KomenskyPost info

Het belang van aandacht voor meertaligheid in het Primair Onderwijs

Nederland is meertalig geworden. Steeds meer kinderen spreken naast Nederlands ook nog een andere taal of talen. Zo heeft 65% van de Amsterdamse kinderen onder de 15 jaar een meertalige achtergrond. Leerkrachten en begeleiders staan voor nieuwe uitdagingen. Op 15 maart vindt er de bijeenkomst ‘Taaldiversiteit in het onderwijs’ plaats. Hoe om te gaan met meertaligheid. De bijeenkomst vindt plaats bij de Openbare Bibliotheek Oosterdok in Amsterdam. Bedoeld voor leerkrachten, ouders en schoolleiders.

Leerkracht en taaldiversiteit

De bijeenkomst ‘Taaldiversiteit in het onderwijs’ draait om de vraag: “Hoe ga ik als leerkracht of begeleider om met meertaligheid?”

  • Hoe leer je kinderen die thuis geen Nederlands spreken zo effectief mogelijk de Nederlandse taal?
  • Hoe ga je (in de klas) om met leerlingen met verschillende thuistalen?
  • Hoe ga je om met ouders van anderstalige kinderen? Een hele diverse groep: van analfabeet tot hoogopgeleid.

Meerdere sprekers zullen vanuit de praktijk hun ervaring en kennis delen:

  • Lidy Peters (auteur van het boek Talen die de school inkomen) geeft vanuit haar ervaring als IB’er en voormalig leerkracht in het PO praktische tips en voorbeelden,
  • Anna de Graaf (onderwijsadviseur Taal bij Het ABC en gespecialiseerd in meertaligheid op school) gaat in op het algemene schoolbeleid m.b.t. taaldiversiteit,
  • Sharon Unsworth (taalkundige bij het Centre voor Language Studies van de Radboud Universiteit) weet alles over de recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot taaldiversiteit.

Taalvriendelijke scholen werken met meertalige aanpak

‘Meertaligheid is een kracht’ is het credo van Dieneke Blikslager, adjunct-directeur Sint Janschool (PO) in Amsterdam-West. Zij is het brein achter het gebruik van meertaligheid op hun school. Sinds 2019 is dit een van de twee taalvriendelijke scholen in Nederland. Dieneke zal plaatsnemen in het panel en reageren op vragen en opmerkingen uit de zaal.

De bijeenkomst is een initiatief van een van de partners van OBA in het Huis van alle Talen: Polish Culture NL. Net als de voorgaande edities (onder de naam Language Diversity) gaat het over taaldiversiteit van alle in het onderwijs relevante talen.

Bijeenkomst      Taaldiversiteit in het onderwijs

Datum                15 maart 2023    (15.30 uur – 17.30 uur)

Locatie                OBA Oosterdok Amsterdam

Inschrijven:   www.oba.nl/taaldiversiteit

Geef een reactie

18 + = 24

Translate »