KomenskyPost info

De taalproblematiek op Aruba: “laten we de krachten bundelen”

Reactie van Arnoud Kuijpers op de artikelen van drs. Dumfries en drs. Isena

Op mijn eerder verschenen columns in de Amigoe en op deze website over de taalproblematiek in het Arubaanse onderwijs, werd twee keer zeer uitgebreid gereageerd door drs. Samuel Dumfries en drs. Gedion Isena. Mijn dank daarvoor, want beide heren hebben de moeite genomen een goed onderbouwd stuk te schrijven. Ondanks dat ik vind dat de toon in hun artikelen wat vijandig is, ga ik in mijn column niet met modder gooien. Dat wil ik niet en is ook nooit mijn bedoeling geweest. We komen niet verder met een welles-nietesspelletje, daar zullen onze leerlingen namelijk alleen maar de dupe van zijn. Zij verdienen een eerlijker kans dan ze nu krijgen. Ik vind nog steeds dat ze niet exact dezelfde eindexamens moeten maken als in Nederland, omdat het Nederlands niet hun moedertaal is.

De feiten op een rijtje

De heren Dumfries en Isena verweten mij terecht dat ik geen wetenschappelijke bronnen heb gebruikt in mijn columns. Ik ben een docent, en geen wetenschapper. Desondanks heb ik me natuurlijk wel een beetje ingelezen en veel gesprekken gevoerd. Een paar feiten op een rijtje die aantonen dat het huidige Nederlandstalige onderwijs op Aruba niet werkt: voor 94% van de Arubaanse bevolking is Nederlands niet de moedertaal. Ook Unicef stelt vast dat dat problemen oplevert binnen het Nederlandstalig onderwijs op Aruba: “Een andere grote uitdaging is het feit dat er wordt gedoceerd in het Nederlands, terwijl de meerderheid van de bevolking het Papiamento als moedertaal heeft. Dit leidt tot aanzienlijke problemen in het leerproces.” Een voorbeeld van die problemen is de doorstroom van de basisschool naar een havo/vwo opleiding: in 2014 was dat 16,6% terwijl in Nederland dat gemiddeld op 43% ligt. Slechts 12% van de Arubaanse bevolking heeft in 2010 een bacheloropleiding gevolgd, in tegenstelling tot Nederland waar 45% een bacheloropleiding heeft gevolgd. Daarnaast heeft 39% van de totale Arubaanse bevolking in 2010 alleen, of niet eens de basisschool doorlopen. Ook heeft 58% van de jongeren die niet naar school gaan, het voortgezet onderwijs niet afgerond.

Drs. Dumfries en drs. Isena geven in hun stukken goede argumenten waarom het Nederlands niet als moedertaal onderwezen moet worden. Dat “het begrijpend lezen al jaren een probleem in het voortgezet onderwijs [is]”, en dat dat te maken heeft met de woordenschatbeheersing, komt in mijn ogen juist doordat we onterecht uitgaan van het Nederlands als moedertaal. En dan hebben we het nog niet eens over de context van de teksten die niet op de Arubaanse leerling is gericht. Het “belang van de systematische opbouw en integratie van woordenschat” pleit in mijn ogen inderdaad voor NVT-onderwijs (Nederlands als vreemde taal). Daarnaast zijn we het erover eens dat een slechte leesvaardigheid leidt tot schooluitval en maatschappelijke achterstand. En die richting willen we niet verder ingaan.

Krachten bundelen

In mijn tweede column benoemde ik een paar oplossingen die ik tijdens gesprekken met anderen gehoord heb. Dé oplossing heb ik niet, daarover heb ik ook nooit geschreven en het is denk ik ook niet aan mij om die te benoemen. Het enige wat ik heb gedaan is het aankaarten van een situatie die in mijn ogen oneerlijk is. Dat drs. Dumfries en drs. Isena met andere oplossingen komen waardeer ik dan ook enorm. Ik denk dat we onze krachten moeten bundelen zodat we uiteindelijk -na al die jaren van discussie- een passende oplossing kunnen vinden.

