De Commissie OCW bestaat uit vijfentwintig Kamerleden. Vijftien daarvan houden zich bezig met de onderscheiden onderwijstaak-gebieden PO, VO, SO/Passend Onderwijs, MBO en Leraren en zij zijn voor deze onderwerpen voor hun partij “deskundig” en woordvoerder. Onder hen, sinds 23 maart, twaalf nieuwkomers.

KomenskyPost geeft hun een gezicht.

Door Gerard Wegman

vvd_beckerBente Becker – 31 jaar – VVD – Kamerlid sinds maart 2017 – geen ervaring als leraar

Door haar verkiezing in maart jl. kwam er een echt jong politiek dier de VVD-fractie van de Kamer versterken. Bente Decker is vanaf haar negentiende betrokken bij het Kamerwerk. Tijdens haar studie bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg kwam zij, als stagiaire, als persoonlijk medewerker de VVD-fractie van de Tweede Kamer binnen. Daar is zij niet meer weggegaan. Zij werd er Beleidsmedewerker SZW/OCW/I&I, bereidde er debatten voor, adviseerde Kamerleden op bovengenoemde gebieden en schreef regelmatig politieke teksten en speeches voor de fractievoorzitter. In 2010 werd zij politiek assistent, intermediair tussen minister, parlement en departement en politieke adviseur van minister van SZW Henk Kamp. In 2012 stapte ze samen met hem met over naar de minister van EZ. Na haar verkiezing als Tweede Kamerlid is zij voor de VVD woordvoerder voor onderwijs en buitenlandse handel.

Op haar Tweede Kamer websitepagina stelt Bente onder meer: “Wat ik wil doen in de Kamer? Een stem geven aan mijn generatie. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat wij als jonge mensen zelf kunnen kiezen hoe we willen leven, werken en liefhebben.” en: “Ik wil werken aan oplossingen die écht werken. Ik ben nieuwsgierig, stel veel vragen en probeer met eigen creatieve voorstellen te komen. Het gaat mij erom dat mensen in hun eigen leven verbetering merken door wat we bedenken in Den Haag. Achterover leunen is er niet bij wat mij betreft.” Becker lijkt niet gebukt te gaan onder een ideologie of een vorm van idealisme. Wordt het een CV-kamerlid?

 vvd_wiersmaDennis Wiersma – 31 jaar – VVD – Kamerlid sinds maart 2017 – geen ervaring als leraar

De VVD heeft een aparte woordvoerder voor onderwerpen die het (M)bo betreffen. De uit Franeker afkomstige Wiersma werd op zijn 23e hoofdbestuurder van de Landelijke Studenten Vakbond en was vanaf 2011 twee jaar voorzitter van FNV Jong. Wiersma stapte na deze taak over naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als projectmanager Aanpak Jeugdwerkloosheid. Tegelijkertijd werkte hij tot zijn verkiezing in maart als pensioenuitvoerder bij PGGM. Dennis is niet alleen figuurlijk een hardloper: “Ik houd van hardlopen. Zo heb ik twee keer de marathon van New York gelopen. Schaatsen vind ik ook fantastisch. Ik ben lid van de Elfstedenvereniging en hoop ooit nog eens mee te doen aan de Elfstedentocht.”

“Ik ga voor een zeker en veilig Nederland, met toponderwijs, dat aansluit op een goedwerkende arbeidsmarkt en uiteindelijk een welverdiende goede oude dag. Voor vandaag, morgen, maar vooral overmorgen.”

vvd_duisenbergkopiePieter Duisenberg – VVD – Kamerlid sinds september 2012 – geen ervaring als leraar

De zoon van oud PvdA-minister van financiën en bankpresident Wim Duisenberg behartigt voor de VVD het lerarenbeleid. De appel viel niet ver van de boom: Duisenberg is econoom en was met zijn werk in de energiesector altijd al bezig geweest met financiën. Het op orde brengen van de overheidsfinanciën ziet Duisenberg als een belangrijke opgave.

