KomenskyPost info

KomenskyPost doet een beroep op je. We hebben jullie nodig.

foto Gerard Wegman

KomenskyPost gaat in mei zijn 8e jaar in. We zijn nog steeds inhoudelijk en financieel volledig onafhankelijk en voor ieder gratis toegankelijk. Dat willen we liefst zo houden. De meer dan 700 artikelen die inmiddels online staan worden nog dagelijks door gemiddeld 150 bezoekers geraadpleegd met grote uitlopers naar boven. Inmiddels zijn onze artikelen bijna 300.000 maal gelezen. Onze nuchtere, kritische en deskundige artikelen slaan aan.
Maar toch moeten we op onze lezers een beroep doen. Onze stijgende kosten worden door de redactie opgehoest, maar de middelen zijn niet meer toereikend. 
We worden ook door een aantal landen buiten onze landsgrenzen gelezen. Dat lijkt geweldig, maar blijkt een keerzijde te hebben. Zo kregen we plots een Amerikaanse claim over het (vermeende) overtreden van copyrightregels bij enkele vrij te gebruiken stockfoto’s. We zullen niet in details treden, maar na overleg met een copyright-juriste lijkt het gevaar afgewend.

Het heeft ons wel doen beseffen dat we zonder enige financiële back-up kwetsbaar zijn.
Het is mede daarom dat we een beroep op u doen voor een bijdrage van
de Ideal-knop rechts op onze homepage.

Namens de redactie Jan Lepeltak

Geef een reactie

+ 35 = 45

Translate »