Beleid, Docenten, MBO

Het mbo telt amper mee…behalve als er wat te zeuren is

Karin Winters met een kritische beschouwing over de stiefdochterlijke behandeling van het mbo.

Net als voetbal kent ook onderwijs zeventien miljoen mensen die er iets over vinden.  Iedereen heeft onderwijs genoten, dus iedereen mag er ook iets van vinden.
Toch stoor ik me soms aan de mensen die er iets van vinden. Dat geldt (wat mij betreft) helemaal voor het middelbaar beroepsonderwijs …het mbo dus.

Wat weet u over het middelbaar beroepsonderwijs?
Weet u hoeveel niveaus er zijn?
Kent u het verschil tussen bbl en bol?
Weet u wat een kwalificatiedossier is?
Weet u wat keuzedelen zijn?
Weet u wat een entreeopleiding is?
Kent u de ontstaansgeschiedenis van regionale opleidingscentra (waar de meeste mbo-opleidingen gegeven worden).
Wat is mbo groen?
Wat betekenen deze afkortingen? vsv, slb, bpv, pok, ook, ioet, kd, crebo???
(Ja, mbo is ook wereldkampioen afkortingen, maar dat terzijde.)

Waarom ik zulke vragen stel?
De politiek en de hele goegemeente kunnen wel vertellen wat er in het mbo allemaal anders moet, meer moet en beter moet. Maar diezelfde mensen kunnen vaak geen antwoord geven op de vragen die hierboven gesteld zijn.

Voorbeeld 1

Wanneer ik kijk naar Onderwijs2032 is er zo goed als geen verbinding te vinden naar het mbo. Dat is vreemd,  want als er nieuwe curricula ontwikkeld worden, zeker in het vmbo, kan het niet anders dan dat er een relatie moet zijn met het mbo. Natuurlijk zijn er mensen die meepraten in de denktanks, maar feit blijft dat mbo amper met naam en toenaam genoemd wordt.

Voorbeeld 2
Ik ga mijn mening over het lerarenregister niet opnieuw ventileren, wees gerust.
Docenten in het mbo zijn als het om het opleiden in een vak gaat, van een andere orde dan eerste en tweedegraads bevoegd opgeleide docenten in het po en vo.
De eerste die mij kan laten zien waar je een bevoegdheid tweedegraads docent kappen of  tweedegraads docent schilderen kunt behalen mag bellen.  En nee,  kom me niet aan met een lerarenopleiding omgangskunde, daar barst het inmiddels van in het mbo, vanwege die keuzearmoede.

Mensen die lesgeven in het mbo, zijn vaak van oorsprong afkomstig uit de beroepspraktijk.  Dat is van groot belang om nieuwe vakmensen op te leiden.
Hoe kun je iemand opleiden tot start bekwaam vakman als je zelf nog nooit een troffel hebt vastgehouden. Over de relatie tot het bedrijfsleven nog maar te zwijgen. Schei alsjeblieft uit de vakkennis van deze docenten in het mbo chronisch ter discussie te stellen.

Dat de didactische en pedagogische vaardigheden soms een ondergeschoven kindje zijn, is in po en vo net zo vaak het geval. Het voordeel voor po en vo leraren is dat er veel lesmethodes zijn,  zodat de dunne leraren zich daar wel met dikke boeken kunnen redden.
De niche-markt van mbo -opleidingen is voor grote uitgevers vaak niet interessant om methodes voor te ontwikkelen.

Voorbeeld 3

Het valt mij op dat zowel de politiek in de verkiezingsprogramma’s als ook een vakbond als het AOb weinig of niets over het mbo zeggen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.  Ja, er moet meer geld naar het beroepsonderwijs, techniekopleidingen moeten aantrekkelijker gemaakt worden en er moet nog minder schooluitval zijn en nog meer liedjes die al jaren gezongen worden.
Oh wacht…..excellentie!! dat is sexy…daar scoor je mee!

Toen ik het AOb op Twitter vroeg waarom het mbo in hun flyer Dit gaan wij planten in Den Haag  niet voorkwam, was het antwoord dat ze net begonnen waren met flyeren.  Ja en? Maak dan een apart kopje op het zaadblaadje waarin je je mbo plantjes plant.

Toch blijft Den Haag roepen en roeren.
Den Haag roept regelmatig iets over vakken die gegeven zouden moeten worden in het mbo.  Afgelopen week was dat maatschappijleer, volgende week is het waarschijnlijk seksuele voorlichting of omgaan met agressie. Mijnheer Dekker blijft hameren op  kwalificerende taal en rekentoetsen…is het morgen niet dan overmorgen. Mevrouw Bussemaker vindt dat de aansluiting met het hbo beter moet. De werkgevers roepen vervolgens dat (BOL)studenten niet voorbereid zijn op de beroepspraktijk.

Natuuvogels-managers2rlijk gaat het niet altijd goed in het mbo en in mbo- instellingen…maar het mbo zit dan wel telkens klem tussen het vo en hbo. Ik moet dan vaak denken aan dit plaatje

Soms heb ik het idee dat Den Haag denkt, dat het mbo het afvoerputje van de samenleving is. Wat mij betreft is het mbo juist de ultieme afspiegeling van de samenleving.

 

Nederland moet zuinig en trots zijn op het beroepsonderwijs en daarom de docenten die daar werken steunen, prijzen en helpen in plaats van telkens lastigvallen. Van de vakbroeders en zusters uit po en met name vo hoeven ze het niet te hebben, die hameren liever op bevoegdheidspapiertjes.
(Als je een plekje in het lerarenregister hebt verovert dan hoor je pas bij een ‘echte’ beroepsgroep…de rest mag naar het ‘voorportaal’).

Ik was dan ook heel blij met eindelijk eens een pittige reactie van de MBO Raad deze week.

De politiek moet de hand eerst eens in eigen boezem steken. Zij vergeten het mbo tijdens de verkiezingen, want dan is het niet sexy,  maar gaan als ze in het pluche zitten wel eens even vertellen hoe het allemaal anders en beter moet.
Stop daar eens mee!

karin bank2Karin Winters werkte 15 jaar in het mbo (waar haar hart nog steeds ligt). Zij was daarna o.a. consultant bij KPN. Na de master leren en innoveren waarin zij de mediawijsheid van leraren met behulp van een bordspel onderzocht, besloot ze als zelfstandig ondernemer door te gaan. Als hoofdredacteur van Vives Magazine wil ze ook offline de leraren bereiken met alle ontwikkelingen in onderwijstechnologie. Dit schooljaar ondersteunt ze twee dagen per week, de Stichting Leerkracht. Bloggen en sociale media zijn of waren onlosmakelijk met haar verbonden.
  1. Ger Roelen

    Goed verhaal Karin! Uit het hart gegrepen….. Heb me net als jij geërgerd aan de discussie rondom maatschappijleer. Alsof we daar nu al niet mee bezig zijn??? Heeft weer eens iemand de klok horen luiden maar verder…. Om van je andere voorbeelden nog maar niet te spreken.

  2. Joan van Esch

    Bedankt voor deze geweldige post. Goed dat je het ieder keer weer op blijft nemen voor het MBO.

  3. Paula Cartigny

    Karin, mooi verwoord en mij uit het hart gegrepen

Geef een reactie

61 − 55 =

Translate »