Docenten, ICT, KomenskyPost info

Het toetsenbord of schrijven?

8jdiqTEz

Effecten van gebruik van het toetsenbord of schrijven
Er bestaat geen eensluidend oordeel over de effecten op de fijne motoriek van kinderen wanneer zij nog uitsluitend gebruik maken van het toetsenbord. Studenten van Pedro de Bruyckere schreven een verslag van hun literatuuronderzoek waaruit blijkt dat er wel degelijk negatieve effecten zijn, maar anderen zien desondanks ook weer voordelen. In zijn blog verwijst Pedro naar het eerste deel van het studentenverslag dat de basis kan vormen van een pittige discussie, zeker als men weet de Finland inmiddels het traditionele schrijfonderricht heeft afgeschaft.
Tijdens een lezing hoort men wel eens zeggen dat men geen aantekeningen hoeft te maken, want de powerpoint sheets komen beschikbaar. Maar is dat verstandig?
Paul Kirschner (OU) heeft op basis van diverse onderzoeken vrij overtuigend laten zien dat informatieverwerking bestendiger is wanneer men met de pen aantekeningen maakt. We citeren: “De resultaten van alle drie studies laten zien dat jongeren beter leerden, zowel op korte termijn (direct na de les) als op langere termijn (na een week of twee) als ze de aantekeningen met pen en papier maakten. Dit gold voor zowel het leren van feiten als het begrijpen van de stof. Het maakte ook niets uit of leerlingen de aantekeningen wel of niet herlazen. ”
Volgens de onderzoekers komt dit omdat de aantekeningen op de laptop letterlijke transcripties waren van wat er gezegd werd, typen gaat voor de meesten onder ons sneller dan schrijven stelt Kirschner (al betwijfel ik overigens of dit ook voor de oudere generatie dus ondergetekende geldt). Bij de handgeschreven aantekeningen maakt men noodgedwongen bewerkingen van wat gezegd werd, stellen de onderzoekers. Ondergetekende blijft dus gewoon aantekeningen maken. (JL)

Blog van studenten van Pedro de Bruyckere

https://pkvs4.wordpress.com/2016/05/06/wat-is-het-effect-van-digitalisering-in-het-onderwijs-op-de-fijne-motoriek-van-handschrift-longread/
Blog Kirchner:

https://onderzoekonderwijs.net/2015/06/08/typen-of-schrijven/

 

 

Geef een reactie

76 − = 70

Translate »