Beleid, Curriculum, VO

Taalproblemen Arubaanse scholen op politieke agenda

De column ‘Stop met de Nederlandse examens!’ die twee weken geleden in de Amigoe en op Komenskypost verscheen, heeft heel wat Arubaanse stof doen opwaaien. In dat artikel pleitte ik ervoor om de Nederlandse examens af te schaffen, omdat ik vind dat leerlingen op Aruba door de taalbarrière geen eerlijke kans krijgen. Het artikel werd honderden keren gedeeld op Facebook en ik kreeg tientallen reacties van mensen die voor en tegen waren. Opvallend vaak werd er gereageerd op iets wat ik nooit in de column heb geschreven. Meerdere malen werden mij onterecht woorden in de mond gelegd. Het nieuws werd ook opgepikt door Nederlandse media zoals nu.nl, radio 1, de NRC en de NOS. Mijn doel is in ieder geval bereikt: er is discussie over de Nederlandse eindexamens!

Oplossingen

Maar alleen met een discussie kom je nergens, ik wil namelijk ook écht iets veranderen. Dus geheel terecht werd ik door een aantal mensen erop gewezen dat ik geen oplossingen aandroeg. Natuurlijk heb ik nagedacht over oplossingen, maar die had (en heb) ik niet 1-2-3 voor handen. De taaldiscussie op Aruba is zeer complex. Aan de hand van gesprekken met mijn leerlingen, collega’s en reacties op Facebook heb ik inmiddels uiteenlopende oplossingen gehoord. Voor iedere oplossing zijn voor- en tegenargumenten te verzinnen, maar het gaat er mij om dat er beweging komt, zodat er uiteindelijk structureel iets verandert.

Een aantal mogelijke oplossingen die werd aangedragen zijn: neem het eindexamen Nederlands af als een moderne vreemde taal, en niet als moedertaal. Stop met de kernvakregeling waarbij de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) extra zwaar wegen. Verhoog de N-term voor bepaalde Nederlandse eindexamens, zoals dat in Nederland ook gebeurt bij het vak Spaans. Bied het vak Nederlands aan als een keuzevak voor leerlingen die later in Nederland willen studeren. Voer tweetalig onderwijs in. Stap over op Engelse eindexamens, daarmee kunnen leerlingen naar opleidingen in Amerika, Canada en zelfs Nederland. Geef de taalvakken in de taal van dat vak. Een geheel andere en extremere oplossing is om het onderwijssysteem naar ‘niet-Nederlands’ te veranderen, bijvoorbeeld in het Engels. Op Saba en Sint Eustatius is dat namelijk in 2015 met toestemming van de Nederlandse regering ingevoerd. Leerlingen die daar slagen kunnen studeren in Engelstalige landen, maar ook in Nederland.

Hoe nu verder?

Genoeg mogelijke oplossingen dus, maar wat is de juiste? Wat willen we? En hoe moet het nu verder? Zoals iemand terecht opmerkte zou er een bijeenkomst of werkgroep georganiseerd moeten worden voor professionals die in het onderwijs werkzaam zijn en die oprecht en met een goed hart willen werken aan het verbeteren van het onderwijs op Aruba. Afgelopen zaterdag is daar een eerste stap in gezet. Samen met mijn collega Esther Stroucken en drie (eindexamen)leerlingen van Colegio San Nicolas Zaidi Hernandez, John-Patrick Nuboer en Judrick Gario, ben ik namelijk met de minister van Onderwijs, meneer Armando Lampe, in gesprek gegaan. Tijdens het overleg bleek dat de minister open staat voor verder onderzoek naar oplossingen voor de onderwijstaalproblematiek op Aruba. Wij hebben aangegeven dat we binnen afzienbare tijd een vervolgafspraak willen met de minister en daar stond hij welwillend tegenover.

Ook heeft dit probleem de aandacht getrokken in de Nederlandse politiek. Via Twitter hebben Tweede Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Paul van Meenen (D66) mij laten weten dat ze het onderwerp op de politieke agenda gaan zetten. Het zijn allemaal kleine stappen, maar uiteindelijk moet het tot een verandering leiden. Om met de woorden van medecolumnist van deze krant Nico van der Zee te eindigen: ik hoop dat we met z’n allen een steentje bijdragen aan een oplossing. Maar dat kan ik niet alleen; we hebben daarvoor iedereen nodig: de politiek op zowel Aruba als in Nederland, ouders, docenten, maar ook leerlingen! Dus lieve alumnonan, sta op en laat van je horen! Het gaat om jullie en om jullie toekomst.

arnoud-kuijpers

Arnoud Kuijpers kreeg bekendheid door zijn youtubefilmpjes met uitleg over het vak Nederlands. In 2015 werd hij uitgeroepen tot beste docent Nederlands. Arnoud publiceerde op KomenskyPost al eerder veel gelezen artikelen over onderwijs, integratie en het leven op Aruba, waar hij samen met zijn vriendin sinds dit jaar woont. Arnoud geeft er Nederlands. Dit blog is deze week ook gepubliceerd in de Amigoe, de krant van Aruba.

