Een kritische beschouwing

Het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten met het uiteindelijke doel om het onderwijs te verbeteren noemt men learning analytics. De data bestaan uit gegevens die de student via zijn digitale gedrag achterlaat zoals het uploaden van bestanden, downloads, aanmeldingen en deelname aan een LMS. Deze data worden vaak aangevuld met informatie uit andere systemen zoals studentendossiers en de administratie. Onder meer Surfnet heeft samen met instellingen uit het hoger onderwijs onderzoek gedaan naar de wijze waarop learning analytics kan bijdragen aan onderwijs op maat. Het onlangs verschenen rapport geeft een aantal aanbevelingen om aan de slag te gaan met learning analytics.
Het rapport is voorzichtig in zijn bewoordingen om de tekortkomingen van learning analytics te omschrijven: “het is een uitdaging om betekenisvolle data met betrekking tot leren nog te onderzoeken”. Minder terughoudend over deze tekortkoming van learning analytics zijn Alain Bain en Nicholas Drengenberg van de Charles Sturt university in hun artikel ‘Data collected about student behaviour doesn’t help improve teaching or learning’. Zij beweren dat de data die verzameld worden over studenten niets zeggen over het leren of doceren, omdat de kwaliteit hiervan niet wordt bepaald op basis van het gedrag dat via een LMS (Learning Management System) of aanverwante systemen verkregen wordt. De data hebben volgens hen weinig te maken met hoe er gedoceerd wordt of de manier waarop studenten leren. Ze wijzen het gebruik van learning analytics niet af, want het zegt wel iets over betrokkenheid en participatie van de student, maar waardevolle informatie over leren kunnen we volgens Bain en Drengenberg beter halen uit onderzoek van de afgelopen 50 jaar en uit de interactie tussen docenten en studenten zowel face-to-face als online.
De onderzoekers bij Surfnet dekken zich in en stellen bij de aanbeveling over effectieve interventies: onderwijs blijft mensenwerk.

Het rapport van Surfnet

Het artikel van Bain en Drengenberg

Begin mei vond in Edinburgh het 6de International Learning Analytics and Knowledge (LAK) congres plaats. Een verslag.

Twee voorbeelden van onderwijsinstituten die met learning analytics aan de slag zijn gegaan.
De HvA
De TU Delft

Ankie Cuijpers