Docenten, ICT, Leerlingenzorg

Professionele ruimte en Edchat

werkruimte11 Als de Onderwijsraad de minister adviseert om te sturen op kwaliteit van het onderwijs en daarbij het begrip professionele ruimte als optie noemt dan is er behoefte aan meer informatie.  In het onderzoeksrapport Creëren van professionele ruimte in het onderwijs is te lezen wat de overheid verstaat onder professionele ruimte voor leraren “De interne zeggenschap van de leraar ten aanzien van het ontwerp en de uitvoering van het onderwijskundig en kwaliteitsbeleid van de school”. Concrete voorbeelden hoe dit te realiseren worden niet genoemd. In een lerarenblog van de Onderwijscoöperatie legt Simon Verwer terecht de verantwoordelijkheid bij de docent: “Wat mij betreft zouden leraren meer interesse moeten tonen in de wijze waarop hun professionele ruimte is georganiseerd. Te veel leraren weten niet hoe het zit en claimen niet de ruimte die er wel degelijk bestaat.”

De Onderwijscoöperatie heeft eind 2013 een aantal leraren gevraagd een praktijksituatie te onderzoeken en op basis hiervan een ‘analyse van de professionele ruimte’ te maken en een blog te schrijven. Vijf docenten maakten van de gelegenheid gebruik en noemden daarbij peer review, de implementatie van het ERK, het ontwikkelen van een schoolvisie en de ontwikkeling van een eigen leerhouding als invulling van de professionele ruimte. https://www.onderwijscooperatie.nl/category/lerarenblogs/page/9/

Wat opvalt is dat nog volstrekt onbekend is op welke wijze docenten zelf het initiatief nemen om zich te informeren over onderwijsontwikkelingen.  Of laten zij zich enkel informeren door bijvoorbeeld het management met het risico dat de verstrekte informatie selectief tot hen komt?

In verschillende landen is het fenomeen Edchat geen onbekende en wekelijks discussiëren onderwijsmensen via Twitter.  Edchat is in 2009 in Amerika opgericht als een discussieplatform op Twitter. Elke docent kan deelnemen en over de nieuwste onderwijskundige trends op de hoogte blijven. Bijvoorbeeld hoe je technologie kunt integreren in de les, je lesgeven kunt ontwikkelen en ook kun je in contact komen met leidende figuren in progressief onderwijs.  In Amerika staat men er niet vreemd van te kijken als Alfie Kohn, Diane Ravitch, of Finse onderwijsexperts zich in de discussie mengen. Edchat vindt altijd op dinsdag plaats en op een vast tijdstip ‘s avonds.

In Duitsland is EDchatDE een initiatief van twee leerkrachten Torsten Larbig en André Spang. Tijdens de Edchat op 1 maart 2016 is een overzicht van door de deelnemers aan de edchat gebruikte informatiebronnen tot stand gekomen.  Zij maken gebruik van de hashtag #EDchatDE.  Door binnen de twitter-applicatie daar een vaste zoekopdracht van te maken, kan men de hele discussie eenvoudig volgen, zonder elk individu persoonlijk te volgen. In TweetDeck  kan men een aparte kolom aanmaken op basis van deze hashtag. De edchat duurt een uur en in rap tempo wordt informatie uitgewisseld.

Ankie Cuijpers

Geef een reactie

62 + = 65

Translate »