KomenskyPost info

Tips voor duo-partners in het primair onderwijs

Judith Porcelijn

In het primair onderwijs werken veel leraren in duo. Soms werkt een tweetal al jaren samen en loopt alles gesmeerd: er is goed overleg, voor ouders is alles duidelijk en leerlingen zien wel verschil, maar hebben geen last van die verschillen.

Maar soms loopt een duo-schap vast. Er is geen klik, er wordt te weinig overlegd en er is een verschil tussen visie en aanpak. Dan kan het misgaan en het resultaat is dat leerlingen beide leraren tegen elkaar uit spelen, met een onveilig klassenklimaat als gevolg. Goed samenwerken met je duo-partner is noodzakelijk om veiligheid in de klas te creëren en effectief les te kunnen geven.

Vooral als je nieuw op een school gaat werken, is het belangrijk om goed af te stemmen met je (toekomstige) duo-partner. Je kent elkaar (nog) niet, maar toch ben je samen verantwoordelijk voor het leren en welzijn van jullie leerlingen. Goede communicatie en afstemming zijn voorwaarden om er samen een leuk en succesvol schooljaar van te maken.

Ik deel een aantal tips met je:

Van te voren:

 • Organiseer je een gesprek met je toekomstige duo-partner. Trek hier minimaal een uur voor uit.
 • Heb je al je vragen en bespreekpunten opgeschreven.
 • Wisselen jullie meteen telefoonnummers en e-mailadressen uit.
 • Maken jullie meteen een aantal afspraken om bij elkaar in de klas te komen kijken.
 • Plannen jullie samen een uitje (borrel, etentje, wandeling), waarin jullie samen de volgende onderwerpen bespreken:
 • Wat vinden jullie belangrijk voor jullie leerlingen?
 • Welke sterke punten en valkuilen hebben jullie?
 • Wat moet de ander beslist over jou weten?
 • Wanneer en hoe hebben jullie overleg?
 • Wat willen jullie bereikt hebben aan het eind van het schooljaar?

Er gelden in het onderwijs veel ongeschreven regels en onuitgesproken verwachtingen. Maak meteen duidelijk dat je nieuw bent en dus helemaal niets weet. Stel je open op, stel veel vragen.

Vraag ook naar:

 • De verwachtingen die jouw nieuwe collega van jou heeft
 • Op welke manier jullie de lesmethodes gaan gebruiken
 • Hoe jullie de overdracht gaan regelen
 • De omgang met de werkdruk en de taakbelasting
 • Regels en afspraken bij het afnemen van toetsen
 • De communicatie naar ouders (Parro, mail, telefoon?) en externen en de terugkoppeling daarover naar elkaar
 • Registratie in Parnassys/ Magister/ Esis (en andere programma’s)

Vergeet deze zaken niet:

 • Afspraken over roosters en lessen
 • Het opruimen en netjes houden van het lokaal
 • Pleinwacht lopen – hoe en wat bij incidenten
 • Excursies en uitjes
 • Rapporten
 • De school- en klassenregels en de consequenties van overtreding
 • Toiletgebruik
 • Omgaan met materialen en spullen
 • Gewenst gedrag (lokaal – gang – plein)
 • Gebruik digitale middelen
 • Taken van leerlingen
 • Plattegrond van het lokaal
 • Niveauverschillen & differentiëren
 • Instructiegroepen
 • Routines in de klas:
  o Luisterhouding
  o Instructie
  o Leswisselingen
  o Nakijken
  o Hulpmiddelen

Je ziet het al. Het gaat om praten, afspreken, je aan afspraken houden, doorvragen als je iets niet snapt en duidelijk zijn over wat je wel en wat je niet kunt (doen). Dubbel overleg is beter dan geen overleg. 

Realiseer je dat jullie verschillen van elkaar en dat dat prima is. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn of dikke vrienden te worden, maar met deze regel kom je er altijd uit:

Zoek samen naar het belang van de leerlingen in jullie klas

 • Waar zijn jullie het in ieder geval over eens?
 • Op welke punten mogen jullie van mening verschillen en waarom?
 • Wat zijn de punten waarop een van beiden water bij de wijn kan doen?

Ik wens alle nieuwe duo-partners veel succes en plezier!

Hulp nodig?
www.sterkeschool.nl

Geef een reactie

91 − 86 =

Translate »