Bekostiging, MBO, PO, Schoolbesturen, VO

210 miljoen extra! Het douceurtje van Slob lost niet veel op

Hans Duijvestijn

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Aan het eind van het jaar stelt onderwijsminister Arie Slob nog snel even wat extra geld beschikbaar. Deze keer gaat het om 210 miljoen euro, bedoeld om extra hulp in de klas aan te kunnen trekken. De nood is hoog, want door corona vallen docenten uit en scholen moeten alle zeilen bijzetten om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Vorig jaar, november 2019, stelde de minister ook ineens 460 miljoen beschikbaar. Ik heb toen in KomenskyPost uitgelegd dat deze eenmalige injectie het lerarentekort niet zou oplossen en dat gaan deze 210 miljoen subsidie dus ook niet doen. Geld is namelijk helemaal het probleem niet, zeker als het erom gaat een tijdelijk probleem (corona) het hoofd te bieden. Ik probeer het u uit te leggen.

In 2013 ging er extra geld naar het vo en po om de aanstelling van 3.000 nieuwe docenten mogelijk te maken. Dat zou in 2014 moeten gebeuren, maar die docenten kwamen er niet. Zie hiervoor deze link. Het geld kwam voor het grootste deel op de bank te staan. Van 2015 tot en met 2019 wisten de schoolbesturen in het vo en po het beschikbare geld weer niet op te maken. Ze hielden gemiddeld per jaar ongeveer 200 miljoen over. Daarmee steeg hun gezamenlijke eigen vermogen naar 6 miljard euro (plus 17%). De liquiditeit (banksaldo) groeide met 30% tot een ruime 5,3 miljard euro.

Wie gelooft er nu werkelijk dat schoolbesturen financieel niet in staat zouden zijn om extra hulp in te schakelen om het onderwijs gaande te houden. Wie heeft er baat bij die 210 miljoen euro? Natuurlijk de minister, die kan zich op de borst kloppen, hoewel Arie Slob die neiging beter kan onderdrukken dan Sander Dekker destijds. Het spreekt vanzelf dat de schoolbesturen, vertegenwoordigd door vo- en po-raad, graag de mythe in stand houden dat het onderwijs in Nederland armlastig is. De grote verliezer is de belastingbetaler die jaarlijks 200 miljoen ziet verdampen en natuurlijk de docenten die nog steeds niet merken dat er echt iets aan hun werkdruk wordt gedaan.

Hans Duijvestijn is econometrist. Hij werkte o.a. als docent Bedrijfskunde. De laatste vijf jaar doet hij onderzoek naar de effecten van de bekostigingssystematiek in het onderwijs. Hij werkte ook mee aan het televisieprogramma De slag om Nederland van de VPRO. Daarin bekritiseerde hij de geldverkwisting in het mbo en verder publiceerde hij onder het motto: Geld voor stenen in plaats van onderwijs
foto: Jan Lepeltak
  1. P. Jansen

    Centraliseer onderwijs weer bij de centrale overheid. Onderwijssalarissen uit te betalen door ministerie, Berekensleutel voor de door scholen in te zetten leerkrachten en docenten. Nu zijn ze immers de sluitpost op de begroting. Dan zijn ze weer de eigen expert. Onderwijsbestuurder wordt weer een bijbaantje of erebaantje voor notabelen want het gaat nergens meer over, hoogstens over een paar restpostjes op de begroting nu de salarisposten eraf zijn. . De school is weer eigendom en verantwoordelijkheid van het onderwijzend personeel. Hef raden en koepels op. Dat alles gaat miljarden schelen en geeft de beroepseer weer terug aan de leerkrachten.

    • Joek van Montfort

      Ook ik denk dat er heel veel te verdienen valt met het decimeren van de lumpsum. Kennelijk wordt dat niet superbreed gedeeld want een petitie van Leraren in actie https://deleraaruitdelumpsum.nl/ heeft twee jaar na start nog geen 5000 handtekeningen

Geef een reactie

8 + 2 =

Translate »