 

 

 1. “………en ik weet ook dat er nog nooit echt iets aan gedaan is.” Dat is gewoon niet waar.

  “………als niemand het doet………..” Daarmee doe je zeer ten onrechte te kort aan alle mensen die, vaak met hart en ziel, zich hebben ingezet om het Arubaans onderwijs te verbeteren.

  Zoals ik al schreef, en ook elders aanbevolen wordt door de heren Dumfries en Isena, voortaan eerst en/of beter je huiswerk doen, Arnoud.

  • Arnoud

   Hoi Ronald, dank voor je reactie. Mijn bedoeling is om op een positieve manier met mensen in gesprek te gaan en te kijken naar oplossingen. Ik weet dat dat door al heel veel mensen is gedaan, daar heb ik veel respect voor. Dat het nog niet is gelukt, wil niet zeggen dat het nooit gaat lukken. Discussie is goed, daaruit ontspringt vaak de nieuwe waarheid. Dat we dat op een goede en respectvolle manier doen, vind ik heel belangrijk.

  • Arnoud, zoals ik al eerder opmerkte, denk ik dat je het allemaal wel goed bedoelt. Echter, de zaken hier beter bekijken alvorens er ff tegenaan te gaan, zal je missie ten goede kunnen komen.

   Een voorbeeld uit het verleden van “goed bedoeld maar slecht bekeken”? Ja? Lees dan verder.

   Een groep enthousiastelingen, met de nodige expertise en ervaring inzake de Arubaanse onderwijssituatie, kwam met een rapport* op de proppen ter vernieuwing van ons onderwijs. Ik vond er prima ideeën in staan. Echter, ze vonden ook dat religie de langste tijd had gehad, en uit het onderwijs moest verdwijnen. In die tijd (en nu nog steeds) vielen de meeste scholen op Aruba onder de SKOA (Stichting Katholiek Onderwijs Aruba), en hadden ook andere scholen meestal een godsdienstige inslag. Dat wisten de rapportschrijvers natuurlijk ook, maar het maakte hen niets uit. Goed onderwijs, daar ging het hun om, en religie hoorde daar volgens hen niet bij. Religie moest en zou uit het onderwijs. Weg ermee. Resultaat? Met het rapport werd intern door de bevoegde autoriteiten de kachel aangemaakt, en naar buiten toe in alle stilte begraven.

   Doordat de enthousiastelingen weigerden rekening te houden met de machtsstructuren binnen het onderwijs, het politieke klimaat, en wat er lokaal leefde binnen de samenleving als geheel, kregen ook alle goede veranderingen die zij voorstelden geen schijn van kans om gerealiseerd te worden.

   * Dit was niet het NOP, waar ik eerder naar verwees.

   Terzijde: Mijn naam is Roald. Niet Ronald.

 2. “Afgelopen zaterdag is daar een eerste stap in gezet. ” Een éérste stap? Werkelijk? Nooit gehoord van het NOP dan? In 2008/2009 werd door de toenmalige regering een Nationaal Onderwijs Plan (NOP) vastgesteld en goedgekeurd. De implementatie ervan was in handen van het Bureau Implementatie Nationaal Onderwijs Plan (BINOP). Echter, na de regeringswisseling van 2009, keurde de toenmalige nieuwe Minister van Onderwijs het NOP af, en werden de aktiviteiten van het BINOP stop gezet. Sindsdien ligt het NOP ergens in een lade of zo wat stof te vergaren. Who cares?

  En nou moet er wéér een werkgroep en een onderzoek komen? Enig idee hoeveel van die zogenaamde werkgroepen en onderzoeken er door de jaren heen hier zijn geweest?

  Enthousiasme is mooi, maar iedere keer opnieuw het wiel uitvinden is niet alleen het verspillen van kostbare energie, maar langzamerhand ook knap vermoeiend. Dus, zoals het goede studenten betaamt, eerst je huiswerk doen, en vooral je geschiedenisles leren.

  Noot: Verslik je niet in die zogenaamde talen problematiek. Zoals ik al vaker opmerkte wordt die “problematiek”, wat betreft de invloed ervan op schoolresultaten, best wat overdreven, en zou het beter zijn de aandacht (onder andere) significant te verschuiven naar de vigerende curricula.

  • Arnoud

   Bedankt voor je reactie! Ik weet dat deze discussie al heel oud is, en ik weet ook dat er nog nooit echt iets aan gedaan is. Maar ik vind wel dat het dan eens tijd is iets te veranderen. Ik denk dat we allebei constateren dat er een probleem is, daar kom je niet onderuit. Ik wil me graag inzetten een verandering te starten, als niemand het doet, dan gebeurt het niet.

Leave a Reply

49 − 45 =

Thema door Anders Norén