“Als vrijwilliger ben ik voorzitter van een bewonersorganisatie en heb ik zitting in de raad van commissarissen van miniatuurstad Madurodam. Misschien is het wel veelzeggend dat ik daarmee Nederland in het klein inmiddels aardig in de vingers heb en ik me nu voor Nederland in het groot mag gaan inzetten als Kamerlid.

pvv_beertemaHarm Beertema – 65 jaar – PVV – Kamerlid sinds juni 2010 – 34 jaar ervaring als leraar

De opkomst van Pim Fortuyn maakte bij Harm Beertema de politieke belangstelling los. “De opstand der burgers” wordt door deze voormalige leraar Nederlands en Engels zeer gewaardeerd. Beertema, geboren in Zaandam, dan werkzaam in het Mbo (Albeda Collega) in Rotterdam-Zuid, raakte betrokken bij Leefbaar Rotterdam. “Rotterdam is een boeiend sociaal laboratorium, een snelkookpan. Als leraar leef je mee met je leerlingen. Het mbo kán een fantastische emancipatiemotor en integratiemachine zijn, alleen jammer dat het onderwijs zo verschraald is.” Beertema was 4 jaar bestuurslid van BON. “Ik zou blij zijn als de onderwijselite, verzameld in allerlei raden, helemaal verdwenen is. Die heeft ons bijvoorbeeld competentiegericht onderwijs opgedrongen. Het onderwijs moet worden teruggegeven aan leraren, ouders en leerlingen. Mede daarom ben ik bestuurslid geworden van Beter Onderwijs Nederland. In die hoedanigheid ontmoette ik Kamerleden. Toen Martin Bosma mij vroeg voor de PVV greep ik die kans met beide handen aan.”

In de Tweede Kamer en de commissie neemt Beertema geen blad voor de mond. Hij is hij een actief lid met uitgesproken meningen, die weet waar hij het over heeft. Zijn laatste schriftelijke Kamervragen hadden betrekking op de aanpassing van de viering van het Paasfeest op katholieke scholen.

cda_rogMichel Rog – 44 jaar – CDA – Kamerlid sinds september 2012 – anderhalf jaar ervaring als leraar

Als kind was Rog al geïnteresseerd in het politieke wereldje. Hij verslond boeken over politieke onderwerpen en las partijprogramma’s. Toen hij 13 jaar was werd hij lid van D66. In 1998 startte Rog als leraar maatschappijleer, maar na anderhalf jaar trok een ander werkveld hem: de vakbond. In augustus 1999 switchte hij naar de vakbond “De Unie” waar hij als bestuurder en teamleider burgerluchtvaart bijna zeven jaar actief was. Van 2006 tot zijn verkiezing in 2012 was Rog hoofdbestuurslid en voorzitter (2008) van de CNV-onderwijsbond. Over onderwijs heeft Rog een heldere visie: “Ik wil opkomen voor goed onderwijs. Door mijn vele gesprekken in het veld, ervaring in het buitenland en al het onderzoek dat er is, heb ik helder voor ogen hoe het onderwijs nog beter kan. We moeten investeren in de leraar als professional. En er is een cultuuromslag nodig in het onderwijsveld. We moeten in Den Haag minder van bovenaf bepalen wat moet gebeuren, maar de leraren meer vertrouwen schenken. Het is belangrijk om bruggen te bouwen tussen de overheid en het onderwijsveld.” En als CDA’er: “Ook vind ik het belangrijk dat het CDA pal staat voor het bijzonder onderwijs.”

cda_molen_vdHarry van der Molen – 37 jaar – CDA – Kamerlid sinds maart 2017 – Geen ervaring als leraar

De oud-voorzitter van het CDJA, hoofd marketing en communicatie van ROC Friese Poort en wethouder in Leeuwarden is sinds afgelopen maart de woordvoerder beroepsonderwijs van het CDA.

