Beleid, Leerlingenzorg

Steeds meer vrijwilligers helpen bij taalles aan vluchtelingen

In Komenskypost van april 2016 stond een artikel van Ankie Cuijpers onder de titel ICT en taalles aan vluchtelingen. In dit artikel lees ik

‘Vijftig jaar geleden toen gastarbeiders naar Nederland gehaald werden, was het niet de bedoeling dat ze Nederlands zouden leren. Stel je voor dat ze hier wilden blijven. Inmiddels weten we hoe belangrijk het voor hen is om Nederlands te spreken.”

Dit gold indertijd niet voor hun kinderen. Wij moesten ze op school de Nederlandse taal bijbrengen, maar ook OETC (onderwijs in eigen taal en cultuur). Dat laatste moest onder schooltijd gebeuren. Ik heb mij (als directeur van een basisschool) daar altijd tegen verzet.  Mijn mening was dat we de lestijd heel hard nodig hadden om deze kinderen dusdanig de Nederlandse taal te laten beheersen, dat zij een hoog advies voor het voortgezet onderwijs konden bereiken. De ‘deskundigen’ waren van mening dat als deze leerlingen hun eigen (???) taal goed beheersten, zij het Nederlands makkelijker zouden leren.

In het artikel van Ankie wordt aangegeven dat we in Nederland nog steeds niet goed op weg zijn.  Toch zijn er al veel materialen voor handen. Het toeval wil dat in dezelfde maand april het Tijdschrift Les met een overzicht Leermiddelen NT2 (2009-2016) kwam.

Ikzelf ben nu taalcoach voor Gilde Samenspraak. Ik gebruik voor mijn ‘lessen’ Nieuwsbegrip, een begrijpend leesmethode voor het basisonderwijs, vanwege de actualiteit van de lessen. Voor de echte nieuwkomers gebruik ik het (gratis) programma jekanmewat. Het bestaat uit vijftien modules voor beginners. De oefeningen zijn opgebouwd volgens de audio-lexicale aanpak. Ik print het boekje uit voor de cursisten en daarna oefenen we de woorden en zinnen met behulp van een laptop. Regelmatig maak ik een les gerelateerd aan de actualiteit. Daarbij zoek ik een Nederlandstalig lied, waarvan we de tekst samen doornemen. In het tijdschrift Les staat hierover: “Over één ding is echter bijna iedereen het eens: in eigen materiaal voorzien kost ontzettend veel tijd”.

Kortom, ook in Nederland wordt op dit moment door vrijwilligers (o.a. van Gilde Samenspraak) veel hulp geboden aan de niet-Nederlandstaligen om zo snel mogelijk onze taal te leren, opdat ze beter in onze samenleving kunnen participeren.

Door Rudo de Groot, voormalig directeur van basisschool de Wheermolen in Purmerend

http://www.jekanmewat.nl
Les  Tijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs   Nummer 197 april 2016
https://www.tijdschriftles.nl

  1. Mijn studenten gaan in Amsterdam 18 Syriërs bijles Nederlands geven.
    Het gaat om 2 studenten van MBO Geldermalsen Helicon Opleidingen.
    Een fantastisch initiatief.

Geef een reactie

1 + 4 =