Door Ankie Cuijpers

“Ik heb de behoefte om mezelf te ontwikkelen.” Aan het woord is Peter van Mulkom (49), bestuurder ROC Nijmegen. We ontmoetten elkaar voor het eerst in maart  tijdens de eerste Meetup024. Enkele maanden later bezoek ik hem op de roc-locatie waar ook de eerste Nijmeegse Meetup plaatsvond.

Wat was de reden van je aanwezigheid bij deze Meetup?

“Mijn drijfveer had met name te maken met mijn drive om in gezamenlijkheid vorm te geven aan nog beter onderwijs. Daar hebben we elkaar voor nodig in de keten. We dienen uiteindelijk hetzelfde doel: het beste uit elk kind/jongere te halen in termen van drijfveren en kwaliteiten. Goed als we elkaar daarbij laten inspireren en elkaars kennis versterken. Misschien ook wel een opmaat naar betere afstemming. Ik vind het ook zeer verrijkend als mensen dit initiatief nemen. En als bestuurder kan ik dan gewoon niet ontbreken! De uitkomst was boven verwachting. Wat een energie en kwaliteit!”

Van Mulkom is van origine docent en al heel vroeg tijdens zijn studie economie aan de universiteit in Maastricht is hij zich bewust dat het onderwijs zijn toekomstige habitat zal zijn. Zo volgt hij onder andere blokken ‘Zicht op docentschap’ en vakdidactiek en is hij student-assistent. Al op 22-jarige leeftijd wordt hij gevraagd om les te geven aan de Hogeschool Heerlen, tegenwoordig Hogeschool Zuyd. Uiteraard is daar de verplichting om de eerstegraadslerarenopleiding te volgen.  Zijn keuze is Tilburg en voor de verplichte stage in het vo kiest hij voor de havo.

Waarom wilde je docent worden?

Over het antwoord hoeft hij niet lang na te denken.  Allereerst was er het vak economie dat hem trok en dat hij goed was in wiskunde kwam daarbij goed van pas. Tijdens de studie ontwikkelt zich bij Van Mulkom het interesse om mensen te helpen, maar ook de maatschappelijke opdracht om mensen te ondersteunen. De praktijk in het hbo, met 28 lesuren, ondervindt hij als extreem zwaar. “Ik holde vaak achter de feiten aan en pedagogisch-didactisch was er nog veel te leren.” Dat betekent dat er ook ’s avonds en in de weekenden gewerkt moest worden voor school. Bovendien heeft hij nog ontwikkeltaken erbij.

“Je hebt het of je hebt het niet”, een gevleugelde uitspraak van Van Mulkom waarmee hij verwijst naar de basiscompetenties die aanwezig moeten zijn om succesvol te kunnen zijn als docent. In het hbo ben je meer vakdocent en in het vo meer pedagoog is zijn ervaring. Gaandeweg komen er andere taken voor het lesgeven in de plaats zoals curriculum-innovatie, coördinator afstudeerrichting en voorzitter van de examencommissie.

Waarom bestuurder?

“Ik had de behoefte om mezelf te ontwikkelen. Deels uit nieuwsgierigheid wilde ik andere zaken oppakken, maar ook iets opstarten en kunnen relativeren,  dat anderen het daarna zonder mij kunnen. Loslaten dus. Zeker ook vanuit de visie dat succes niet persoonsafhankelijk is en je innovatie moet verankeren.”

De eerste schreden op weg naar bestuurder zijn in de functie van opleidingsmanager facilitaire dienstverlening en daarna faculteitsdirecteur bij de PABO’s  in Heerlen/Maastricht.

In deze functie krijgt Van Mulkom de kans om een verbinding tussen werkveld en opleiding tot stand te brengen. Curriculumontwikkeling is niet langer het alleenrecht van de opleiding maar nu worden ook de docenten uit het po betrokken. Op deze manier lopen stage en theorie in elkaar over.

De loopbaan van Peter van Mulkom gaat verder via een intermezzo op de ICT faculteit naar directeur van een kinderrevalidatiecentrum in Valkenburg en komt passend onderwijs in de vorm van zorg en onderwijs op zijn pad. Reflecteren op eigen competenties leidt ertoe dat functioneren op strategisch niveau beter bij hem past. Dan komt in 2015 het ROC Nijmegen in beeld en is hij toe aan besturen.   De dynamiek van jongeren en de kansen om hen verder te brengen vormen een nieuwe uitdaging. Met zijn economische achtergrond en ervaring is hij de geschikte kandidaat. Hier is zijn opdracht onder andere curriculumontwikkeling, waarbij interactie met het werkveld, de bedrijven, en school handen en voeten moet krijgen.  De basis op het roc is in orde, nu is nog een weg te gaan naar een kwaliteitscultuur waarbij het team zelf verantwoordelijk is, maar wel verantwoording aflegt.

Verslag van de eerste Meetup in Nijmegen.

De website van Meetup024 met activiteiten voor de komende periode.