Ooit sprak een oud-docent hem grappend aan terwijl hij bij de kapper zat: “Jij had vroeger best een grote mond op school; is de politiek niets voor jou?” Van der Molen is Fries en heeft als bestuurder regelmatig te maken gehad met de problemen in krimpgebieden. “In de Randstad staat men daar helaas niet altijd bij stil. Als oud-wethouder stond ik vaak voor de vraag wat krimp betekent voor bijvoorbeeld scholen of de bouw – of juist de sloop – van woningen. Vanuit die invalshoek wil ik ook mijn werk in de Kamer doen.”

d66_meenen_vanPaul van Meenen – 61 jaar – D66 – Kamerlid sinds september 2012 – 33 jaar ervaring als leraar

Een op en top onderwijsmens. Begon in 1979 als wiskundeleraar, werd later rector en voorzitter van de centrale directie van tien vo-scholen in Den Haag. Van Meenen was van 2002 tot zijn verkiezing als Kamerlid ook nog gemeenteraadslid en fractievoorzitter van D66 in zijn woonplaats Leiden. “D66 was altijd al mijn partij, maar het politieke balletje begon pas echt te rollen toen Alexander Pechtold naast mij kwam wonen in Leiden. Hij vroeg me een notitie over onderwijs te schrijven en van het een kwam het ander.”

“Onderwijs is een mooi vak, omdat je mensen verder kunt brengen in hun leven. Aangezien goed onderwijs mij zeer aan het hart ligt, wil ik mij hier als Kamerlid voor blijven inzetten. De toekomst van onze kinderen moet vooropstaan bij het maken van beleid. Vraag je bij alle plannen die je maakt af: wat betekent dit voor kinderen? Wat mij betreft moet dat de drijfveer zijn van alle docenten en bestuurders in Nederland.”

d66_diertensAntje Diertens  – 59 jaar – D66 – Kamerlid sinds maart 2017 – Geen ervaring als leraar

D66 heeft voor het taakgebied Mbo Antje Diertens aangewezen. De Groningse was bewegingstherapeut en werkte in de wereld van personeelsbeleid en sportmanagement.

“Mensen moeten hun dromen kunnen waarmaken. Daarbij denk ik liever in mogelijkheden dan onmogelijkheden. Als Kamerlid wil ik mij graag inzetten om onze democratie te behouden en te vernieuwen. Dat komt het onderwijs, het ondernemerschap, de zorg, de mensenrechten en de veiligheid ten goede.”

gl_westerveldLisa Westerveld – 35 jaar – GL – Kamerlid sinds maart 2017 – Geen ervaring als leraar

De Nijmeegse Lisa Westerveld, studeerde daar filosofie, is sinds 23 maart Kamerlid en in het onderwijs geen onbekende. Jong, maar inmiddels met een flink netwerk in de onderwijswereld. Zij was voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en woordvoerder/lobbyist bij de Algemene Onderwijsbond. Ook was zij raadslid in Nijmegen en voorzitter van de commissie democratisering en decentralisering van de UvA.

“Zorg voor goed onderwijs zonder (financiële) drempels en met voldoende inspraak van leerlingen, studenten en leraren. Het onderwijs wordt momenteel te veel bepaald door bestuurders. Ik wil dat de kennis van de mensen in en voor de klas hierbij een grotere rol krijgt, dat klassen kleiner worden en de werkdruk van het personeel omlaag gaat.”

