Didactiek, Docenten, ICT, VO

ICT-innovator in de praktijk

Huawei at Mobile World Congress 2015 Barcelona

snReeds eerder schreven we over de rol van de ICT-coördinator. Deze week is Sander Niessing aan het woord. Sander is docent biologie & ICT-innovator aan het Liemers College in Zevenaar. Hij legt het verschil uit tussen de rol van de ICT-coördinator en de ICT-innovator op het Liemers College. Op deze school zijn ook leerlingen als IT-coach betrokken bij  het ondersteunen van medeleerlingen.

 

De start met online leren

Sander begon in 1998 in Den Haag aan het Wellant College. Daar maakte hij het ontwerp voor de website van de school en websites voor vakken waarbij de leerlingen vmbo en studenten van het mbo online konden leren.

“Destijds maakte ik zelf de websites waardoor je alles naar eigen inzicht kon inrichten en online kon plaatsen. Dat werkte prima en het was laagdrempelig. Ik had hiervoor een format opgezet waardoor andere docenten ook in staat waren om dit in te zetten met FrontPage van Microsoft. Het is vergelijkbaar met WordPress: je logt in en je kunt pagina’s aanmaken en zaken online zetten.Alleen had ik het destijds offline opgezet waarbij docenten op hun eigen pc een website konden opbouwen en uploaden. Daarna kwam Blackboard en er kwamen meer digitale leeromgevingen met interactieve opties.  Die maakten de website op een gegeven moment minder functioneel. Toch gebruiken we heden ten dage nog voor de leerlingen een website die de leerling- IT-coaches zelf beheren. De IT-coaches zijn een soort ecosysteem geworden waarbij leerlingen elkaar opleiden en medeleerlingen ondersteunen. Ook merken we dat docenten soms anoniem vragen stellen en de leerlingen veelvuldig om hulp vragen.”

Werken met leerdoelen

Na deze beginfase werd hij gevraagd als ICT-coördinator en docent informatiekunde in het vmbo en mbo. Voor het mbo ontwikkelde hij een module PJB4. “In het MBO hadden alle modules een code waarvan PJB4 er één was. Hierin stonden de leerdoelen omschreven, maar je moest het zelf volledig opzetten en ontwikkelen. Deze kant gaan we momenteel op het Liemers College ook steeds meer op en we werken vanuit leerdoelen volgens de visie van de school.”

Opleidingen

In die tijd heeft hij veel opleidingen kunnen volgen en veel geleerd. “In het verleden heb ik veel opleidingen gevolgd zoals het ECDL (European Computer Driving Licence) in Engeland. Later is dit initiatief ook in Nederland opgezet: het DRO (Digitaal Rijbewijs Onderwijs) waarbij docenten geschoold werden in het werken met Windows en Microsoft Office. Bij Kennisnet was er het Ambassadeurschap waarbij wij de school leerden analyseren volgens het 4 in balans model waarna een sterkte zwakte analyse uitgewerkt werd om de pijlers in balans te brengen. Het werken volgens dit model heeft de school een boost gegeven en heeft de vier pijlers en het belang hiervan op de kaart gezet.”

Taak of functie?

Op het Liemers College is ICT-innovator een taak. Inmiddels heeft hij wel een LD functie, omdat hij  op verschillende vlakken mede het beleid op het gebied van ICT vorm geeft en de professionalisering van meer dan 300 docenten coördineert. Ook begeleidt hij  de ICT-innovatoren in de teams  bij het achterhalen van de leervragen en in combinatie met de speerpunten vanuit de visie van de school de opleiding vorm geeft. Een LB docent krijgt meer uren dan een LC docent afhankelijk van de opdracht. Veelal worden er projectgroepen opgericht die samen gericht vanuit de visie van de school aan het werk gaan met een opdracht.

Taakomschrijving

Sander heeft de taakomschrijving van een LD docent waarbij het mede vormgeven van beleid centraal staat. Voor een ICT-coördinator of ICT-innovator is het volgens Sander van belang dat je beschikt over goede basis van kennis afhankelijk van je taak of functie. Goed kunnen netwerken om op de hoogte te blijven van innovaties en ontwikkelingen. Goed kunnen samenwerken in projectgroepen en afhankelijk van de functie ook projectgroepen kunnen voorzitten en begeleiden. Bij Quadraam,  Gelderse Onderwijsgroep, is ICT opgesplitst in ICT-schoolcoördinatoren die de uitbestede ICT monitoren en de werkvloer bevragen wat zij nodig hebben en voor een zeer stabiel netwerk zorgen met snel en altijd werkend Internet en ICT-innovatoren die de teams en secties begeleiden bij het professionaliseren in digitale didactiek.

“Het gaat erom concreet de visie te vertalen en gericht professionalisering op te zetten waarvan de personeelsleden het belang inzien.”

Sander vervolgt: ”ICT-innovatoren geven met de directie het beleid vorm vanuit de visie van de school en verzorgen de professionalisering van de collega’s op basis van leervragen vanuit de teams of secties. Het gaat erom concreet de visie te vertalen en gericht professionalisering op te zetten waarvan de personeelsleden het belang inzien.”

De ICT-innovatoren hebben op het Liemers College ook een taak als coach waarbij zij gevraagd kunnen worden door de afdelingsleiders om individuele collega’s te coachen en te begeleiden.

Leerling participatie

In iedere klas worden in het begin van het schooljaar leerling IT-coaches geworven en opgeleid. Uiteindelijk kunnen zij doorgroeien als IT-coach+. De IT-coaches+ hebben een eigen platform opgezet waarbij zij medeleerlingen ondersteunen met het werken en leren met een eigen device. De ICT-innovatoren begeleiden de leerling- IT-coaches.

Link naar het een artikel over leerling participatie (IT-coaches) blz. 10: http://www.quadraam.nl/upload/files/Overal23%281%29.pdf

Door Ankie Cuijpers

Translate »