Computational thinking, ICT

Computing at school

Door Joek van Montfort

Hoe in Engeland het informaticaonderwijs snel veranderde, is voor een belangrijk deel te danken aan een kleine groep bevlogenen. Door middel van een heldere stellingname, hard werken en veel geluk is het nodige bereikt.

In Engeland is er sinds 2014 informaticaonderwijs voor alle kinderen van 6 tot 16 jaar, een groot verschil met Nederland waar slechts een deel van de middelbare scholen het als keuzevak in de bovenbouw aanbiedt. Wat wij met Engeland delen is de wereld die in rap tempo gedigitaliseerd wordt.

Oprichting

In 2008 vonden een aantal leerkrachten en informatici elkaar in het idee dat het middelbare schoolvak informatica volledig los was komen te staan van het brede, boeiende vak dat ze zelf hadden geleerd. Scholen beperkten zich steeds meer tot computergebruik en verleiden daarmee weinigen echt iets met computers te doen. Niet bereid te wachten tot de overheid (of wie dan ook) iets aan deze problematiek zou doen (“There’s no them, only us” is nog altijd een slogan van CAS) heeft deze groep artikelen geschreven voor diverse media. Heel belangrijk voor de groei – de oorspronkelijke groep van vier uit 2008 was medio 2009 uitgegroeid tot vijftig actieve leden en een twintigtal ondersteunende –  was het uitspreken van een boodschap. Die is zo algemeen dat velen er zich in kunnen vinden, tegelijkertijd zo uitgesproken dat je je er niet zomaar achter schaart: “Promoting and supporting excellence in computer science education”.

Een belangrijk artikel uit 2010 leest in de Nederlandse context nog steeds als erg inspirerend
http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/Computing_at_School.pdf

Googles Eric Schmidt

De baas van Google sprak in 2011 op het Edinburgh International Television Festival en benadrukte daar het belang van leren om dingen te maken en “to bring art and science together.” Hij is hoogst verbaasd over het feit dat Engeland, bakermat van computing, niets meer doet aan informatica onderwijs.

Engelse politici bleken meer onder de indruk van Schmidts kritiek dan van de mening van local experts.

Eind 2011 rapporteerde de Royal Academy in niet mis te verstane bewoordingen over de staat van het Engelse informaticaonderwijs: Shut down or restart.

Minister van onderwijs op BETT 2012

De Britse minister van onderwijs, Michael Gove  (inmiddels beroemd om de Brexit), sprak januari 2012 op de onderwijsbeurs BETT, en stelde vast dat al het bestaande ICT onderwijs ingaande september 2012 facultatief zou zijn. Dit om plaats te maken voor een veel gedegener aanpak zoals bijvoorbeeld gepropageerd door www.computingatschool.org.uk

“Computer Science is a rigorous, fascinating and intellectually challenging subject … Although individual technologies change day by day, they are underpinned by foundational concepts and principles that have endured for decades. Long after today’s pupils leave school and enter the workplace – long after the technologies they used at school are obsolete – the principles learnt in Computer Science will still hold true.”

Het werk van CAS in de jaren 2008-2012 was doorslaggevend om het vertrouwen te geven dat er voldoende steun zou zijn voor zo’n majeure verandering. In Nederland reageerde Dekker in eerste instantie met een “Overheid wil niet in vrijheid scholen treden” naar aanleiding van het KNAW rapport over Digitale geletterdheid (maart 2013).

Herschrijven van het curriculum

Computing at school is uitgenodigd om mee te werken aan vernieuwing van het curriculum en heeft dat uitgebreid gedaan. Medewerkers van het ministerie van onderwijs vertrouwden inhoudelijk voornamelijk op door vrijwilligers geleverde bijdragen.

The national curriculum for computing aims to ensure that all pupils:

 • can understand and apply the fundamental principles and concepts of computer science, including abstraction, logic, algorithms and data representation
 • can analyse problems in computational terms, and have repeated practical experience of writing computer programs in order to solve such problems
 • can evaluate and apply information technology, including new or unfamiliar technologies, analytically to solve problems
 • are responsible, competent, confident and creative users of information and communication technology

Primair onderwijs doet ook mee

Eind 2013 informeert het ministerie van onderwijs terloops of het niet ook geschikt is iets in het primair onderwijs te doen (key stage 1 en 2). Natuurlijk, zeggen de vertegenwoordigers van CAS. Zo wordt snel en informeel besloten dat 100.000 leerkrachten basisonderwijs in minder dan een jaar later een nieuw vak zullen onderwijzen. CAS heeft inmiddels meer dan 10.000 leden en is in staat om in alle uithoeken van het land informatieavonden en cursussen te organiseren. De nadruk ligt op het vertrouwen geven aan leerkrachten en het ontsluiten van materialen die toegankelijk zijn voor niet-specialisten.

Organisatie  (2 fte)

Inmiddels is een deel van Computing at school geformaliseerd en werkt de organisatie met een jaarbudget van ongeveer een miljoen pond. Ze hebben twee betaalde medewerkers en besteden nog altijd het meeste geld aan materialen en activiteiten om informatica te ontsluiten voor leerkrachten.

2 Reacties

 1. Het bescheiden budget van CAS laat ook toe dat ze ons in Nederland helpen met een vergelijkbaar initiatief. Ik schreef bovenstaand artikel ook met de gedachte dat de eerste poging zo’n hub te starten (december 2014) hoognodig in de herkansing moet. Ook Nederland heeft behoefte aan white papers waar gewerkt wordt aan een gemeenschappelijke visie op duurzaam onderwijs met / door / voor informatica.
  En we zouden dat ook samen kunnen doen met de Vlaamse groep i22n.org
  Meer hierover op bitplan.nl

 2. Reactie door auteur

  admin

  Niet iedereen in Engeland is even tevreden over het overheidsbeleid met betrekking tot coding en de CAS-aanpak. Lees binnenkort een vraaggesprek met Christina Preston, oprichter van Mirandanet en ICT-veteraan.

Translate »