer gehoord of gezien’ Voor meer info

Geen contact met honderden leerlingen in Den Haag en omstreken. Voor meer info

 • Kwaliteit onderwijs

HET VERHAAL VAN DE ALAN TURINGSCHOOL

Er is al veel gezegd en geschreven over de Alan Turingschool in Amsterdam. Hun score in Klassewerkplek 2020 nodigt uit om nóg een keer met Eva Naaijkens en Martin Bootsma in gesprek te gaan. Dit keer over het effect van hun aanpak op de leerkrachten. Want de leerkrachten op de Alan Turingschool hebben het goed, dat is wel duidelijk. Voor meer info

Opnieuw onrustig op veelgeplaagde school in Utrecht: ouders slepen bestuur voor rechter

Het is opnieuw onrustig op de School voor Persoonlijk Onderwijs in Utrecht. Een groep ouders heeft de school voor de rechter gesleept, omdat ze vinden dat hun kinderen les op een te laag niveau krijgen. Voor meer info

 • Lesgeven en leren

Een paar redeneerfouten in onderwijs die we best even niet maken. Voor meer info

Zorgberoepen emotioneel meest veeleisend, docenten meest betrokken in 2018 volgens het CBS. Werknemers in pedagogische beroepen gaven in 2018 het vaakst van alle beroepen aan emotioneel betrokken te raken bij hun werk. Dit geldt voor bijna drie op de tien. Ook ervaarden zij het werk bovengemiddeld vaak als veeleisend. Dat laatste geldt nog meer voor werknemers in zorg- en welzijnsberoepen. Dit meldt het CBS op basis van cijfers uit de Nationale Enquête arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO. Voor meer info

 • Discriminatie in het onderwijs

Scholieren en studenten ervaren meer discriminatie

Het aantal Nederlanders dat discriminatie ervaart in het onderwijs is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In 2013 ging het om 8 procent van alle studenten en scholieren, in 2018 om 15 procent. Voor meer info

Meer studenten en leerlingen ervaren discriminatie

Ruim een kwart van de Nederlanders (27 procent) ervaart discriminatie. Dat is ongeveer net zoveel als vijf jaar geleden, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’. Het grootste verschil met vijf jaar terug is te zien in het onderwijs. Met name meer leerlingen en studenten voelen zich nu gediscrimineerd. Voor meer info

SCP: Discriminatie in het onderwijs is de laatste jaren gestegen

Scholieren en studenten stellen de afgelopen jaren vaker met discriminatie te maken hebben gehad op school of universiteit. Het gaat daarbij relatief vaak om ernstige vormen als bedreiging, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Voor meer info

 • De schoolleiding

De nieuwe Educational Leadership. Alle artikelen zijn te downloaden. De link

 • Basisvaardigheden

CORONASPECIAL: Thema lezen. Tips van Eureka Letop. Voor meer info

Nieuwe leer-en leescampagne verspreidt leesvirus in Vlaanderen

Boek.be en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts slaan de handen in elkaar om het leesvirus te verspreiden in Vlaanderen. Met de lancering van een nieuw leer- en leesplatform brengen ze kinderen, jongeren en hun ouders in contact met leesmateriaal, leermiddelen, (jeugd)boeken en verschillende promotieacties.

Voor meer info

Verspreid het leesvirus: nieuwe leer- en leescampagne in tijden van corona. Voor meer info

Laat kinderen lezen, lezen, lezen

Jan Van Damme geeft enkele tips om te voorkomen dat leerlingen leesachterstand oplopen door de coronacrisis. Voor meer info

Do try this at home!

Waarom lukt thuis lezen soms wel en soms niet? Thuis lezen met ondersteuning van een ouder is enorm belangrijk voor de leesontwikkeling van kinderen. Minister Slob heeft het maar weer eens benadrukt, vlak voor de dramatische PISA-resultaten bekend werden op 3 december 2019. Maar wanneer een leraar leesopdrachten mee naar huis geeft, gaat elk gezin daar op een andere manier mee om. Hoe zijn de verschillen te verklaren? En waar kun je rekening mee houden, als je het thuis lezen wilt stimuleren door leesopdrachten uit te delen? Voor meer info

Four things you need to know about the new reading wars

Evidence backs some phonics and other strategies to help children read in the early elementary years. Voor meer info

 • Beste onderwijsboek 2019

Wijze Lessen is afgelopen maandag gekozen tot Beste Onderwijsboek van 2019. Mede dankzij het auteursteam van formaat (o.a. Tim Surma, Dr. Gino Camp en Prof. dr. Paul A. Kirschner) is dit boek een terechte winnaar!

Wijze Lessen is gratis te downloaden. De link

Dit was het.

Groet,

Kees

Dr. Kees Vernooy

Lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs

Schoolverbeteringsdeskundige

Expertisebureau Effectief Onderwijs

E-mail: cgtvernooy@gmail.com

              Kees.Vernooy@kpnmail.nl

Tel.: 0645285775

 1. Ben

  Dag Kees,

  Ik scroll door je blog. Ik heb geen tijd om op elke link te klikken en alles te goed lezen, want ja … afstandsonderwijzer. Kun je één artikel aanwijzen dat alle leerkrachten zouden moeten lezen om recht te doen aan alle kinderen en hun ouders/verzorgers?

  Ik begrijp dat er nu heel veel mensen en organisaties heel veel tijd hebben om het onderwijs te spammen, maar kun jij het kaf van het koren voor ons (uitvoerders) een beetje scheiden? In het kader van: niet het vele is goed, maar het goede is veel?

  Bedankt alvast.

  • Reactie door auteur

   admin

   Er wordt door de redactie aan gewerkt Ben. We zullen de komende tijd gebruikmakend van de links ingaan op aspecten van onderwijs op afstand. Kijk verder vooral bij het thema waar het onderdeel bij hoort.
   Woensdag 8/4 staat verschijn het eerste deel online.

Geef een reactie

36 − 27 =

Translate »