Op maandag 28 mei vond er een persconferentie plaats in het Parlement met de minister van Onderwijs, parlementariër Sue-Ann Ras, mijn collega Esther Stroucken en ik. Daar kondigde de minister aan dat er een werkgroep komt die opnieuw gaat kijken naar een oplossing voor de taalproblematiek op Aruba. De aanbevelingen die de heren in hun stuk doen zijn in mijn ogen heel waardevol en moeten zeker meegenomen worden. Datzelfde geldt voor eerder gedaan onderzoek. Wellicht voelt een van hen er iets voor om mee te denken en in de werkgroep een bijdrage te leveren? Ik zou dat een goede stap vinden, omdat we de wetenschap hard nodig hebben. Met feiten en cijfers kunnen we namelijk aantonen dat het huidige onderwijssysteem niet deugt … en dát het niet deugt, daar zijn we het (volgens mij) gelukkig over eens.

arnoud-kuijpers

Arnoud Kuijpers kreeg bekendheid door zijn youtubefilmpjes met uitleg over het vak Nederlands. In 2015 werd hij uitgeroepen tot beste docent Nederlands. Arnoud publiceerde op KomenskyPost al eerder veel gelezen artikelen over onderwijs, integratie en het leven op Aruba, waar hij samen met zijn vriendin sinds dit jaar woont. Arnoud geeft er Nederlands. Dit blog is deze week ook gepubliceerd in de Amigoe, de krant van Aruba.

Arnoud Kuijpers

 

 1. admin

  Larissa

  Hey Arnoud! Heel leuk om je ervaringen te lezen.

  Ik zit nu in mijn derde jaar van Tweedegraad Lerares Engels.
  En vanaf volgend jaar (begin februari 2019) start ik met mijn LIO stage om af te kunnen studeren als Docent Engels. Ik zou dit heel erg graag op Aruba willen doen maar via internet solliciteren valt best tegen! Vaak zijn er geen of onduidelijke websites of doen de e-mails het niet meer. Ik mag lesgeven aan de onderbouw van mavo, havo & vwo of MBO. Heeft u misschien wat tips?

  Larissa

 2. Gedion Isena

  Beste heer Kuipers, beste Arnoud,

  Bedankt voor je email en voor je reactie op Komenskypost.

  Allereerst willen wij je ook bedanken en bij dezen verzekeren dat onze gezamenlijke artikel geenszins vijandig was bedoeld en dat wij op geen enkel moment jouw persoon wilden beledigen. Wij doen dat niet.

  Waar het bij ons omgaat, is dat een complex probleem als instructie taal gerelateerd aan het schoolsucces van leerlingen en hun toekomst in de maatschappij te belangrijk is voor de samenleving om uitspraken daarover te doen zonder dat degelijk en feitelijk onderzoek is gedaan. De liefde voor het Arubaans onderwijs ligt ons nauw aan het hart. Je geeft terecht aan dat eerder gedaan onderzoek meegenomen moet worden bij de discussie omtrent deze problematiek. We verwijzen je onder ander ook naar een in 2014 opgesteld Rapport door de heer Samuel Dumfries, ten aanzien van de correlatie tussen de taligheid en het studieswitch gedrag van onze Arubaanse studenten. Die ligt, als het goed is bij de Minister van Onderwijs en is tevens te vinden bij de Directie Onderwijs Aruba.

  Wel willen wij specifiek aangeven dat wij niet hebben gesteld dat het huidige onderwijssysteem op Aruba niet deugd. Verbeteringen en nieuwe inzichten, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken die empirisch worden aangetoond, moeten zeker gehoor krijgen bij het opstellen van beleid betreffende het onderwijs.

  De krachten bundelen is goed en geeft blijk van een positieve instelling. In het Arubaans onderwijs zijn genoeg capabele collega docenten waarop u ook een beroep kan doen en wellicht al heb gedaan. Wij wensen, de werkgroep waarin jij ook zitting hebt, veel wijsheid toe, en hopende dat jullie door het bestuderen van diverse onderzoeken tot meerdere inzichten komen over dit onderwerp.

  Met vriendelijke groet,

  Samuel Dumfries &
  Gedion Isena

Leave a Reply

Thema door Anders Norén