“Een misschien nog wel belangrijker overkoepelend thema is: eerlijke kansen bieden. Dat geldt zeker in het onderwijs, maar het is veel breder.”

gl_ozdilZihni Özdil  – 35 jaar – GL – Kamerlid sinds maart 2017 – 7 jaar onderwijservaring (wo)

Ook GL heeft een aparte woordvoerder voor het Mbo: Zihni Özdil. De historicus was columnist van NRC Media en publicist, bestuurslid bij de NvJ en daarnaast van 2010 tot afgelopen maart docent geschiedenis aan de universiteiten van Rotterdam en Amsterdam. “Als student geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam begon ik me te interesseren voor politiek. In de jaren daarna werkte ik als columnist en werd ik opiniemaker. In die periode werd ik cynischer, omdat naar mijn gevoel politieke beloftes niet werden nagekomen. Een paar jaar geleden kwam GroenLinks met een echt progressieve agenda en een duidelijk politiek verhaal. Omdat dat het politieke vuur bij mij weer deed branden, besloot ik om actief te worden.” Onderwijs moet weer gericht zijn op studenten en docenten in plaats van alleen maar op cijfers en ‘rendementen’.

sp_kwintPeter Kwint – 32 jaar – SP – Kamerlid sinds maart 2017 – Geen ervaring als leraar

Voor de SP vecht Kwint voor de goede zaak. “Ik ben als Kamerlid vaak in het land te vinden om te onderzoeken wat er speelt. Maar je vindt me ook vaak in de boksring. Kickboksen is voor mij de beste manier om mijn hoofd leeg te maken en energie kwijt te raken. Dat is voor mijn collega’s in de Kamer ook wel zo fijn.”

Op zijn zestiende werd Kwint lid van de SP. Hij werkte toen in de gehandicaptenzorg waar hij ervoer dat personeelsgebrek de kwaliteit van de zorg nadelig beïnvloedde. Van 2007 tot 2013 verrichtte Kwint ondersteunende activiteiten voor de SP-fractie in de 2e Kamer. In 2010 onderbrak hij deze werkzaamheden om enige tijd als begeleider bij een fietsendepot op te treden. Vanaf maart 2014 was hij lid van de gemeenteraad van Amsterdam.

“Als lid van de Amsterdamse gemeenteraad hoorde ik tijdens debatten vaak: daarvoor moet je in Den Haag zijn. Nou, dacht ik, dan ga ik maar naar Den Haag. Als Kamerlid wil ik een spreekbuis zijn voor de mensen over wie het niet zo vaak gaat in de politiek. Ik vind het bizar dat in een rijk land als Nederland kinderen nog steeds in armoede leven en er voedselbanken nodig zijn.”

pvda_hul_van_den1Kirsten van Hul – 40 jaar – PvdA – Kamerlid sinds maart 2017 – Geen ervaring als leraar

Na de enorme klap die de PvdA-fractie in maart te verduren kreeg, de onderwijswoordvoerders, zoals Loes Ypma, werden niet herkozen, moest er worden gereorganiseerd. Als woordvoerder onderwijs werd Kirsten van den Hul aangewezen. Job Cohen was degene die, na haar studie Arabisch in Tunesië, het politieke vuur bij van den Hul ontstak. “De boel bij elkaar houden” was Cohens missie als burgemeester van een steeds meer verdeeld Amsterdam. Dat sprak haar aan. “Ik wil me laten inspireren door mensen die buiten de politiek staan. Ik spreek bijvoorbeeld met mensen uit de vrouwenopvang, slachtoffers van huiselijk geweld, leraren op roc’s, initiatiefnemers van duurzame projecten en vluchtelingen. Dat ik veel talen spreek – Arabisch, Russisch, Frans, Duits en Spaans – werkt vaak drempelverlagend om met hen in contact te komen. Het leuke is dat veel mensen dat ook niet meteen verwachten als ze mijn blonde haar zien.”

Van den Hul, voorvechter van vrouwenrechten, was onder andere onafhankelijk verandermanager en columniste bij AD en Trouw.

cu_bruinsEppo Bruins – 47 jaar – CU –  Kamerlid sinds december 2015 – 24 jaar ervaring in wetenschappelijk onderwijs

Doctor in de natuurkunde. Onderzoeker, wetenschapper, bestuurder, manager. Eppo Bruins lijkt de bolleboos van de commissie OCW, maar geen stuudje. “We leiden nog te weinig mensen op die werken met een combinatie van hoofd, hart én handen.” “Mijn vader startte ooit op onze zolder een eigen productiebedrijf in de kunststofindustrie. Dat heb ik helemaal opgebouwd zien worden. Hoe hij met zijn handen iets maakte waar iemand anders weer iets mee kon doen; daar heb ik veel van geleerd. Ook ik heb met machines gewerkt en ik weet hoe je ze bouwt. Later ben ik gaan onderzoeken wat je daar allemaal nog meer mee kon. Ik ben een echte bèta.”

