Beleid, Politiek

Onderwijs en verkiezingen

Degene die gedroomd mocht hebben dat  `Onderwijs` hèt item zou worden van de verkiezingscampagne is wel zeer bedrogen uitgekomen! Immers: niets van die gedroomde wereld is werkelijkheid geworden. Identiteit, migratie, geloofwaardigheid als premier, Groningen en Turkije vieren de boventoon.

Door Haye van der Werf

In het Carrédebat kwam onderwijs slechts sporadisch aan de orde. Eén opmerking van Lodewijk Asscher die het belang onderstreepte van onderwijs als remedie tegen racisme. Maar in de nabeschouwing met deskundigen werd die opmerking door de ´debatdeskundige´ ook nog afgedaan als zijnde een weinig adequate reactie op het onderwerp.

De lijsttrekkersspecial van De Telegraaf  idem dito. Niet of nauwelijks een woord. Zelfs Pechtold en zijn D66 geeft onderwijs niet de hoogste prioriteit en moet nog aangezet worden om iets te zeggen over kleinere klassen. De PvdA maakt zich sterk voor miljarden voor de kinderopvang maar verder moet je onderwijs zoeken in bijzinnen. Opmerkelijk wel in diezelfde Telegraaf de paginagrote advertentie van <CodePact>. Als nagenoeg enige tussen de pagina’s die de onderscheiden lijsttrekkers zelf mochten vullen.

< Codepact> is een verzameling van instellingen en bedrijven die zich sterk maken voor het onderwijs in digitale vaardigheden. Zie ook: https://codepact.org/  Zij doen een concrete suggestie voor een passage in het regeerakkoord: “Dit kabinet gaat er voor zorgen dat kinderen en jongeren op structurele wijze digitale vaardigheden <waaronder programmeren> aanleren en biedt leraren de kans zich hierop versneld bij te scholen.” Prins Constantijn steunt de oproep CodePact voor meer aandacht digitale vaardigheden.

Zij roepen de lijsttrekkers op hier in het komende regeerakkoord afspraken over te maken. Prins Constantijn, aanjager van StartupDelta2020,  heeft zich achter deze oproep geschaard. In een Twitter-bericht schrijft de prins dat het aanleren van digitale vaardigheden aan de jongere generaties niet langer kan wachten. Zij hebben deze vaardigheden niet alleen zelf nodig, meer aandacht voor ict en coderen is ook “essentieel voor de concurrentiekracht van Nederland”, twittert de prins.

Alle ballen op de kabinetsformateur!

Na 15 maart zullen we weten welke partijen aan tafel zitten. Dat zullen er geen één of twee zijn die hun verkiezingsprogramma’s kunnen mixen of uitwisselen (zie het Bos-kwartet bij Rutte II). Nee, waarschijnlijk worden het er vier of vijf aan tafel en dus alle ruimte voor de kabinetsformateur(-s) eigen stukken op te stellen en gebruik te maken van aangeleverde notities. Dat doet <Codepact> dus slim. Het reikt een kant-en-klare tekst aan voor het Regeerakkoord. Problemen zullen de kabinet-formateur(-s) straks ongetwijfeld genoeg hebben. Elk aangeboden tekstvoorstel op een niet al te brisant onderwerp zal dan ook met gejuich ontvangen worden! Benieuwd welke stakeholders uit het onderwijs (en het bedrijfsleven etc.) nu zullen volgen met teksten die de door hen gedroomde werkelijkheid dichterbij gaan brengen.

Geef een reactie

70 + = 77