Beleid, MBO

“Hoed u voor valse profeten” Het mbo en de verkiezingen

Haye van der Werf schreef onder zijn pseudoniem
‘Coleta van Buuren’ onderstaande column in de MBO Krant

Beloofd is beloofd: ik zou mijn columns de komende tijd besteden aan de verkiezingsprogramma’s.

Zou daarbij speciaal letten op de paragrafen over onderwijs in het algemeen en het mbo in het bijzonder.
Ga dat ook doen,  maar nog niet alle programma’s zijn bekend en de verkiezingskoorts moet nog groeien.
Toch werd ik nu al ‘getriggerd’ door een opmerking van Jacques Monasch in een artikel in het NRC naar aanleiding van zijn eerdere voornemen lijsttrekker PvdA te worden.
Bij het lezen van zijn verantwoording en motivatie rezen mij de haren te berge.
In een pogen zich af te zetten tegen het verleden, de coalitie met de VVD en zijn concurrenten in de strijd om het lijsttrekkerschap zegt hij iets over het gevoerde beleid m.b.t. het mbo en de vorming van de roc’s.
Citaat: “Waarom moest het mbo zo uitdijen ten koste van de student ?”
Kijk, daar word ik nu zo moe van! Dat geldt overigens niet alleen de heer Monasch maar ook anderen die politiek mee verantwoordelijkheid hebben gedragen voor de schaalvergroting en vernieuwing in het beroepsonderwijs maar nu op hun schreden terugkeren en het verleden afzweren.
“Na de oorlog in het verzet gaan!”  noem ik dat maar even.

Laat ik voorop stellen dat er ook dingen fout zijn gegaan. Veelal trouwens niet zozeer door (beleidsmatige) veranderingen op zich,  maar vooral doordat bestuurders met megalomane neigingen de hand hebben overspeeld en de controle en het toezicht niet altijd op orde waren.
Maar inmiddels is er ook veel ten goede gekeerd:

  • Het mbo beschikt over uitstekende, aansprekende outillage waar hedendaagse studenten (de glacékoek verkopende conciërge ontgroeid!) zich thuis voelen en  gebruik maken van moderne apparatuur en computers.
  • Het voortijdig schoolverlaten op de mbo’s is de afgelopen tien jaar spectaculair gedaald van bijna 10 % naar nauwelijks 5 % mede dankzij de overstapmogelijkheden en begeleiding binnen roc’s en aoc’s.
  • De jeugdwerkloosheid in Nederland is nagenoeg de laagste van Europa. Alleen Oostenrijk en Duitsland scoren iets lager maar overal elders is deze beduidend hoger.
  • 65 Procent van de studenten heeft een positief oordeel omdat ze zich veilig voelen op school (76%) en door de gewaardeerde schoonheid in en om het schoolgebouw. (JOB monitor 2016).

Hoezo dus ‘ten koste van de student’?  De feiten weerspreken deze constatering en die van alle politici die over de rug van het mbo furore willen maken. Hoed u dus voor de valse profeten!

  1. Zijn wij ook erg blij mee.

  2. Fijn dat de scherpe pen van Haye een plekje heeft gevonden op KomenskyPost!

Leave a Reply

7 + 1 =

Thema door Anders Norén