Bruins bracht in 2016 een initiatiefnota uit over maatregelen om meer (mannelijke) onderwijzers te krijgen ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (en ook voor juffen en meesters)’.

pvdd_raan_vanLammert van Raan – 55 jaar – PvdD – Kamerlid sinds maart 2017 – drie-en-een-half jaar leraar i.o. economie

In maart groeide de PvdD van 2 naar 5 zetels. Meer menskracht om zaken in de Kamer aan de orde te stellen.

De in Harlingen geboren van Raan komt uit een ondernemersgezin. “Van huis uit werd de VVD met de paplepel ingegoten. Rond 1996 begon ik te twijfelen. Voor de meeste VVD’ers geldt dat ‘er eerst geld verdiend moet worden en er daarna pas ruimte komt voor zaken als cultuur en natuur’. Met die instelling zijn we in nu in grote problemen gekomen en tegen de grens aangelopen van wat de planeet dragen kan. ‘We doen het duurzaam, of we doen het niet’ zou het uitgangspunt moeten zijn.”

Van Raan was lange tijd werkzaam op het gebied van ICT. Na een reorganisatie In 2013 startte hij met de opleiding docent economie, management & organisatie. “Tijdens mijn studie viel het mij op dat er nog steeds dezelfde economieboekjes worden gebruikt als 20, 30 jaar daarvoor. Dat was inmiddels totaal achterhaald. De economie moet nu anders worden vormgegeven en gestuurd.”

Bestuurservaring: van Raan was duo-raadslid in Amsterdam en bestuurslid van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij is lid van Provinciale Staten van Noord-Holland.

sgp_bisschopRoelof Bisschop – 60 jaar – SGP – Kamerlid sinds september 2012 – 34 jaar ervaring als leraar

Als middelbaar scholier was Roelof Bisschop al geïnteresseerd in politiek. Hij bezocht raadsvergaderingen en zat daarna 20 jaar als SGP-raadslid in de gemeenteraad van Veenendaal. Vanaf 1978 tot zijn verkiezing als Kamerlid in 2012 werkte Bisschop als leraar geschiedenis en later sectordirecteur in het havo-vwo.

“Onderwijs is een belangrijk agendapunt voor de SGP. De overheid laat een stortvloed van maatregelen, subsidies en besluiten los op het onderwijs. Vanuit mijn onderwijsachtergrond weet ik uit eigen ervaring dat veel van deze overheidsmaatregelen weinig tot geen effect hebben. Wel levert het vaak een hoop extra werk op. Ik wil de regeldruk binnen het onderwijs graag met driekwart verminderen. Dit zal de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.”

De negentiende-eeuwse christelijk-historische politicus Groen van Prinsterer is zijn grote inspiratiebron. Uiteraard wil Roelof Bisschop zich vanuit de Bijbelse uitgangspunten inzetten voor de hele Nederlandse gemeenschap.

Namens de andere kleine partijen, 50PLUS, DENK en FvD zijn respectievelijk Connie van Brenk (56); Tunahan Kuzu (35) en Thierry Baudet (34) lid van de commissie OCW. Bij het debat vorige week over Onderwijs2032 waren zij afwezig. Alle drie hebben ze, evenals acht hierboven beschreven Kamerleden, geen onderwijservaring.

Bronvermelding:

De gebruikte citaten zijn afkomstig van de persoonlijke pagina’s van de Kamerleden op de site www.tweedekamer.nl

www.parlement.com

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/woordvoerderschappen_per_4-4-2017.pdf